Tagi

kodeks cywilny Kary umowne - architekt a zamawiający
(Artykuł)
  Zasady obliczania terminu przy umowach
(Artykuł)
  Przedawnienie roszczeń
(Artykuł)
  Właściwość sądu dla rozstrzygania sporów z umów o wykonanie projektu architektonicznego
(Artykuł)
  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
(Artykuł)