Polska i Świat

Grudzień 13, 2012

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach - laureat Nagrody Roku SARP 2011 za Najlepszy Obiekt Wzniesiony ze Środków Publicznych

Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej w Katowicach nagordzone zostało Nagrodą Roku SARP 2011 za Najlepszy Obiekt Wzniesiony ze Środków Publicznych oraz nagrodą główną w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. Autor projektu: pracownia HS99 z Koszalina.
Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej w Katowicach nagordzone zostało Nagrodą Roku SARP 2011 za Najlepszy Obiekt Wzniesiony ze Środków Publicznych oraz nagrodą główną w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. Autor projektu: pracownia HS99 z Koszalina.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach - uhonorowane zostało Nagrodą Roku SARP 2011 za Najlepszy Obiekt Wzniesiony ze Środków Publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej.

Obiekt otrzymał również Nagrodę Główną w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2011 r.

Autorem projektu jest biuro HS99 z Koszalina.

Zobacz także:

> Nagrody Roku SARP za rok 2011

> Wyróżnienia Nagrody SARP Roku 2011

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.

Nagrodę SARP przyznano:

- za prostą, piękną, jednorodną kompozycję architektury – bryły i wnętrz obiektu podkreśloną „detalem przewodnim” elementów pełnych i otworów na elewacjach i we wnętrzach, kontynuowanym rysunkiem posadzek i przegród wewnętrznych,
- za klasycznie prosty, funkcjonalny układ wewnętrznej przestrzeni biblioteki,
- za kulturalne, eleganckie nawiązanie gabarytami bryły do obecnego i projektowanego otoczenia.

Nagrodę w konkursie Polski Cement w Architekturze przyznano:

- za znakomity projekt i jego konsekwentną realizację;
- za kunsztowną formę architektoniczną świetnie odzwierciedlającą jej treści oraz wpisującą się w krajobraz kampusu Uniwersytetu Śląskiego jako nowa ikona Katowic.

O tak wysokiej ocenie budynku zadecydowały m.in. – właściwa skala, rozwiązania elewacyjne, dyspozycje materiałowe, kształtowanie detalu architektonicznego, czytelne rozplanowanie funkcji, przestrzeń wnętrz, słowem wszystko, co świadczy o znakomitym warsztacie
architektonicznym.

Na uwagę zasługuje umiejętne wykorzystanie podstawowego tworzywa budowlanego, z którego powstał obiekt, mianowicie betonu architektonicznego dominującego we wnętrzach oraz zastosowanie kontrastującej z nim kamiennej okładziny elewacyjnej w ceglastym odcieniu.

Jury pragnie podkreślić, że sukces realizacji wynika z wielkich umiejętności i talentu autorów, czego początkiem była I nagroda zdobyta w konkursie architektonicznym, a więc droga osiągania najwyższej jakości architektury, jaka była, jest i zawsze będzie szczególną
troską SARP.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.

Autorski opis koncepcji

Projektowany budynek biblioteki podkreśla główną oś układu urbanistycznego Uniwersytetu Śląskiego przebiegającą w kierunku wschód-zachód. Oś ta zamknięta jest budynkami wysokimi: od wschodu – zespołem wieżowców mieszkalnych i hotelem, od zachodu – nowo realizowanym wieżowcem biurowym.

Niedostatecznie wyraziście wyartykułowana oś wschód-zachód dodatkowego znaczenia nabierze po zagospodarowaniu terenu położonego na północ od niej, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej biblioteki. Przeznaczając te tereny na lokalizację budynków o funkcjach ogólnouniwersyteckich takich jak nowy gmach rektoratu i auli głównej, hali wielofunkcyjnej, stwarza się szansę na wytworzenie centralnej przestrzeni urbanistycznej uniwersytetu, której elementem identyfikacyjnym ma być biblioteka.

Tej nowej przestrzeni, skupiającej życie społeczności akademickiej, służyć będzie nowa organizacja ruchu drogowego polegająca na eliminacji komunikacji kołowej z tego obszaru. W ten sposób zorganizowana przestrzeń stanie się kulminacyjnym elementem osi wschód-zachód.

Bezpośrednio przed biblioteką zaprojektowano centralny plac uniwersytecki – FORUM. W miejscu tym krzyżować się będą oś wschód-zachód z osią północ-południe prowadzącą do terenów przewidzianych w planie miasta na lokowanie obiektów szkolnictwa wyższego.

Zaproponowany budynek biblioteki, realizuje przyjęte założenia urbanistyczne i odzwierciedla jej podział funkcjonalny i organizacyjny. Główne wejście do budynku i funkcje komercyjne (zewnętrzne, pośrednio związane z biblioteką): księgarnia i poczta – znajdują się od strony FORUM UNIWERSYTECKIEGO. Przedłużeniem wejścia a zarazem i FORUM jest wewnętrzny pasaż łączący plac uniwersytecki z terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż rzeki.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.

Urbanistycznym zadaniem projektowanej biblioteki jest nadanie przyszłemu FORUM znaczenia i identyfikacji. Projektowany budynek funkcję tę wypełnia swoją formą i sposobem jej materializacji.

Wysokość biblioteki dostosowano do średniej wysokości istniejących na terenie uniwersytetu budynków. Przewyższające ją wypiętrzenie zwrócone w kierunku FORUM mieści w sobie księgozbiór zamknięty. Wypiętrzenie to podkreśla rangę miejsca i funkcji oraz wchodzi w dialog z istniejącymi budynkami wysokimi zamykającymi oś wschód-zachód.

Fasady biblioteki przejmują funkcję komunikacji wnętrza budynku z otoczeniem. Swoją formą tematyzują w sposób abstrakcyjny podstawową funkcję biblioteki – magazynowanie książek oraz wprowadzają wątek tajemnicy nierozerwalnie związany z książką. Poziome podziały fasad reagują na zmniejszające się ku górze wysokości kondygnacji. Pionowe fugi między kamiennymi płytami tworzą gniazda na szczelinowe, bezramowe, nie otwierane okna. Kamień użyty na fasady to czterocentymetrowej grubości, niefugowane płyty piaskowca (Sosnowica lub Pustynna Czerwień). Barwa piaskowca wpisuje się w kontekst miejsca i harmonizuje z czerwienią cegły użytej na istniejących budynkach. Duże formaty przeszkleń zewnętrznych zarezerwowano na fasady parteru oraz doświetlenie pomieszczeń biurowych. Przeszklone szczeliny w fasadzie dozują po zmierzchu światło sztuczne na elewacji, w dzień - dopływ rozproszonego światła naturalnego do wnętrza biblioteki tworząc atmosferę i nastrój odmienności.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.

Przeszklone fasady parteru dają wgląd w głąb powierzchni komercyjnych oraz poprzez pasaż w przestrzeń rekreacyjną zlokalizowaną wzdłuż rzeki. W połowie głębokości budynku do pasażu przylega trójkondygnacyjnej wysokości przestrzeń hallu głównego biblioteki. W obrębie pasażu przestrzeń ta przesklepiona jest świetlikiem. Wokół niej, na drugiej i trzeciej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia czytelnicze.

Zdecydowanie introwertyczna kompozycja kondygnacji bibliotecznych skupia uwagę na książkach, wprowadza spokój i harmonię. Częściowa izolacja od świata zewnętrznego i jego tętna ma wpłynąć nie tylko na atmosferę, ale i na inny wymiar czasu upływającego w bibliotece.

Dariusz Herman, Wojciech Subalski, Piotr Śmierzewski

Informacje o realizacji

Architektura - pracownia HS99, KOSZALIN

  • arch. Dariusz Herman
  • arch. Wojciech Subalski
  • arch. Piotr Śmierzewski

Współpraca - arch. Rafał Sobieraj, arch. Adam Kulesza, arch. Jacek Moczała, arch. Wojciech Słupczyński

Inwestor - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Katowice

Wykonawca - Mostostal s.a., Warszawa

Finansowanie

Obiekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu samorządu województwa śląskiego, miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Autor projektu: biuro HS99 z Koszalina.

Źródło: HS99 / SARP

Tagi: nagroda SARP architektura biblioteka

Domy jednorodzinne

Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024
Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Materiały budowlane

Wygląd biura ma ogromny wpływ na atmosferę pracy. To, na jaką kolorystykę postawisz i jakie mebl...
Marzec 12, 2024
Źródło www.in360.pl
Umywalka wisząca to kwintesencja nowoczesności i funkcjonalności, idealna do każdej łazienki. Je...
Marzec 11, 2024

Konkursy

The Prize, the only one of its kind in Europe, promotes debate abouturban responses to challenges such as climate emergency, the increase in inequalities and the impact of technological transformat...
Marzec 22, 2024
New Humanitarian Competition.
Marzec 18, 2024