Polska i Świat

Czerwiec 5, 2012

Zespół szkół w Kazimierzu Dolnym

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autorem projektu jest pracownia MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autorem projektu jest pracownia MUS ARCHITECTS.

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autorem projektu jest pracownia MUS ARCHITECTS.

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.

Idea projektu

Nowy zespół szkół w Kazimierzu Dolnym, pomimo złożoności funkcjonalnej i rozmieszczenia na trzech różnych działkach powinien tworzyć spójny „organizm”.

Podstawowym pomysłem tkwiącym u źródła kompozycji projektu są kawałki surowego drewna na kamiennych postumentach luźno rozrzucone w krajobrazie o bujnej zieleni, dynamicznej topografii i niesłychanych walorach widokowych. Syntetyczny i zredukowany zapis myśli zawierający jedynie trzy elementy składowe: Drewno, Kamień i Krajobraz poddany został testom programowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym prowadzących do pogłębiania myśli bazowej i rozwijania jej w konsekwentny sposób na każdym etapie prac projektowych.
W ten sposób powstał nowoczesny i funkcjonalny organizm, osadzony w naturalnym krajobrazie, czerpiący zarówno ze współczesnej estetyki i szkoły projektowania jak i z lokalnej tradycji i materiałów wykończeniowych charakterystycznych dla Kazimierza Dolnego.

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.

Założenia urbanistyczne

Zadany program funkcjonalny rozdzielono na trzy grupy: Szkołę podstawową, Gimnazjum i Centrum sportu.


Każdej z grup przyporządkowano miejsce w przestrzeni terenu opracowania. Dysponując trzema działkami o konkretnych parametrach wielkościowych i relacjach przestrzennych, po uprzednim przeanalizowaniu objętościowym zarówno potrzeb metrażowych poszczególnych grup projektowanego zespołu jak i pożądanych i możliwych do zrealizowania schematów połączeń i typologii funkcjonalnych zdecydowaliśmy się na lokalizację szkoły podstawowej na działce, na której znajdował się obiekt starej, uszkodzonej w wybuchu gazu i przeznaczonej do wyburzenia szkoły. Gimnazjum zaplanowano na najmniejszej działce centralnej, natomiast na potrzeby Centrum sportowego wykorzystano dużą działkę przy ulicy Góra Kwaskowa.

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.

Układ funkcjonalny

Szko

ła podstawowa


Budynek został podzielony na cztery podstawowe bloki.
 Blok dzieci młodszych w skrzydle zachodnim, blok dzieci starszych w skrzydle wschodnim, blok centralny w głębi działki łączący skrzydła budynku oraz blok ogólnodostępny, zlokalizowany pod płytą placu wejściowego.

 Blok centralny integruje cały budynek. W tej części zlokalizowano główną komunikację pionową. Tu też znajduje się strefa wejściowa oraz między innymi aula, pokój nauczycielski, a w najwyższej części świetlica z placem zabaw na dachu oraz Administracja szkoły.
 Programu bloku centralnego szkoły podstawowej rozbudowano o małą salę gimnastyczną z zapleczem (na poziomie -1)Do budynku wchodzimy poprzez istniejącą i zachowaną część starego budynku szkoły. Wejście poprzedzone jest dużym placem z trzech stron otoczonym ścianami szkoły. Pod placem mieści się blok ogólnodostępny. Jest to rozbudowana o funkcje miejskie część szkoły. Strefa ta może funkcjonować niezależnie od szkoły. Posiada własny hol i wejście z poziomu chodnika przy ulicy szkolnej. Najważniejszą częścią na poziomie -1 jest duża biblioteka mieszcząca się pod całą płytą placu. Skalę biblioteki można zmniejszyć – temat ten należy rozpatrzyć na późniejszym etapie projektu (do decyzji inwestora). W celu maksymalizacji funkcjonalności i możliwości w ramach bloku ogólnodostępnego znajduje się też pracownia techniki, pracownia komputerowa oraz blok żywienia. Takie rozplanowanie funkcji pozwala także na rozważenie możliwości dodatkowego finansowania szkoły (np. wynajmowanie pracowni komputerowej czy jadalni po godzinach na potrzeby podmiotów zewnętrznych).


Skrzydła budynku są bliźniacze. Jest to funkcjonalny ciąg klas skomunikowanych korytarzem od strony dziedzińca wejściowego. Klasy przedzielają patia, wykorzystywane jako przyklasowe ogródki i strefy rekreacji oraz edukacji na świeżym powietrzu. W skrzydle zachodnim mieści się blok dzieci młodszych, natomiast w skrzydle wschodnim blok dzieci starszych.

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.

Gimnazjum


Gimnazjum to czterokondygnacyjny budynek (trzy kondygnacje w pełni ponad ziemią).
Wejście do budynku wcięte jest w bryle, dzięki czemu zostało naturalnie zadaszone. Poprzedzone jest dużym placem wejściowym. Na parterze zlokalizowano hol główny, szatnię oraz sklepik szkolny (część rekreacji), a także blok centralny z administracją i pokojem nauczycieli. Pozostałe pietra to w większości klasy lekcyjne.

Centrum sportu


Centrum sportu to zwarta jednokondygnacyjna bryła o dwóch kamiennych elewacjach, wcięta w teren i znikająca pod zieloną skarpą. Wystającymi ponad dach są pudełka zadaszające halę sportową i basen.
Do budynku wchodzimy poprzez podcień (wcięcie w bryłę) i przeszklony wiatrołap. Wewnątrz znajduje się duży hol, z którego mamy dostęp do wszystkich funkcji oferowanych w ramach budynku. Na osi wejścia znajduje się duże, przeszklone atrium ze schodami zewnętrznymi prowadzącymi na płytę dachu, która w pełni została zagospodarowana na potrzeby sportu i rekreacji (boiska terenowe, bieżnia i inne).

Struktura i artykulacja formy

W skład Zespołu nowego zagospodarowania wchodzą trzy budynki, które jednak poprzez nawiązania liniami zabudowy, kierunkami urbanistycznymi, oraz poprzez spójne i konsekwentne zasady komponowania struktury i wykończenia brył tymi samymi materiałami stanowią jednolity zespół zabudowy. 
Kluczowy wypływ na ostateczną formę obiektu ma kamienny postument (mur czy ściana zewnętrzna) oraz drewniane pionowe łamacze światła wykańczające elewacje.

Prosty i surowy, ale jednocześnie naturalny i przyjazny charakter obiektów Zespołu Szkół uzyskano poprzez konsekwentne stosowanie współczesnej stylistyki z dozą wrażliwości lokalnej i poczuciem wysokiej jakości zastanego krajobrazu naturalnego.
(…)

MUS ARCHITECTSSkład zespołu:

  • Adam Zwierzyński

  • Anna Porębska 

  • Paweł Barczyk

  • Przemysław Kowalkowski

www.musarch.pl

Źródło: MUS ARCHITECTS.

Tagi: architektura szkoły konkurs architektoniczny

II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.
II nagroda w konkursie na gminny zespół szkół w Kazimierzu Dolnym. Autor projektu: MUS ARCHITECTS.

Komentarze

żal

Dodano: Czwartek, 07 Czerwiec 2012, 17:28, Autor: STARY

SKANDALICZNE ROZWIĄZANIE !!!

Domy jednorodzinne

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Materiały budowlane

Źródło: pixabay.com | licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
Łóżko jest jednym z najważniejszych mebli w każdym domu, ponieważ to właśnie w nim spędzamy jedn...
Lipiec 4, 2024
Współcześnie praca z dokumentami cyfrowymi jest nieodłącznym elementem działalności w wielu bran...
Czerwiec 28, 2024

Konkursy

Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024
L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024