Konkursy architektoniczne

Luty 5, 2023

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i in...

Data końca rejestracji: 10/02/2023
Termin składania prac: 10/05/2023
Miasto: Nadolice Wielkie
Kraj: Polska

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie.

Ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

Na podstawie rozstrzygnięć konkursu zostanie wyłoniona jedna praca konkursowa, której zespół projektowy ostanie zaproszony do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ZS-P, w swoim zakresie i formie odpowiadającej, wymaganiom ustawy pzp, prawo budowlane i przepisów powiązanych, oraz która po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykorzystana będzie do przeprowadzenia procedury na wybór wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą Pzp oraz na podstawie której zostaną zrealizowane roboty budowlane, przy czym dokumentacja ma zostać przygotowana w taki sposób aby realizacja samej inwestycji mogła zostać podzielona na trzy etapy (budowa przedszkola i klas 1-3 wraz z węzłem żywieniowym, budowa części obiektu przeznaczonej dla klas 4-8 oraz budowa kompleksu sportowego wraz z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu), dla których możliwe będzie uzyskanie oddzielnie pozwolenia na użytkowanie;
− pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

UWAGA: Opracowanie dokumentacji projektowej nie będzie obejmować projektowania dróg, które mają zostać ujęte w koncepcji.

Projekt obejmuje między innymi szkołę podstawową dla tysiąca uczniów, zespół sportowy, zespół żywienia, przedszkole dla dwustu dzieci, parking, małą architekturę, zieleń, place zabaw, ogród przedszkolny, polanę rekreacyjną i zewnętrzne urządzenia sportowe. Proponowany obiekt powinien być pozbawiony barier architektonicznych, a także zapewniać komfort użytkowania i ochronę akustyczną.

Nagrody

  • I Nagroda — 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń
    Sądu Konkursowego;
  • II Nagroda — 40 000 zł
  • III Nagroda — 20 000 zł

Szczegóły: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365

Dodano: 05/02/2023

Konkursy

Konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rekreacyjno- kulturalnego w Mielcu
Marzec 27, 2023
An Architecture Competition for multifunctional skyscraper in Hong Kong with the aim of designing a multifunctional skyscraper in Hong Kong that incorporates elements of Vertical Farming.
Marzec 22, 2023

Wasze projekty

Wizualizacja B+W
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie połączona z...
Marzec 10, 2023
Ideą było stworzenie przestrzeni dobrego samopoczucia dla umysłu, ciała i duszy. Przestrzeń, w kt...
Marzec 7, 2023

Wasze realizacje

Czarna kuchnia
Metamorfoza kawalerki. Największą zmianą było przeniesienie kuchni i połączenie jej ze strefą dzi...
Luty 14, 2023
Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023

Wydarzenia

The Laboratory of the Future programme will be enriched by Carnival, a six-month cycle of events,...
Marzec 20, 2023
Artystyczno-edukacyjna wystawa „Spacer architektoniczny” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...
Marzec 1, 2023