Konkursy architektoniczne

Wrzesień 4, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni.

żródło: kcynia.pl
Data rozpoczęcia: 16/08/2023
Data końca rejestracji: 31/10/2023
Termin składania prac: 31/10/2023
Miasto: Kcynia
Kraj: Polska

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym, w którym zainteresowani, spełniający wymagania określone w Regulaminie Konkursu składają swoje prace. Ze zgłoszonych prac do konkursu Komisja konkursowa wybierze zwycięską pracę, która otrzymuje nagrodę pieniężną. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji istniejącego obiektu zawierającej w szczególności rozwiązania w zakresie: elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także zawierającego koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni.

  • Lokalizacja obiektu: Kcynia, ul. Podgórna 3
  • Działka nr 938, obręb Kcynia – miasto.
  • Powierzchnia zabudowy: - budynek istniejący  392 m2.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno –użytkowym, opracowania w formie koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.
Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości obiektu jako miejsca spotkań atrakcyjnego dla mieszkańców gminy i turystów.

Organizator konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obiektu objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie terenu
z uwzględnieniem uwarunkowań krajobrazowych oraz istniejącej zabudowy. Organizator nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

https://kcynia.pl/konkurs-mlyn.html

Dodano: 04/09/2023

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Wasze projekty

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Wardrobe design
Lipiec 4, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024