Konkursy architektoniczne

Wrzesień 4, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni.

żródło: kcynia.pl
Data rozpoczęcia: 16/08/2023
Data końca rejestracji: 31/10/2023
Termin składania prac: 31/10/2023
Miasto: Kcynia
Kraj: Polska

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym, w którym zainteresowani, spełniający wymagania określone w Regulaminie Konkursu składają swoje prace. Ze zgłoszonych prac do konkursu Komisja konkursowa wybierze zwycięską pracę, która otrzymuje nagrodę pieniężną. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji istniejącego obiektu zawierającej w szczególności rozwiązania w zakresie: elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także zawierającego koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni.

  • Lokalizacja obiektu: Kcynia, ul. Podgórna 3
  • Działka nr 938, obręb Kcynia – miasto.
  • Powierzchnia zabudowy: - budynek istniejący  392 m2.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno –użytkowym, opracowania w formie koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.
Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości obiektu jako miejsca spotkań atrakcyjnego dla mieszkańców gminy i turystów.

Organizator konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obiektu objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie terenu
z uwzględnieniem uwarunkowań krajobrazowych oraz istniejącej zabudowy. Organizator nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

https://kcynia.pl/konkurs-mlyn.html

Dodano: 04/09/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Człowiek jest istotą wrażliwą na otaczające go piękno. Estetyczne środowisko wpływa pozytywnie na...
Grudzień 6, 2023
Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023