Konkursy architektoniczne

Wrzesień 30, 2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej biblioteki

Data rozpoczęcia: 27/09/2021
Termin składania prac: 22/10/2021
Miasto: Klembów
Kraj: Polska

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu, która pozwoli wykreować współczesną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, chętnie wykorzystywaną przez lokalną społeczność.

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, urbanistyczno-architektonicznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.

Teren — Błonia Klembowskie, na którym planowana jest budowa nowej gminnej biblioteki publicznej, ze względu na bliskość lokalizacji Urzędu Gminy, Kościoła p.w. św. Klemensa Papieża i Męczennika, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, oraz Gminnego Ośrodka Kultury powinien łączyć funkcje reprezentacyjne oraz funkcje społeczno-kulturalne.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie propozycji architektoniczno-budowlanej budynku nowej gminnej biblioteki publicznej oraz przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku, w tym układu komunikacyjnego, miejsc parkingowych, oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni, miejsca na organizację imprez plenerowych.

Koncepcja powinna uwzględniać standardy uniwersalnego projektowania i ukazywać optymalne rozwiązania programowo-przestrzenne, których spełnienie zapewni uzyskanie placówki o cechach biblioteki nowoczesnej, atrakcyjnej, otwartej, wygodnej i wielofunkcyjnej, o maksymalnym komforcie wnętrz i minimalnych kosztach eksploatacji. W projektowanym obiekcie należy przewidzieć rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do wysokiej energooszczędności budynku.

Warunkiem koniecznym dla projektowanego budynku nowej gminnej biblioteki publicznej jest spełnienie standardów obowiązkowych i preferowanych dla projektów w ramach założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, dot. m.in. standardów formalno-prawnych i technicznych, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z dziećmi, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z seniorami, pracowni/czytelni komputerowej, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, energooszczędności.

kalendarium

  • Ogłoszenie konkursu: 27.09.2021 r.
  • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 08.10.2021 r.
  • Termin udzielania odpowiedzi: do 14.10.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 22.10.2021 r. do godz. 16.00
  • Ogłoszenie wyników: do 30 dni od zakończenia naboru prac konkursowych

nagrody

Główna nagroda w konkursie wynosi 5000 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozdziału puli przeznaczonej na konkurs i nieprzyznanie I miejsca, a jedynie wyróżnienia, może także ufundować dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Komisja Konkursowa, której skład zostanie niebawem ogłoszony.

Nowa biblioteka — jeśli dojdzie do jej realizacji — powstanie na Błoniach Klembowskich, u zbiegu ulic Kwiatowej i Gen. Fr. Żymirskiego. O środki na budowę obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie będzie wnioskować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://biblioteka.klembow.pl/aktualnosc-1385-konkurs_na_opracowanie_koncepcji.html

Dodano: 30/09/2021, Zmodyfikowano: 07/10/2021

Konkursy

Hverfjall in northern Iceland is a tephra cone or “tuff ring” volcano. Located to the east of the volcanic Lake Mývatn, the volcanic explosion crater is 1 km wide and roughly 140 meters deep, and i...
Październik 7, 2021
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem...
Wrzesień 30, 2021

Wasze projekty

Wizualizacje 3d projektu rewitalizacji zabytkowej karczmy w stylu niemieckim. Projekt obejmuje re...
Sierpień 25, 2021
Wizualizacje projektu wnętrz hotelowych - strefa wellness & SPA.
Sierpień 25, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Cyfrowa współpraca i zrównoważony rozwój – głównymi tematami Autodesk BIM DAYS 2021
Październik 11, 2021
Jesień we Wrocławiu zapowiada się niezwykle interesująco, m.in. za sprawą kolejnej edycji Targów...
Wrzesień 22, 2021