przykład użycia harmonogramu 4D dla inwestycji Takeda Pharma w Łyszkowicach

CAD i Wizualizacja

Czerwiec 29, 2015

BIM - planowanie, projektowanie i realizacja inwestycji budowlanej

Modelowanie informacji o budynku (BIM) zmienia sposób planowania, projektowania i realizacji budynków, infrastruktury i instalacji użyteczności publicznej. Rozwiązania Autodesk dla BIM pomagają uzyskać lepszy wgląd w informacje o obiekcie dostarczając w ten sposób wartość biznesową na każdym etapie procesu.

BIM to nie tylko duże usprawnienie dla wykonawców i inwestorów, którym łatwiej jest teraz wyobrazić sobie finalną postać budynku wraz ze wszystkimi instalacjami, ale także dla samych architektów oraz dla projektantów ze wspomagających architekturę branż, którzy współpracując ze sobą mogą od razu uwzględnić wszystkie zależności wpływające na funkcjonalność i koszt inwestycji, a także jej estetykę.

Zintegrowane projektowanie

Od kilku lat oprogramowanie BIM jest już powszechnie dostępne, pozwala tworzyć modele, rysunki i gromadzić dane z wielu systemów CAD wspomagających projektowanie. Umożliwia integrację wszystkich systemów budynku i weryfikację wystąpienia konfliktów, które mogłyby spowodować znaczne przestoje na budowie. Zaawansowanym użytkownikom i ekspertom – specjalistom i konstruktorom – BIM umożliwia wykorzystanie analizy 4D pozwalającej na integrację harmonogramów budowy i 5D umożliwiającej modelowanie kosztów. Zarówno projektowanie jak i budowanie wymaga ścisłej współpracy, a BIM ułatwia koordynację pracy inżynierów i specjalistów w różnych dziedzinach. Cyfrowy model budynku umożliwia wszystkim zaangażowanym osobom pracę w jednym zintegrowanym środowisku projektowym.

BIM w Polsce

W Polsce mamy biura projektowe korzystające już z BIM. W 2013 roku spółka giełdowa Prochem SA rozpoczęła budowę centrum biurowo usługowego Astrum Business Park na rogu ul. Łopuszańskiej i ul. Jutrzenki w Warszawie. Był to jeden z pierwszych obiektów zaprojektowanych w Prochemie zgodnie z koncepcją BIM, z wykorzystaniem rozwiązań Autodesk Building Design Suite oraz Autodesk Infrastructure Design Suite. BIM nie tylko ułatwił projektowanie, ale pozwolił też skrócić czas całej inwestycji.

Trójwymiarowy model cyfrowy pozwala przeanalizować wiele wariantów, a także wychwycić błędy na etapie projektowania, gdzie odbywa się to niemalże bezkosztowo. Ułatwia koordynację pomiędzy branżami. – twierdzi Tomasz Kwaśniewski, Kierownik Oddziału Informatyka w Prochem SA – Znaczenie tych elementów rośnie, szczególnie biorąc pod uwagę malejące marże na rynku budowlanym. – dodaje.

Wchodzące w skład grupy kapitałowej Wierzowiecki Group - Graph’it Studio - specjalizuje się w zastosowaniach BIM. Jednym z najważniejszych prowadzonych przez nie projektów była część instalacyjna Malta House w Poznaniu, realizowana przez firmę Skanska. Zespół Graph’it Studio, w oparciu o narzędzie BIM - Autodesk Revit opracowywał rozwiązania instalacyjne. Praca wszystkich zespołów – architektów, konstruktorów, instalatorów - na wspólnym modelu umożliwiła lepszą kontrolę nad projektem. – ocenia Paweł Wierzowiecki, prezes zarządu Graph’it Studio i Wierzowiecki Group.

Przyszłość BIM

Kilka lat temu wskaźnik adopcji BIM w Stanach Zjednoczonych wynosił blisko 50 procent, a w Europie Zachodniej 36 procent. Nowe możliwości, które daje BIM dostrzegają także legislatorzy na poziomie Unii Europejskiej. W lutym 2014 r. Parlament Europejski głosował za zmianą przepisów dotyczących zamówień publicznych zalecając korzystanie z narzędzi elektronicznych, takich jak BIM. Argumentem za przyjęciem koncepcji BIM jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale zdaniem zwolenników nowego prawa, wprowadzenie tych standardów oznacza także poprawę jakości i konkurencyjności na rynku. Wielka Brytania, Holandia, Dania, Finlandia i Norwegia już teraz wymagają zastosowania BIM przy inwestycjach budowlanych finansowanych ze środków publicznych. Polska jest w trakcie tej drogi – coraz więcej polskich firm korzysta z możliwości jakie daje tworzenie, a przede wszystkim współpraca w oparciu o jeden cyfrowy model.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza także raport z 2015 r. sporządzony przez The Economist Intelligence Unit na zlecenie Autodesk, badający luki w produktywności w globalnym przemyśle budowlanym oraz rolę narzędzi i strategii, w celu przezwyciężenia tych problemów. Prawie trzy czwarte badanych (74%) wskazało mniejszą produktywność, jako największe wyzwanie dla branży. Co ciekawe, wśród głównych czynników mających wpływ na taki stan rzeczy znalazły się te, które warunkuje sytuacja rynkowa – dostęp do wykwalifikowanej kadry (35%), metody zaopatrzeniowe (29%), wymagania ze strony organów administracyjnych (26%), wymagające harmonogramy (26%). Żadne z nich nie znajdują się pod kontrolą indywidualnych interesariuszy. Odpowiadając na pytanie dotyczące poziomu możliwości polepszenia produktywności, prawie połowa respondentów (49%) stwierdziła, że istnieje znacząca lub umiarkowana możliwość jej poprawy przy wykorzystaniu tradycyjnej metody design-bid-build (zaprojektuj, wybierz wykonawcę, wybuduj), a 45% w przypadku Integrated Project Delivery.
Jako dwa najbardziej efektywne środki rozwiązania problemu produktywności, badani wskazali polepszenie metod zarządzania (32%) oraz zwiększoną adopcję technologii (37%). Wśród technologii, jako najlepszą do poprawienia produktywności w przeciągu następnych trzech lat (36%) uznano VDC (Virtual Design and Construction)/BIM. Blisko połowa (42%) zadeklarowała, że już teraz wykorzystuje VDC/BIM.*

W najbliższym czasie zainteresowanie BIMem wzrośnie. Polska, tak jak pozostałe kraje unijne stoi wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej wymogu stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych. Oczekując na nadejście BIM warto się zastanowić w jaki sposób się do tego przygotować.

----------------------

*Źródło: Economist Intelligence Unit report, Rethinking Productivity across the Construction Industry: The Challenge of Change, 2015

Autorzy:
Przemysław Nogaj, menadżer. ds. rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa

Tagi: BIM

Konkursy

Muzeum Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Ma stanowić nowoczesną, narracyjną placówkę, która zaprezentuje sylwetkę, dorobek artystyczny i spuścizn...
Maj 13, 2019
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek w Poznaniu
Kwiecień 18, 2019

Wasze projekty

wizualizacja 3d osiedla dla dewelopera
Prezentacja 3d nowego osiedla mieszkaniowego o charakterze ekologicznym - w otoczeniu zieleni, z...
Luty 9, 2019
Jest to miejsce, gdzie nowoczesność i minimalizm form przeplatają się ze wspomnieniem o stylist...
Styczeń 23, 2019

Wasze realizacje

Projekt: arch. Marta Gajda (www.martagajda.pl) | Realizacja: PRZYJAZNE DOMY Jankowiak i Krzyżak S...
Marzec 17, 2019
Dom własny ZONA Architekci https://zona.archi
Projekt domu jest bardzo specyficznym, a zarazem wyjątkowym wyzwaniem dla architekta. Każda kresk...
Luty 10, 2019

Wydarzenia

Inwestycja FOREST. Autor - HRA ARCHITEKCI. Inwestor HB Reavis
Jaka będzie Warszawa za kilka lat można będzie zobaczyć na 24. wystawie „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Ar...
Kwiecień 17, 2019
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ora...
Marzec 18, 2019