Konkursy architektoniczne

Czerwiec 9, 2022

ADAPTACJA RUIN ZAMKU NA "CENTRUM KULTURY I TRADYCJI ZAMKU DEWINÓW-BIBERSTEINÓW W ŻARACH"

Data końca rejestracji: 20/07/2022
Termin składania prac: 07/10/2022
Data zakończenia: 21/10/2022
Miasto: Żary
Kraj: Polska

Konkurs SARP nr 1024 Adaptacja Ruin Zamku na “Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach"

https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-zamek-zary/

Organizator konkursu

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłasza jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji pn.: „ADAPTACJA RUIN ZAMKU NA “CENTRUM KULTURY I TRADYCJI ZAMKU DEWINÓW-BIBERSTEINÓW W ŻARACH”

Zamawiający

Gmina Żary o statusie miejskim pl. Rynek 1-5 68-200 Żary

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na “Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach” oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

Sąd konkursowy
  • arch. Mariusz Ścisło, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa, Sędzia Przewodniczący,
  • arch. Leon Szapowałow, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra, Sędzia Referent,
  • arch. Paweł Gołębiowski, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • arch. Paweł Kochański, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz, Sędzia Konkursowy, ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
  • mgr inż. Marek Iwlew, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,
  • Ireneusz Brzeziński, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,
  • inż. Rafał Fularski, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,
  • Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. Halina Łowejko, SARP Oddział Zielona Góra
Harmonogram konkursu

1. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20.05.2022 r.

2. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. do dnia 10.06.2022 r.

3. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia. do dnia 20.07.2022r. do godziny 15:00

4. Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie. do dnia 29.07.2022r.

5. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych. Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie jednak nie później niż 22.08.2022 r. do dnia 08.08.2022 r.

6. Termin składania Prac konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia za wyjątkiem Karty identyfikacyjnej, do której uzyska dostęp dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez Sąd konkursowy. Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2. do dnia 07.10.2022 r. do godziny 15:00

7. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu. w dniu 21.10.2022 r.

8. Wystawa pokonkursowa w dniu 03.11.2022 r.

9. Dyskusja pokonkursowa w dniu 03.11.2022 r.

10. Pula nagród (kwoty brutto) – 95 000,00 zł brutto I nagroda – 40 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji II nagroda – 25 000,00 zł brutto III nagroda – 15 000,00 zł brutto 3 nagrody pieniężne w formie wyróżnień – po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy

11. Komunikacja platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

Dodano: 09/06/2022

Konkursy

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania...
Lipiec 4, 2022
How to interpret the “STORM HOUSE” is up to each person.
Czerwiec 20, 2022

Wasze projekty

Inwestor marzył o domu zgodnym z zasadami Feng Shui. Dom miał być również harmonijny oraz ekologi...
Czerwiec 2, 2022
Wizualizacje prezentujące nowe oblicze ciekawej, historycznej kamienicy, po planowanych pracach r...
Styczeń 18, 2022

Wasze realizacje

półki, półki na wymiar, półki bez widocznych wsporników, półki nad biurko
Cellaio - bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100 kg/mb) półki na książki lub dokumenty. Nr pro...
Maj 13, 2022
Trzy kąty w jedmym mieszkaniu. Półki na książki i ścianka telewizyjna w salonie.
Kwiecień 18, 2022

Wydarzenia

Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka, należąc do nielicznego grona osób mających duży wpływ...
Lipiec 4, 2022
Spotkanie twórców, warsztaty wykorzystania z naturalnych materiałów budowlanych, wykłady, debaty,...
Czerwiec 13, 2022