Konkursy architektoniczne

Maj 4, 2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i P...

Data rozpoczęcia: 27/04/2021
Termin składania prac: 24/06/2021
Data zakończenia: 02/07/2021
Miasto: Łomża
Kraj: Polska

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji budynków kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Rosnąca rola jaką odgrywa Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz plan jej dalszego rozwoju, wymaga zweryfikowania dotychczasowej i wykreowania nowej wizji wspólnego funkcjonowania budynków przy ul. Akademickiej 14 i 20, w sposób adekwatny do realizowanych zadań oraz statusu tej Uczelni.

Budynek przy ul. Akademickiej 20 poza przebudową i rozbudową, wymaga wprowadzenia zmian programowo-przestrzennych umożliwiających jego dalsze funkcjonowanie jako obiektu o funkcji dydaktycznego, w bezpośrednim powiązaniu z budynkiem pełniącym funkcje siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości przy ul. Akademickiej 14 w Łomży.

Przewiduje się, że najlepsza koncepcja programowo-przestrzenna, zostanie wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych przedstawiających różne wizje rozbudowy i adaptacji ww. budynków oraz ich funkcjonalnego połączenia poprzez zaprojektowanie nowego obiektu łączącego budynek przy ul. Akademickiej 20 z budynkiem przy ul. Akademickiej 14, w celu uzyskania atrakcyjnego pod względem architektonicznym zespołu budynków administracyjno-dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Terminarz
  • Ogłoszenie konkursu – do 27.04.2021 r.
  • Zgłaszanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania – zgodnie z ust. 3.4 Regulaminu - tj do 27.05.2021 r.
  • Składanie (nadsyłanie) prac konkursowych – do 24.06.2021 r. do godz. 18:00.
  • Rozstrzygnięcie konkursu – do 30.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 02.07.2021 r.
Nagrody
  • I NAGRODA w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) wybranej prackonkursowej, tj. do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi polegającej na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu,
  • II NAGRODA w wysokości 10.000 zł,
  • WYRÓŻNIENIE w wysokości 5.000 zł.

Szczegóły: http://sarp-bialystok.org/konkurs-pwsip/o_konkursie/

Dodano: 04/05/2021

Konkursy

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie...
Maj 10, 2021
Celem konkursu jest promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzeń publiczną, wzmacniających odporność na zmiany klimatu i poprawiających jakość...
Maj 10, 2021

Wasze projekty

Apartament w stylu eleganckim z drewnianą podłogą. Jasne, przytulne wnętrze podkreślone zielenią...
Maj 3, 2021
Niewielki budynek jednorodzinny w nowoczesnej formie i tradycyjnych materiałach
Kwiecień 24, 2021

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wydarzenia

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wernisaż w formule onli...
Kwiecień 9, 2021
Stanisław Chojnacki, Brosza, 1963-1964, fot. Pracownia MNK
Ta stała wystawa zaprezentuje najważniejsze przykłady polskiego designu od przełomu XIX i XX wiek...
Kwiecień 6, 2021