Konkursy architektoniczne

Lipiec 10, 2019

Konkurs na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu

Data końca rejestracji: 05/08/2019
Termin składania prac: 28/11/2019
Data zakończenia: 18/12/2019
Miasto: Częstochowa
Kraj: Polska

Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny: Na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz  zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu

Komunikacyjne serce naszej Częstochowy. Fragment miasta o ciekawej historii zmian, nie zawsze najszczęśliwszych decyzji, ale nadal wielu szans i możliwości. Podjęta wspólnie decyzja o poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w konkursie architektonicznym budzi nadzieję na lepsze jutro. 

Przedmiotem realizacyjnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna inwestycji, polegającej na realizacji dworca Częstochowa Główna, zwanego dalej dworcem, spełniającego wymagania kategorii „premium” oraz inne wymagania Zamawiającego. Koncepcja powinna także uwzględniać funkcjonalne wykorzystanie istniejącego budynku zabytkowego szaletu, należącego do wcześniej rozebranego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Przedmiotem studialnej części konkursu jest koncepcja architektoniczna zabudowy i zagospodarowania terenu, po stronie zachodniej linii kolejowej, w granicach obszaru opracowania.

Cel konkursu

Celem części realizacyjnej konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej (najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych spełniającej wymagania Zamawiającego) oraz wyłonienie wykonawcy, który wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Celem części studialnej konkursu jest uzyskanie rozwiązań projektowych – koncepcji architektonicznych, które:
1) pokażą możliwości zwiększenia potencjału komercyjnego terenu na którym obecnie zlokalizowana jest zachodnia część dworca PKP i nieruchomości w jego otoczeniu, w granicach obszaru opracowania, z uwzględnieniem wymagań ich właścicieli, także w zakresie infrastruktury komunikacji miejskiej i PKS;
2) pomogą sformułować ewentualne oferty współpracy właścicieli nieruchomości, w granicach obszaru opracowania, skierowane  do inwestorów komercyjnych;
3) będą materiałem do podejmowania na ich podstawie decyzji z zakresu planowania przestrzennego.

Sąd Konkursowy:

 

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
• arch. Ryszard Jurkowski – sędzia konkursowy SARP Katowice
Sędzia referent:
• arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy SARP Częstochowa
 Sędziowie:
• arch. Stanisław Bochyński  – sędzia konkursowy SARP Radom, reprezentujący
   Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Ewa Borodzicz – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.         
• Grzegorz Kozłowski – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• arch. Ewa Rowicka – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Paweł Wróblewski – sędzia reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Piotr Grzybowski – sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Piotr Kurkowski – sędzia reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Ludwik Kubasiak – sędzia reprezentujący PKS Częstochowa S.A.

Zastępcy sędziów
 

• Aleksandra Cybulska               – zastępca sędziego reprezentujący Polskie Koleje Państwowe S.A.
• Wojciech Ostaszewski            – zastępca sędziego reprezentujący Gminę Miasto Częstochowa
• Agata Rak – zastępca sędziego reprezentujący PKS Częstochowa S.A.
• arch. Jerzy Grochulski – sędzia konkursowy SARP Warszawa

 Sekretarz Organizacyjny:  

• arch. Hubert Wąsek – SARP Częstochowa                                       

 
 Harmonogram konkursu:


1. Wysłanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 05.07.2019.
2. Wizja lokalna dla Uczestników konkursu: 25.07.2019.
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia: 05.08.2019.
4. Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia: 12.08.2019.
5. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 16.08.2019.
6. Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia: 23.08.2019.
7. Składanie prac konkursowych do dnia: 28.11.2019.
8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu: 18.12.2019.
  Otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa: 13.01.2020.

 

Pula nagród (kwoty brutto): 147 600 PLN

  • pierwsza nagroda – 66 000 PLN brutto

  • druga nagroda – 44 000 PLN brutto

  • trzecia nagroda – 22 000 PLN brutto
  • trzy wyróżnienia – każde po 5 200 PLN brutto

 Szczegóły: http://www.czestochowa.sarp.org.pl/1093/oglaszamy-konkurs-dworzec-w-czestochowie?fbclid=IwAR2aCYHnvkAWUncek4kbhYJEztLMFNemcTGL_QVqC5RztupaYbumdj2NvvU

Dodano: 10/07/2019

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019

Wasze projekty

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019