Konkursy architektoniczne

Kwiecień 9, 2020

KONKURS na najlepszą rewitalizację w modelu ppp

Termin składania prac: 15/06/2020
Miasto: konkurs ogólnopolski

Organizator konferencji Forum Liderów PPP zaprasza do głosowania w konkursie na najlepszą rewitalizację zrealizowaną w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.  Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery takie projekty, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.

Celem organizacji konkursu jest popularyzacja formuły partnerstwa publiczno- prywatnego wśród potencjalnych uczestników projektów, przede wszystkich architektów i deweloperów, którzy mogliby być zainteresowani inwestycją związaną z rewitalizacją oraz wsparciem samorządów w tym zakresie.

Wśród barier dla efektywnej rewitalizacji eksperci wymieniają deficyt instrumentów, limit funduszy europejskich i brak doświadczenia pracowników sektora publicznego w zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi.  

Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa środków europejskich na lata 2021-2027, będzie oznaczała mniejszy pakiet rozwiązań dla samorządów, co jednocześnie generuje potrzebę opracowania alternatywnych metod finansowania inwestycji publicznych. Jedną z możliwości szybkiego i skutecznego przeprowadzania skomplikowanych projektów inwestycyjnych jest partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z sektorem prywatnym, np. projekty deweloperskie. PPP można określić jako rodzaj outsourcingu inwestycji publicznych, który umożliwia samorządom uzyskanie szybkiej dostępności infrastruktury, bez konieczności uruchamiania z góry dużych środków finansowych oraz daje możliwość skorzystania z wykwalifikowanej kadry zarządzającej, usług architektonicznych na najwyższym poziomie, a także przede wszystkim z praktycznego doświadczenia partnera prywatnego.

Rewitalizacja jako inwestycja samorządu ma na celu doprowadzić do ożywienia społecznego i gospodarczego miast, gmin i dzielnic, oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych. Z tego względu potrzeba działań rewitalizacyjnych obejmuje duże obszary gospodarcze, społeczne i funkcjonalno-przestrzenne. Rewitalizacja danego obszaru uwzględnia zwykle kompleksową modernizację budynków mieszkalnych, budowanie nowych obiektów, przywracanie miastu terenów poprzemysłowych lub przebudowę dróg, aby uwzględnić miejsce dla transportu ekologicznego. Jej celem jest zagospodarowanie nowo powstałej przestrzeni w taki sposób, aby pełniła misję użyteczności publicznej poprawiającej jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.forumliderowppp.pl Głosowanie trwa w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS jest zgodny z cennikiem Operatora (ok. 0,16 gr.)

  1. Rewitalizacja dworca PKP, Sopot - sms o treści 11.1 na numer 4628
  2. Rewitalizacja kompleksu akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków - sms o treści 11.2 na numer 4628
  3. Rewitalizacja terenów przy Hali Stulecia, budowa parkingu, Wrocław - sms o treści 11.3 na numer 4628
  4. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - sms o treści 11.4 na numer 4628
Dodano: 09/04/2020, Zmodyfikowano: 09/04/2020

Konkursy

Weź udział w międzynarodowym konkursie dla architektów: Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject.
Wrzesień 18, 2020
Ministerstwo Klimatu wspiera ekologiczne i proklimatyczne inwestycje. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski nagrodzimy najlepszą zrealizowaną inwestycję, która...
Wrzesień 17, 2020

Wasze projekty

Wizualizacje gotowego projektu domu jednorodzinnego. Projekt dostępny m.in. na https://www.extrad...
Sierpień 24, 2020
STODOŁA NA PRZESTRZAŁ Projekt domu jednorodzinnego w charakterze współczesnego domu wiejskiego -...
Sierpień 18, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

ilustracja: Kaja Kusztra
WARSZAWA W BUDOWIE rusza 2 października i potrwa do 17 stycznia 2021 roku. Składa się z dwóch rów...
Wrzesień 18, 2020
World Architecture Festival Goes Virtual in December, Returning as Live Event in June 2021.
Wrzesień 3, 2020