Konkursy architektoniczne

Październik 18, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej.

Data końca rejestracji: 30/11/2023
Termin składania prac: 30/11/2023
Data zakończenia: 05/12/2023
Miasto: Bytom
Kraj: Polska

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej.

Termin składania prac konkursowych mija 30 listopada 2023 r. Pula nagród wynosi 50 tysięcy złotych łącznie dla obu wystaw. Ponadto, autor najlepszej pracy dla danej wystawy, zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

KONKURS

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac estetycznych, atrakcyjnych i funkcjonalnych koncepcji aranżacji plastycznych dla stałych wystaw: archeologii i etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zgodnych z założeniami przedstawionych koncepcji scenariuszy.

STAŁA WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA powinna realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, taki jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale dla społeczeństwa i zwykłego człowieka. Wystawa ma mieć charakter uniwersalny, dla szerokiej grupy odbiorców: specjalistów, pasjonatów, miłośników najstarszych dziejów, dla dzieci, dorosłych, seniorów, uczniów, studentów, osób z dysfunkcjami, a także odbiorcy z zagranicy. Wystawa powinna się prezentować w nowoczesny i interesujący sposób, m.in. poprzez wykorzystanie systemów multimedialnych, największą na Górnym Śląsku, liczącą ponad 350 tys. obiektów, kolekcję zabytków archeologicznych. Multimedia mają być elementami wspierającymi wystawę, a nie dominującymi. Wystawa będzie miała charakter popularnonaukowy i powinna tak pokazać pradzieje regionu, aby odbiorca pozyskał niezbędne informacje. W związku z olbrzymią ilością materiału i tematyki, bogate dziedzictwo archeologiczne i najstarsze dzieje Górnego Śląska będą z konieczności zaprezentowane syntetycznie.

STAŁA WYSTAWA ETNOGRAFICZNA powinna prezentować zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które zostaną wplecione zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założeniem jest, aby można ja było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych:
– obrzędowość doroczna
– cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna
– praca i czas wolny.

Wystawa będzie obejmowała teren Górnego Śląska, od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku, zarówno rolniczy, pasterski, jak i przemysłowy.

W ramach konkursu Uczestnicy przygotowują pracę konkursową zawierającą:

  1. część opisową – prezentacja idei dotyczącej całej wystawy wraz z uzasadnieniem zastosowanych środków wyrazu i materiałów dostarczona w wersji papierowej w formie wydruku komputerowego,
  2. część graficzną – prezentacja wizualizacji architektonicznej sal ekspozycyjnych fragmentaryczne rozplanowanie poszczególnych sektorów ekspozycji wraz dostarczona w wersji papierowej na sztywnym podkładzie w formacie A2 oraz wykazująca sposób prezentacji eksponatów.

Celem konkursu jest ostateczne wyłonienie najlepszych prac konkursowych, których autorzy oprócz nagrody pieniężnej otrzymają zaproszenie do negocjacji umowy na kompleksowe wykonanie projektu całej wystawy stałej.

Regulamin i materiały do konkursu: https://muzeum.bytom.pl/?p=29629

Dodano: 18/10/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023