Konkursy architektoniczne

Lipiec 14, 2011

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA

Data rozpoczęcia: 08/07/2011
Data końca rejestracji: 22/07/2011
Termin składania prac: 12/09/2011
Data zakończenia: 23/09/2011
Miasto: Wrocław
Kraj: Polska

PROJEKT
OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA
znak ZP/K/1/2011/ZZP, BZP 192130-2011

• Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego.
• Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w pok. 516, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, 50-032
Wrocław, tel. +4871/777-72-32, fax. +4871/777-73-58, e-mail:
pawel.stempkowski@um.wroc.pl
• Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania obszaru dawnej wystawy WUWA w granicach objętych opracowaniem
konkursowym.
• Wartość konkursu jest wartością nagród i i zamówienia publicznego w trybie zamówienia z
wolnej ręki i wynosi 290.162,60 zł.
• Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
1) w terminie określonym w niniejszym regulaminie, tzn. do 22.07.2011 do godz. 15.00
złoŜą w siedzibie Organizatora konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie,
2) zapewnią w składzie zespołu udział architekta posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub, w przypadku
Uczestnika mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.
• W celu potwierdzenia spełnienia wymagań uprawniających do udziału w konkursie Uczestnicy
konkursu zobowiązani są do złoŜenia, łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
konkursie oświadczenia Uczestnika konkursu potwierdzającego spełnienie warunków zawartych
w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
• Terminy:
1 Ogłoszenie konkursu 08.07.2011
2 Składanie pytań dotyczących warunków przeprowadzenia konkursu 15.07.2011
3 Udzielenie odpowiedzi na pytania zainteresowanym 21.07.2011
4 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 22.07.2011
5 Weryfikacja wniosków przez Sąd Konkursowy 27.07.2011
6 Wysłanie zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych 01.08.2011
7 Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu 11.08.2011
8 Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestnikom konkursu 23.08.2011
9 Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą 12.09.2011
10 Rozstrzygnięcie konkursu 23.09.2011
11 Wypłacenie nagród pienięŜnych od 10.10.2011
do 24.10.2011

• Kryteria oceny prac konkursowych:
1) Dostosowanie rozwiązań do charakteru i rangi obszaru – 30 %
2) Walory przestrzenno-architektoniczne oraz funkcjonalność – 50 %
3) Walory eksploatacyjne i ekonomiczne – 20 %

• Nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 15.000,- zł
  • II nagroda – 10.000,- zł
  • III nagroda – 5.000,- zł

• Autor lub zespół autorski pracy nagrodzonej I nagrodą zostanie przez Organizatora zaproszony do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości 260.162,60 - zł, w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
a. szczegółowe opracowanie pracy konkursowej,
b. opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA,
c. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.
• Regulamin konkursu można otrzymać bezpłatnie u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu, do dnia 21.07.2011 r. w godz. 9.00–15.00,

pok. 516, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, 50-032
Wrocław, tel. +4871/777-72-32, fax. +4871/777-73-58, e-mail:
pawel.stempkowski@um.wroc.pl

• Treść niniejszego ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta we Wrocławiu – www.wroclaw.pl


Plik do pobrania (w formacie PDF): REGULAMIN KONKURSU

Dodano: 14/07/2011

Konkursy

The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) calls its 8th Advanced Architecture Contest as a global reflection to rethink human habitats, at a time when the fight for life and clima...
Maj 21, 2020
Przedmiotem konkursu Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia zgodnie z zasada...
Maj 21, 2020

Wasze projekty

Nowoczesny dom Stodoła z obszernym tarasem, w Warszawie
Dom jednorodzinny dla rodziny z dwójką dzieci, zaprojektowany na podłużnej, wąskiej działce w zie...
Czerwiec 17, 2020
STAN ISTNIEJĄCY Budynek istniejący zrealizowany w 1986 roku na podstawie projektu typowego. Form...
Kwiecień 21, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

STUDIOTOPIĘ opisać można jako kreatywną podróż w stronę budowania klimatu dla zrównoważonego rozw...
Kwiecień 16, 2020
The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020