Konkursy architektoniczne

Grudzień 7, 2018

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UMK W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZ

Termin składania prac: 15/03/2019
Miasto: Bydgoszcz
Kraj: Polska

Obszar  objęty  przedmiotem  konkursu,  na  którym  mają  zostać wzniesione   budynki  znajduje  się  w  Bydgoszczy  w  dzielnicy  Bielawy.  Obszar  ten  został określony na mapach poglądowych przedstawionych w punkcie 2.4 i 2.5 (wersje elektroniczne map znajdują się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu). Opracowania wychodzące poza ten obszar nie będą podlegały ocenie, jako nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie.        

Przedmiotem pracy konkursowej  jest:
a) opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej  z  uwzględnieniem
wymogów  prawnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Prawa  Budowlanego oraz warunków zawartych w MPZP,
b) opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych,
c) opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej  z  uwzględnieniem optymalizacji przestrzennej i powierzchniowej nowoprojektowanych obiektów
polegającej  na  maksymalnym  wykorzystaniu  wolnej  powierzchni  zarówno powierzchni zabudowy jak i maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków,
d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, wraz z częścią parkową, uwzględniającą bilans istniejącej zieleni, z uwzględnieniem warunków obsługi
komunikacyjnej i parkingowej,
Nowe budynki, które zostaną zaprojektowane na podstawie  koncepcji, powinny spełniać następujące założenia:
a) koncepcja spójnej zabudowy, tworząca architektoniczną całość z istniejącymi obiektami, a także z budowaną halą sportową, o której mowa w punkcie 2.5 (obiekt nr 7),
b) optymalizacja przestrzenna i powierzchniowa nowoprojektowanych obiektów,
c) unikalność i nowoczesność rozwiązań architektonicznych nowoprojektowanych budynków,
d) funkcja promocyjna i reprezentacyjna instytucji,
e) wyeksponowanie prestiżowego przeznaczenia kompleksu obiektów,
f) zaprojektowanie zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzgl. terenów zielonych i rekreacyjnych,  
g) bezinwazyjność  funkcjonalna  i  kubaturowa  w  stosunku  do  istniejących obiektów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  istniejącego  lądowiska  dla helikopterów – dopuszcza się jedynie zmianę wyglądu elewacji istniejących budynków,
h) użycie nowoczesnych form oznakowania budynków lub reklamy zewnętrznej.

Szczegóły: https://www.cm.umk.pl/konkurs-projekt.html

Dodano: 07/12/2018

Konkursy

The objective of this competition, Amsterdam Spring Pavilion, is to create a multi-usage pavilion in the emblematic Vondelpark that can connect people, nature and architecture. The pavilion should...
Luty 20, 2019
The main objective of the award is to recognize projects (both proposed and realised) that exemplify excellent design practices and responsible planning, design and development for tourism in place...
Luty 14, 2019

Wasze projekty

wizualizacja 3d osiedla dla dewelopera
Prezentacja 3d nowego osiedla mieszkaniowego o charakterze ekologicznym - w otoczeniu zieleni, z...
Luty 9, 2019
Jest to miejsce, gdzie nowoczesność i minimalizm form przeplatają się ze wspomnieniem o stylist...
Styczeń 23, 2019

Wasze realizacje

Dom własny ZONA Architekci https://zona.archi
Projekt domu jest bardzo specyficznym, a zarazem wyjątkowym wyzwaniem dla architekta. Każda kresk...
Luty 10, 2019
lampa wisząca
Nowoczesna Lampa Stylo 3 Chrome z Azzardo nada wyjątkowy klimat Twojemu salonowi, jadalni czy ku...
Styczeń 22, 2019

Wydarzenia

„Archikosmos” to film dokumentalny dwóch dziennikarzy: Marcina Zasady i Marcina Nowaka. Autorzy o...
Luty 14, 2019
Główne wystawy tegorocznej edycji ARENA DESIGN to podróż w głąb przemysłu i biznesu związanego ze...
Luty 14, 2019