Konkursy architektoniczne

Grudzień 7, 2018

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ROZBUDOWY BAZY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ UMK W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZ

Termin składania prac: 15/03/2019
Miasto: Bydgoszcz
Kraj: Polska

Obszar  objęty  przedmiotem  konkursu,  na  którym  mają  zostać wzniesione   budynki  znajduje  się  w  Bydgoszczy  w  dzielnicy  Bielawy.  Obszar  ten  został określony na mapach poglądowych przedstawionych w punkcie 2.4 i 2.5 (wersje elektroniczne map znajdują się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu). Opracowania wychodzące poza ten obszar nie będą podlegały ocenie, jako nie spełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie.        

Przedmiotem pracy konkursowej  jest:
a) opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej  z  uwzględnieniem
wymogów  prawnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Prawa  Budowlanego oraz warunków zawartych w MPZP,
b) opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych,
c) opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej  z  uwzględnieniem optymalizacji przestrzennej i powierzchniowej nowoprojektowanych obiektów
polegającej  na  maksymalnym  wykorzystaniu  wolnej  powierzchni  zarówno powierzchni zabudowy jak i maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków,
d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, wraz z częścią parkową, uwzględniającą bilans istniejącej zieleni, z uwzględnieniem warunków obsługi
komunikacyjnej i parkingowej,
Nowe budynki, które zostaną zaprojektowane na podstawie  koncepcji, powinny spełniać następujące założenia:
a) koncepcja spójnej zabudowy, tworząca architektoniczną całość z istniejącymi obiektami, a także z budowaną halą sportową, o której mowa w punkcie 2.5 (obiekt nr 7),
b) optymalizacja przestrzenna i powierzchniowa nowoprojektowanych obiektów,
c) unikalność i nowoczesność rozwiązań architektonicznych nowoprojektowanych budynków,
d) funkcja promocyjna i reprezentacyjna instytucji,
e) wyeksponowanie prestiżowego przeznaczenia kompleksu obiektów,
f) zaprojektowanie zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzgl. terenów zielonych i rekreacyjnych,  
g) bezinwazyjność  funkcjonalna  i  kubaturowa  w  stosunku  do  istniejących obiektów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  istniejącego  lądowiska  dla helikopterów – dopuszcza się jedynie zmianę wyglądu elewacji istniejących budynków,
h) użycie nowoczesnych form oznakowania budynków lub reklamy zewnętrznej.

Szczegóły: https://www.cm.umk.pl/konkurs-projekt.html

Dodano: 07/12/2018

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019

Wasze projekty

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019