Konkursy architektoniczne

Październik 13, 2020

Modelowe Schronisko Górskie Na Lubaniu - konkurs SARP nr 1001

Data rozpoczęcia: 09/10/2020
Data końca rejestracji: 21/10/2020
Termin składania prac: 04/12/2020
Miasto: Lubań
Kraj: Polska
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego Na Lubaniu.

Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki „wyznakowany kolorem czerwonym", gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza (ok. I l godzin marszu), nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania (1211 m npm) wybudowano schronisko, które jednak w 1944 roku zostało przez okupanta spalone. Pozostały po nim tylko ruiny przyziemia z elementów murowanych z cegły i kamienia. W latach 1973 do 1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, małe schronisko górskie, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.
 

Wybudowanie schroniska będzie kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska.

 

Sąd konkursowy:

arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący

arch. Paweł Wieczorek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

arch. Tomasz Studniarek, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice

arch. Stanisław Deńko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Jerzy Kalarus, Prezes Spółki PTTK Karpaty

Natalia Figiel, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radny Województwa Małopolskiego

 

Zastępca sędziego konkursowego:

arch. Krzysztof Leśnodorski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków

 

Sekretariat konkursu:

arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

 

Harmonogram konkursu:
 1. Ogłoszenie Konkursu – 9 października2020
 2. Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 14 października 2020
 3. Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 16 października 2020
 4. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 21 października 2020, do godz. 14:00
 5. Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 26 października2020
 6. Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 30 października 2020
 7. Publikacja wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu – do 6 listopada 2020
 8. Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 4 grudnia 2020, do godz. 14:00
 9. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 11 grudnia 2020

 

Pula nagród (kwoty brutto) – 45 000 PLN
 • Pierwsza nagroda – 20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od możliwości i czasu pozyskania środków finansowych na powyższe.
 • Druga nagroda – 15 000 PLN
 • Trzecia nagroda – 10 000 PLN

 

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków: http://www.sarp.krakow.pl/2020/10/09/modelowe-schronisko-gorskie-na-lubaniu-konkurs-sarp-nr-1001/
Dodano: 13/10/2020

Konkursy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanis...
Październik 13, 2020
W tej edycji Mazda poszukuje młodych projektantów zainteresowanych tematem recyklingu, którzy tworzą w dziedzinach grafiki użytkowej, mody, designu oraz architektury wnętrz. Warunkiem wstępnym udzi...
Październik 6, 2020

Wasze projekty

Projekt budowlano-wykonawczy przychodni okulistycznej dla Prywatnej Specjalistycznej praktyki Lek...
Październik 16, 2020
Projekt obejmował adaptację lokalu w parterze budynku wielokondygnacyjnego przy ul. Ząbkowskiej w...
Październik 16, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

Szansa dla architektów na realizację dużych projektów urbanistycznych o znaczeniu strategicznym.
Październik 20, 2020
Wykład jest częścią cyklu „Architektury droga do współczesności: od postmodernizmu do szklanych i...
Październik 14, 2020