Konkursy architektoniczne

Marzec 14, 2023

Opracowanie koncepcji konkursowej architektoniczno-budowlanej projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C...

Data końca rejestracji: 20/03/2023
Termin składania prac: 24/05/2023
Data zakończenia: 14/06/2023
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej i funkcjonalno–użytkowej budynków uwzględniającej ograniczenia wynikające z wpisu obiektów szpitala i przyległego parku do wykazu zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy oraz w szczególności wytycznych zawartych w OPZ opracowanym przez Zamawiającego oraz wytycznych zawartych w pozostałych opracowaniach będących częścią dokumentacji.

Zadaniem Konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej oraz funkcjonalno-użytkowej budynków zgodnej z OPZ. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc  optymalnie  aspekty funkcjonalne i użytkowe. Proponowane rozwiązania powinny nawiązywać do światowych trendów stosowanych przy projektowaniu obiektów szpitalnych. Kluczowymi elementami w przyjętych rozwiązaniach powinny być również propozycje rozwiązań materiałowych i technologicznych pozytywnie oddziaływujących na środowisko naturalne, a w konsekwencji na obniżenie kosztów eksploatacji. 

Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu  autorskiego), który  otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

Szczegóły: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-460c0918-b1c9-11ed-9236-36fed59ea7dd

Dodano: 14/03/2023

Konkursy

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uruchomiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards. Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Po...
Marzec 20, 2023
The UIA Member Sections are invited to submit nominations for the UIA Gold Medal and the five UIA prizes. The winners will be announced during the UIA World Congress of Architects in Copenhagen. Th...
Marzec 15, 2023

Wasze projekty

Wizualizacja B+W
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie połączona z...
Marzec 10, 2023
Ideą było stworzenie przestrzeni dobrego samopoczucia dla umysłu, ciała i duszy. Przestrzeń, w kt...
Marzec 7, 2023

Wasze realizacje

Czarna kuchnia
Metamorfoza kawalerki. Największą zmianą było przeniesienie kuchni i połączenie jej ze strefą dzi...
Luty 14, 2023
Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023

Wydarzenia

The Laboratory of the Future programme will be enriched by Carnival, a six-month cycle of events,...
Marzec 20, 2023
Artystyczno-edukacyjna wystawa „Spacer architektoniczny” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...
Marzec 1, 2023