Konkursy architektoniczne

Styczeń 16, 2023

Polska Opera Królewska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji...

Data rozpoczęcia: 30/12/2022
Data końca rejestracji: 27/01/2023
Termin składania prac: 28/04/2023
Data zakończenia: 14/09/2023
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Teatru Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji obiektu odpowiadającego współczesnym wymaganiom stawianym funkcji teatralno-operowej, stworzonego z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

„Ogłaszamy kolejny etap realizacji bardzo potrzebnej inwestycji, jaką jest budowa nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej – konkurs na koncepcję architektoniczną budynku opery” – powiedział wicepremier profesor Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że opera zachowa swój kameralny charakter.

Nowa siedziba powstanie na terenie Łazienek Królewskich, przy ulicy Myśliwieckiej 1. Zgodnie z założeniami konkursowymi widownia nowej Sali Operowej Polskiej Opery Królewskiej ma pomieścić 350-400 widzów. Budynek będzie obejmował także m.in. foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych oraz salę prób orkiestry z możliwością wykorzystania jej do mniejszych wydarzeń koncertowych.

Konkurs jest dwuetapowy, otwarty, umożliwiający nieograniczony udział zespołów architektonicznych, które spełniają warunki uczestnictwa. Do finałowego etapu zostanie dopuszczonych maksymalnie 6 zespołów. Prace konkursowe oceni zespół sędziowski pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. Magdaleny Kozień-Woźniak.

Ramowy harmonogram Konkursu
 • Ogłoszenie Konkursu w dniu 30.12.2022 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 27.01.2023 r.
 • Etap I – opracowania studialne do dnia 28.04.2023 r.
 • Etap II – prace konkursowe do dnia 25.08.2023 r.
 • Prace konkursowe – składanie makiety do dnia 04.09.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 14.09.2023 r.
 • Wystawa pokonkursowa od dnia 14.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r.
 • Dyskusja pokonkursowa w dniu 21.09.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.konkurs.operakrolewska.pl.

Teren opracowania konkursowego

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest w Warszawie i ograniczony ul. Myśliwiecką, Kanałem Piaseczyńskim, kanałem Stawu Łazienkowskiego oraz budynkiem Ermitażu Łazienek Królewskich wraz z otaczającą go zielenią. Lokalizacja posiada szczególnie prestiżowy i wymagający poszanowania kontekstu charakter, ponieważ znajduje się bezpośrednio przy skrzyżowaniu XVII- i XVIII-wiecznych założeń widokowych historycznych rezydencji królewskich – Osi Stanisławowskiej i osi symetrii Pałacu Na Wodzie. Całość otacza niska i wysoka zieleń parkowa, a w promieniu kilkuset metrów znajdują się m.in. Zamek Ujazdowski, Pałac Na Wodzie i ambasady przy ul. Myśliwieckiej

Teren opracowania objęty jest od 1965 r. wpisem do rejestru zabytków jako część kompleksu rezydencjonalno-parkowego, obejmującego Łazienki Królewskie, Park Agrykola i Kanał Piaseczyński. Oprócz tego teren znajduje się w granicach powołanego przez Prezydenta RP w 1994 r. pomnika historii, obszaru o szczególnych wartościach zabytkowo-kulturowych. Niezależnie od powyższego, wpisem do rejestru zabytków chronione są m.in. takie położone w pobliżu obiekty, jak Ermitaż (ok. 1683), dom ogrodnika (ok. 1930) i most z pomnikiem Jana III Sobieskiego (1788). Wybitnym, umieszczonym w rejestrze, zabytkiem jest także zamykający od południa oś kanału Łazienkowskiego Pałac na Wodzie (XVII, XVIII w.). W ewidencji zabytków znajduje się dominujący nad osią Stanisławowską Zamek Ujazdowski, odbudowany po 1975 r. w formie zbliżonej do XVII-wiecznej.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, adres pocztowy Myśliwiecka 1. Powierzchnia fragmentu działki przeznaczonego pod Inwestycję POK wynosi 1,22 ha (12225 m2) zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji oznaczonymi na załączniku graficznym nr 1 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Granice te zostały także oznaczone na Załączniku nr 7a do Regulaminu.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

 • Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.
 • Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych
 • Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Szczegółowy wykaz pomieszczeń stanowi Załącznik nr 7b2 (Tabela wytyczne programowe).

W trakcie przygotowania koncepcji konkursowej Uczestnicy powinni uwzględnić powyższe uwarunkowania lokalizacyjne.

Szczegóły: https://konkurs.operakrolewska.pl/o-projekcie/

Dodano: 16/01/2023

Konkursy

The Portugal Olive Guest House competition is run in partnership with the Verde family, tasking participants with presenting designs for a guest house to be constructed on their property. The guest...
Styczeń 23, 2023
Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego...
Styczeń 17, 2023

Wasze projekty

projekt pomieszczeń online
Zaprojektuj M wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania wnętrz. Nasz doświadcz...
Styczeń 14, 2023
Koncepcja dwukondyngnacyjnej willi zlokalizowanej nad jeziorem to projekt, który zakłada wpisanie...
Grudzień 2, 2022

Wasze realizacje

Mieszkanie w stylu eklektycznym_kuchnia
Mieszkanie w stylu eklektycznym. Głównym elementem wnętrza jest zabudowa meblowa, która "przecina...
Styczeń 17, 2023
LETNIE APARTAMENTY, HOHWACHT, NIEMCY
Październik 28, 2022

Wydarzenia

Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatyczn...
Styczeń 16, 2023
The international call for applications is open for the first-ever Biennale College Architettura,...
Styczeń 16, 2023