Konkursy architektoniczne

Czerwiec 18, 2019

Wszystko zaczyna się od pomysłu. Podziel się swoim. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROJEKTOWY

Termin składania prac: 29/08/2019
Miasto: konkurs międzynarodowy

Projektujecie dla przyszłości. Stając wobec największych wyzwań naszych czasów Studenci tworzą śmiałe wizje lepszego świata i dzielą się nimi za pomocą narzędzi projektowych.

Zapraszamy studentów do do przesyłania swoich prac w formatach plików PDF, MOV i .mp4, w wielkości do 100 MB. Oczekujemy również kilku krótkich zdań opisujących Twój wniosek, i podstawowych danych osobowych uczestników: danych osobowych, nazwy szkoły, adresu i adresu e-mail. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia w formie elektronicznej.

Stypendium Projektowe Vectorworks ma na celu promowanie wyjątkowości i mistrzostwa projektowego mając na uwadze kierunek, w którym nowa generacja będzie podążać do przekształcania świata.

--

Konkurs o Stypendium Projektowe Vectorworks 2019 i o Nagrodę Richarda Diehla ("Stypendium") rozpoczyna się 8 lutego 2019 o godz. 12:00 czasu wschodniego USA ("ET"), a kończy się 29 sierpnia 2019 o godzinie 11:59:59 czasy wschodniego USA (17:59:59 czasu warszawskiego). KOMPLETNE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU MUSZĄ DOTRZEĆ DO ORGANIZATORA PRZED 11.59.59 ET (17.59.59 CZASU WARSZAWSKIEGO) w dniu 29 sierpnia 2019 r. Zegar bazy danych sponsora będzie oficjalnym chronometrem dla konkursu o to stypendium. Informacje na temat zgłoszeń i nagrody są częścią oficjalnego regulaminu ("Regulamin"). Składając podanie, każdy uczestnik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i gwarantuje, że jego zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych Warunkach.

Kto może wziąć udział

Stypendium jest dostępne tylko dla studentów zapisanych na jeden lub więcej kursów projektowych kierunków wymienionych w regulaminie w roku akademickim 2018-2019 lub którzy ukończyli takie kursy w 2017 lub 2018 roku, którzy w chwili zgłaszania udziału ukończyli 18 rok życia, i którzy NIE mieszkają na terenie Kuby, w Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii. Z możliwości startowania w konkursie wykluczeni są pracownicy Vectorworks, Inc. i ich dystrybutorzy, partnerzy, spółki zależne i stowarzyszone oraz ich najbliżsi członkowie rodziny (małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo i ich małżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) lub osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnieni, czy nie.

Jak wziąć udział

W czasie trwania konkursu o stypendium uprawnieni uczestnicy powinni odwiedzić stronę vectorworks.net/scholarship, aby przesłać potwierdzone zgłoszenie ("Prześlij"), według następującej procedury:

  1. Wypełnij wniosek
  2. Prześlij plik projektu w formacie PDF, .mp4 lub .mov.
  3. Zwycięzcy konkursu o Stypendium Vectorworks będą automatycznie zakwalifikowani do konkursu o nagrodę Richarda Diehla.
  4. Dołącz 3 jpegi- swojego projektu, które w razie wygranej, zostaną umieszczone w naszej galerii stypendystów.
    1. Ilustracje muszą mieć szerokość 2400 pikseli. Wysokość może zależeć od współczynnika kształtu twoich arkuszy, ale wszystkie obrazy muszą mieć ten sam współczynnik kształtu.
    2. Ilustracje pionowe muszą mieć wysokość 1400 pikseli. Szerokość może zależeć od współczynnika kształtu twoich arkuszy, ale wszystkie obrazy muszą mieć ten sam współczynnik kształtu.

Wpisy nie mogą zawierać, zgodnie z ustaleniami Sponsora, żadnych treści jawnych lub jawnie sugestywnych, niepotrzebnie brutalnych, obraźliwych lub uwłaczających jakiejkolwiek grupie etnicznej, rasowej, płciowej lub wiekowej.

Aby wziąć udział w Stypendium lub wygrać nagrody, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów. Studenci mogą pobrać bezpłatną kopię oprogramowania edukacyjnego Vectorworks tworząc studencki portal konto na portalu akademickim.

Dodano: 18/06/2019

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019

Wasze projekty

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019