Wydarzenia architektoniczne Grudzień 9, 2020

14 IN OUT FESTIWAL 2020 ARCHITEKTURA / OBRAZ RUCHOMY

Typ: Inne
Data od: 12/12/2020
Data do: 13/12/2020
Miasto: wydarzneie on-line

W tym roku niemożliwe jest tradycyjne spotkanie uczestników i uczestniczek IN OUTu z publicznością. W związku z tym zaprosiliśmy wszystkie artystki i artystów zakwalifikowanych do konkursu na spotkania online, podczas których zaprezentują swoją twórczość i siebie.  Zapraszamy również do udziału w dyskusjach, rozmowach i innych wydarzeniach towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu, która odbywa się pod hasłem „Architektura / obraz ruchomy”.
FB event: 14 IN OUT Festival - architecture/moving image
Opisy wszystkich filmów oraz biogramy artystów, jurorów i gości znajdują się na stronie www.laznia.pl.
Artyści i artystki: Karolina Balcer, Zuza Banasińska, Pamela Breda, Om Bori, Daniel Burkhardt, Laure Catugier, Aurèle Ferrier, Laura Grudniewska, Hanna Kaszewska, Anne Linke, Davi Mello, Iwona Ogrodzka, Elizaveta Ostapenko, Jesus Maria Palacios, Deborah Perrotta, Mauricio Sanhueza, Jakub Słabek, Katja Verheul, Ewelina Węgiel, Piotr Wyrzykowski, Karolina Zaborska, Daniel Zagórski.
Kuratorka: Jolanta Woszczenko
Wszystkie filmy dostępne są w języku polskim i angielskim.
HARMONOGRAM FESTIWALU:

12 grudnia 2020

 • 12.00-21.00 Przegląd filmów BLOK 1 / fb, yt i strona internetowa

Karolina, Balcer, Iwona Ogrodzka, The place which could become
Pamela Breda, The Unforeseen
Aurèle Ferrier, Transitions
Jakub Słabek, Sceny Architekturalne
Daniel Zagórski, Deszczowe divertimento

 • 12.00-21.00 Przegląd filmów numer BLOK 2 / fb, yt i strona internetowa

Om Bori, Berlin Zoo Station Simulacrum
Karolina Zaborska, Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Miasto
Laure Catugier, Blank
Piotr Wyrzykowski, Manhunt 2.0
Daniel Burkhardt, Semiotics of the City

 • 13.00 Oficjalne otwarcie Festiwalu IN OUT / Pecha Kucha / fb LIVE

15.00 Kiedy patrzę na swoje życie z perspektywy ptaka / Joanna Rajkowska w rozmowie z Emilią Orzechowską / fb
17.00 Dyskusja z artystami i artystkami BLOKU 1 „Architektura jest tutaj, gdzie są ludzie?” / prowadzenie: Piotr Czyż i Iga Perzyna / fb
18.30 Dyskusja z artystami i artystkami BLOKU 2 „Architektura jako medium?” / prowadzenie: Barbara Szczepańska z Muzeum Architektury we Wrocławiu / fb
20:00 „Architectural Uncanny” — performans online Piotra Urbańca / fb
13 grudnia 2020

 • 12-21.00 Przegląd filmów BLOK 3 / fb, yt i strona internetowa

Elizaveta Ostapenko, AU! AU! SHARK SOMETHING IS VERY HEAVY
Katja Verheul, Maiden 
Ewelina Węgiel, Willa Rożnowskich 
Laura Grudniewska, Tears On My Pillow 
Jesus Maria Palacios, Labo 

 • 12-21.00 Przegląd filmów BLOK 4 / fb, yt i strona internetowa

Zuza Banasinska, Living and Studying Together 
Deborah Perrotta, Um filme em dois atos ( A film in two acts)
Hanna Kaszewska, Pozdrowienia z Atlantydy 
Mauricio Sanhueza, La Casa 
Anne Linke, PIGEONS AND ARCHITECTURE

 • 15.00 Dyskusja z artystami i artystkami BLOKU 3 „Architektura jako nośnik pamięci?” / Prowadzenie: Helena Szewiola z antyRAMY / fb
 • 16.30 Tanin Torabi w rozmowie z Ulą Zerek / fb
 • 18.00 Dyskusja z artystami i artystkami BLOKU 4 "Pasaże" / Prowadzenie: Helena Szewiola z antyRAMY / fb
 • 20.00 Ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja nagrodzonych prac / koncert Marsija (Loco Star) / fb

Zapaszamy!

14 IN OUT FESTIWAL 2020
ARCHITECTURE / MOVING IMAGE

This year, sadly, the face to face meeting of the participants of IN OUT Festival and the audience is impossible. Therefore, we have invited all the artists qualified for the final competition to online meetings, during which they will present their work and themselves. We also invite you to participate in online discussions, talks and other events accompanying this year's edition of the festival.
FB event: 14 IN OUT Festival - architecture/moving image
Descriptions of all films and bios of artists, jurors and guests can be found on our website www.laznia.pl.
Artists: Karolina Balcer, Zuza Banasińska, Pamela Breda, Om Bori, Daniel Burkhardt, Laure Catugier, Aurèle Ferrier, Laura Grudniewska, Hanna Kaszewska, Anne Linke, Davi Mello, Iwona Ogrodzka, Elizaveta Ostapenko, Jesus Maria Palacios, Deborah Perrotta, Mauricio Sanhueza, Jakub Słabek, Katja Verheul, Ewelina Węgiel, Piotr Wyrzykowski, Karolina Zaborska, Daniel Zagórski.
Curator: Jolanta Woszczenko
All films are available with Polish and English subtitles.
FESTIVAL SCHEDULE:

12 December 2020

 • 12.00-21.00 CET Review of competition films PART 1 / fb, yt and website

Karolina, Balcer, Iwona Ogrodzka, The place which could become
Pamela Breda, The Unforeseen
Aurèle Ferrier, Transitions
Jakub Słabek, Architectural Scenes
Daniel Zagórski, Rainy divertimento 

 • 12.00-21.00 CET Review of competition films PART 2 / fb, yt and website

Om Bori, Berlin Zoo Station Simulacrum
Karolina Zaborska, Calculations of the space-time rhytm. City
Laure Catugier, Blank
Piotr Wyrzykowski, Manhunt 2.0
Daniel Burkhardt, Semiotics of the City

 • 13.00 CET Official opening of the festival / Pecha Kucha / fb LIVE

15.00 CET When I look at my life from a bird's perspective / Joanna Rajkowska in conversation with Emilia Orzechowska / fb
17.00 CET Discussion with the artists of PART 1 „Architecture is here, where are the people?" / hosted by Piotr Czyż and Iga Perzyna / fb
18.30 CET Discussion with the artists of PART 2 „Architecture as a medium?” / hosted by Barbara Szczepańska from Museum of Architecture in Wrocław / fb
20:00 CET "Architectural Uncanny" — online performance by Piotr Urbaniec / fb
13 December 2020

 • 12-21.00 CET Review of competition films PART 3 / fb, yt and website

Elizaveta Ostapenko, AU! AU! SHARK SOMETHING IS VERY HEAVY
Katja Verheul, Maiden 
Ewelina Węgiel, Willa Rożnowskich 
Laura Grudniewska, Tears On My Pillow 
Jesus Maria Palacios, Labo

 • 12-21.00 CET Review of competition films PART 4 / fb, yt and website

Zuza Banasinska, Living and Studying Together 
Deborah Perrotta, Um filme em dois atos ( A film in two acts)
Hanna Kaszewska, Greetings from Atlantis 
Mauricio Sanhueza, La Casa 
Anne Linke, PIGEONS AND ARCHITECTURE 

 • 15.00 CET Discussion with the artists of PART 3 „Architecture as a memory carrier?” / hosted by Helena Szewiola (antyRAMA) / fb
 • 16.30 CET Tanin Torabi w rozmowie z Ulą Zerek / fb
 • 18.00 CET Discussion with the artists of PART 4 "Passages" / hosted by Helena Szewiola (antyRAMA) / fb
 • 20.00 CET Announcement of the competition results and presentation of the awarded works / concert: Marsija (Loco Star) / fb

See you!


Dodano: 09/12/2020

Konkursy

Startfortalents.net, platform for recearch of architecture propose #BrusselsCall, a contest aimed at the design of a Cultural Center in the ancient heart of the Belgian capital.
Styczeń 14, 2021
Związek Polskie Okna i Drzwi ogłasza POiD Building Awards 2021 - pierwszy w branży konkurs, poszukujący i prezentujący najlepsze rozwiązania stolarki budowlanej oraz automatyki budynkowej, w kontek...
Styczeń 14, 2021

Wasze projekty

Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021
Całość projektu utrzymana została we wcześniej zaproponowanym stylu – dominują biele, antracyt i...
Styczeń 8, 2021

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wydarzenia

W tym roku niemożliwe jest tradycyjne spotkanie uczestników i uczestniczek IN OUTu z publiczności...
Grudzień 9, 2020
Szansa dla architektów na realizację dużych projektów urbanistycznych o znaczeniu strategicznym.
Październik 20, 2020