Powrót do listy tematów
Wtorek 02 Marzec 2010, 23:18:26

PETYCJA przeciwko postulatom całkowitej historyzacji zabudowy Wyspy Spichrzów

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej wyraża sprzeciw wobec postulatu zabudowy północnego cypla wyspy spichrzów jedynie budynkami stanowiącymi kopie stojących tutaj do 1945 roku spichlerzy.

Uważamy, że największą wartością w historycznym krajobrazie miasta jest jego złożoność nawarstwiających się kolejno po sobie stylów architektonicznych poszczególnych epok. Każda epoka miała swój wyjątkowy wkład w dzisiejszy obraz Gdańska pod postacią budowli, które stanowią największą dumę tego miasta. Mozaika wszystkich stylów architektonicznych Gdańska od gotyku po modernizm jest niepowtarzalnym świadectwem rozwoju oraz przemian kulturowych, odzwierciedleniem poglądów na estetykę minionych pokoleń. Dlatego ważne jest aby również w naszych czasach w prestiżowych miejscach miasta powstawały budowle poświadczające o naszej aktualnej epoce, budowle które będą mogły w przyszłości informować o „duchu czasów” okresu historycznego w, którym teraz żyjemy. Wyspa Spichrzów jest wyjątkowym miejscem na tego typu manifest architektoniczny, gdyż ze względu na kontekst dawnej zabudowy będzie można podkreślić, iż dokonania naszych czasów są częścią szerszego procesu rozwoju kulturowego. Wybudowanie tutaj jedynie kopii starej zabudowy nie stawia kroku naprzód w tym rozwoju, ma więc szkodliwą wartość dla naszej kultury zatrzymując jej postęp.

Całkowita bezrefleksyjna odbudowa Wyspy Spichrzów miałaby także negatywne następstwa z tego względu, iż byłaby swego rodzaju wymazaniem namacalnych skutków wojny, a więc i przestrogi dla przyszłych generacji przed jej tragicznymi konsekwencjami. Jeśliby się całkowicie zniwelowało katastrofalne rezultaty II Wojny Światowej dla tego miejsca przez przywrócenie wyspie takiego samego wyglądu jak sprzed zniszczenia, to wówczas można by powiedzieć, że pomniejszałoby to znaczenie wojny jako wydarzenia tak ważnego dla historii.

Nie uważamy jednak zjawiska architektonicznej rekonstrukcji jako rzeczy jednoznacznie negatywnej. Powojenna odbudowa Głównego Miasta Gdańsk w obliczu niemal całkowitego zniszczenia Śródmieścia była kwestią zdecydowanie konieczną ze względu na nieodzowność ocalenia dziedzictwa historii, ocalenia dla przyszłości owego zmaterializowanego procesu historycznych i stylistycznych przemian. Również i na Wyspie Spichrzów niewątpliwie powinna zostać dokonana odbudowa niektórych pojedynczych najcenniejszych obiektów, które by uwypuklały charakter tego ważnego z historycznego punktu widzenia miejsca oraz jednocześnie stanowiłyby część kontekstu dla teraźniejszego budownictwa, które to jednakże powinno stanowić sedno architektonicznej struktury odbudowanej wyspy.

Współczesne budownictwo nie musi być tak jak to określił prof. Januszajtis jedynie agresywną awangardą „betonu, szkła i metalu”. Na Wyspie Spichrzów może z powodzeniem powstać architektura odzwierciedlająca obecne trendy, a jednocześnie mieszcząca się w formie klasycznych kanonów. Wierzymy, że można w harmonijny sposób połączyć obecność zabytkowego kontekstu z budowlami nowoczesnymi w wyrazie.

Chcemy, aby Wyspa Spichrzów ponownie stała się żywą częścią Gdańska, aby ta śródmiejska dzielnica tak ważna dla historii miasta oraz całego kraju stała się miejscem, z którego gdańszczanie będą dumni. Chcemy również aby powstała tutaj architektura, z której będziemy mogli być dumni wobec przyszłych pokoleń. Utworzenie tutaj jedynie skansenu dawnego budownictwa będzie świadczyło, że nasze czasy były na tyle mało wartościowe, że nie potrafiliśmy pozostawić po sobie nic ciekawego w krajobrazie centrum Gdańska.

Adam Popielarski, Karol Spieglanin, Maciej Suchanek
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej


Petycję można podpisać pod adresem:
http://www.petycje.pl/petycja/4994/petycja_stowarzyszenia_frag_w_sprawie_zabudowy_polnocnego_cypla_wyspy_spichrzow.html

Architektura

CASA CATARINA - dom jednorodzinny (Meksyk) | autor: pracownia Taller Hector Barroso.
CASA CATARINA to dom jednorodzinny zrealizowany w Meksyku, zaprojektowany przez pracownię Taller...
Czerwiec 17, 2024
Bundanon Art Museum & Bridge - laureat RIBA International Awards for Excellence 2024
Bundanon Art Museum & Bridge łączy podziemną galerię z niezwykłym 165-metrowym „mostem” dla kolek...
Czerwiec 13, 2024

Konkursy

Poznaliśmy jurorów V edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”. Najciekawsze obiekty bazujące na rozwiązaniach lidera rynku wybiorą wybitni architekci i przedstawiciele branży budowlanej.
Czerwiec 19, 2024
Kyoto Global Design Awards honors extraordinary designers from around the world. Our Jury members are diverse, independent and are responsible for selecting award-winning design projects, thus prov...
Czerwiec 17, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 26.09.2014 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Już 22 czerwca 2024 startuje festiwal Gdynia Design Days (GDD) pod hasłem Gdynia-Zdrój.
Czerwiec 19, 2024
The Reford Gardens International Garden Festival will present its 25th edition from June 22 to Oc...
Czerwiec 4, 2024