Konkursy architektoniczne

Informacje o konkursach architektonicznych organizowanych dla architektów, to jedna z bardziej pożądanych informacji, dlatego na bieżąco informujemy o nowych imprezach tego typu.

  • Zapraszamy do współpracy wszystkich organizatorów konkursów architektonicznych, którzy chcą, aby informacja o nich została u nas opublikowana.
  • Użytkownicy chcący otrzymywać aktualne informacje o konkursach proszeni są o zaprenumerowanie newslettera.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 23, 2019
Data końca rejestracji: 29/09/2019
Termin składania prac: 30/09/2019
Miasto: Nowy Jork

To revive the diminishing reading culture what we immediately need is to re-interpret the image of a reading space and make it look more appealing to the masses.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 23, 2019
Data końca rejestracji: 02/09/2019
Termin składania prac: 02/09/2019
Miasto: Londyn

UK and international architects, landscape architects, ecologists and other disciplines are invited to enter this open design competition for the development of an ecological vision and strategy for the Low Line. The competition is supported by Lund Trust, a charitable fund of Lisbet Rausing and Peter Baldwin.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 15, 2019
Termin składania prac: 10/01/2020
Data zakończenia: 06/02/2020
Miasto: konkurs ogólnopolski

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i ochroną środowiska.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 15, 2019
Termin składania prac: 10/01/2020
Data zakończenia: 06/02/2020
Miasto: konkurs ogólnopolski

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 11, 2019
Termin składania prac: 12/08/2019
Miasto: Warszawa

Celem konkursu jest realizacja tymczasowego punktu widokowego bezpośrednio przy placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obiekt będzie też pełnił funkcję punktu informacyjnego.Ma przybliżać odbiorcom instytucję i proces powstawania nowej siedziby Muzeum.

Konkursy architektoniczne

Lipiec 10, 2019
Data końca rejestracji: 05/08/2019
Termin składania prac: 28/11/2019
Data zakończenia: 18/12/2019
Miasto: Częstochowa

Celem części realizacyjnej konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej oraz wyłonienie wykonawcy, który wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Konkursy

To revive the diminishing reading culture what we immediately need is to re-interpret the image of a reading space and make it look more appealing to the masses.
Lipiec 23, 2019
UK and international architects, landscape architects, ecologists and other disciplines are invited to enter this open design competition for the development of an ecological vision and strategy fo...
Lipiec 23, 2019

Wasze projekty

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Wystawa pokaże nie tyle zmiany zachodzące w samej modzie, co w sposobach komunikowania się z odbi...
Lipiec 12, 2019
Podczas najbliższego spotkania, atrakcje zostały podzielone na sześć bloków tematycznych. Wśród n...
Lipiec 3, 2019