Powrót do listy tematów
Czwartek 12 Grudzień 2019, 12:11:04

PROGRAM STAŻOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „ZPR PWr - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” zapraszamy Państwa do udziału w roli pracodawcy dla naszych studentów na okres staży finansowanych ze środków projektu. Nasza inicjatywa ma na celu podniesienie kompetencji studentów, w okresie od marca 2019 r. do września 2022 r. Do odbycia stażu zawodowego będą delegowani wyłącznie studenci studiów stacjonarnych I , którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry. W ramach programu przewidziano III Edycje, ze stażami realizowanymi w okresie letnim. Zapraszamy Państwa do udziału w II Edycji Programu stażowego.

W1- Wydział Architektury:
213 staży krajowych 2Miesiące (156h/mc) dla studentów I stopnia W1 kierunku Architektura;
45 staży krajowych 2Miesiące (156h/mc) dla studentów I stopnia W1 kierunku Gospodarka Przestrzenna
W ramach I Edycji w stażu weźmie udział 86 studentów

Program stażowy jest podzielony na 6 etapów:
- Złożenie przez pracodawcę deklaracji uczestnictwa w programie stażowym (wyłącznie przez podmioty, które nie brały udziału w I Edycji Programu),
- Określenie wymagań pracodawcy w stosunku do kwalifikacji / kompetencji studenta,
- Proces rekrutacyjny przeprowadzany przez Uczelnię na wskazanych powyżej Wydziałach,
- Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez pracodawców (opcjonalnie),
- Realizacja stażu w siedzibie / oddziale pracodawcy

Formalności przed rozpoczęciem stażu:
- ogłoszenie listy rankingowej z przypisaniem studentów do poszczególnych pracodawców,
- gromadzenie danych niezbędnych do sporządzenia trójstronnych umów stażowych,
- sporządzanie dokumentacji wymaganej regulaminem Programu stażowego.

Wszystkich pracodawców serdecznie zapraszamy do współpracy: Anna Dudziak, telefon: 71 320 45 52, e-mail: anna.dudziak@pwr.edu.pl

Uczelnia współpracuje z pracodawcami na każdym etapie realizacji Programu stażowego, służąc pomocą zarówno merytoryczną, jak i formalną.

Architektura

Kamienica na Emilii Plater w Warszawie | projekt:pracownia loesch+partnerzy
Autorem projektu jest pracownia loesch+partnerzy. Konrad Loesch, będący partnerem pracowni znalaz...
Lipiec 15, 2024
Budynek biurowy Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. | autor projektu: loesch+partners
Współautor projektu - Konrad Loesch znalazł się na liście 40 obiecujących młodych architektów w E...
Lipiec 15, 2024

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 24.01.2024 rOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany ak...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024