Powrót do listy tematów
Wtorek 19 Marzec 2013, 11:00:06

Ustawa Deregulacyjna

Szanowni Państwo,

w parlamencie dobiegają końca prace nad projektem rządowej ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Jest to tzw. pierwsza ustawa deregulacyjna, dotycząca m.in. zawodów prawniczych, zawodów związanych ze sportem, zawodów pośrednictwa pracy. W przeciągu kilku tygodni Rada Ministrów ma wysłać do Sejmu projekt drugiej ustawy deregulacyjnej, dotyczącej 11 zawodów rynku finansowego (m.in.: maklera, doradcy podatkowego, księgowego) oraz 83 zawodów technicznych (m.in.: urbanisty, architekta, zawodów związanych z lotnictwem). Ze względu na swój przedmiot, druga ustawa deregulacyjna dotyczy bezpośrednio Państwa środowiska zawodowego.

Fundacja Republikańska rozpoczęła w Polsce debatę na temat potrzeby deregulacji zawodów, publikując we wrześniu 2011 r. raport „Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian.” Zwróciliśmy wówczas uwagę, iż w Polsce występuje niemal czterysta zawodów regulowanych, co czyni nasz rynek pracy jednym z najbardziej uregulowanych w Europie. Podnosiliśmy, iż w nowoczesnym państwie konkurencja powinna być oparta na przedsiębiorczości, pracowitości i rzeczywistych kompetencjach, stąd też dostęp do zawodu nie może być obwarowany przesadnie rozbudowanym systemem licencji, egzaminów i pozwoleń.

Po podjęciu tematu przez rządzących, nie przestajemy patrzeć władzy na ręce. Uważamy, że zawody można otworzyć bardziej niż to wynika z projektów przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trakcie dotychczasowych prac w Sejmie, dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu środowisk zawodowych i naukowych, które odpowiedziały na nasz apel, przygotowaliśmy ok. czterdzieści poprawek do ustawy, idących znacząco dalej niż propozycje Ministerstwa. Poprawki zakładały np. wprowadzenie częściowej dobrowolności w zakresie przynależności do rad adwokackich czy zniesienie asesury notarialnej. Zostały one złożone m.in. przez posła Przemysława Wiplera, byłego prezesa Fundacji Republikańskiej.

Ze względu na wykonywanie lub aspirowanie do jednego z zawodów objętych drugą ustawą deregulacyjną, z pewnością mają Państwo dużą znajomość praktyczną tematu. Dlatego do każdego z Państwa kierujemy prośbę o wyrażenie własnej opinii na temat projektu ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo. Opinia taka może zawierać jeden lub kilka spośród następujących elementów: 1. syntetyczne omówienie obecnego modelu dostępu do danego zawodu, 2. wypunktowanie zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 3. ocenę, w jakim zakresie można by pójść dalej niż przewiduje projekt i otworzyć zawód w jeszcze większym stopniu, 4. postulowane brzmienie przepisów (wymaga sięgnięcia do obowiązującej ustawy regulującej dany zawód oraz do projektu ustawy deregulacyjnej).

Opinię prosimy przesłać do końca marca b.r., za pośrednictwem strony internetowej http://deregulacja.org/wyraz-opinie/. Projekt drugiej ustawy deregulacyjnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/. Więcej o deregulacji można poczytać na stronie www.deregulacja.org.

Najwyższy czas na zmiany!

Z poważaniem,
Mariusz Muzalewski
Szef Zespołu ds. Gospodarki
Fundacja Republikańska

Architektura

Seddülbahir Fortress by KOOP Architects _ AOMTD (Arzu Ozsavasci Architecture) © Egemen Karakaya
Finałowa lista zawiera nowe ukończone budynki i projekty architektury krajobrazu, a także najbard...
Lipiec 22, 2024
Kamienica na Emilii Plater w Warszawie | projekt:pracownia loesch+partnerzy
Autorem projektu jest pracownia loesch+partnerzy. Konrad Loesch, będący partnerem pracowni znalaz...
Lipiec 15, 2024

Konkursy

Participants are invited to submit innovative adaptive-reuse projects focused on the “Youth Union Summer Retreat” building in Ohrid, working on the recovery of this modern heritage left unused for...
Lipiec 22, 2024
Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 24.01.2024 rOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2024 r.w spra...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024