Powrót do listy tematów
Czwartek 28 Grudzień 2023, 10:07:19

Pytanie o stałe miejsca pracy w obiektach handlowych bez doświetlenia

Witam, chciałbym zapytać projektantów -siedzących w temacie - na jakiej podstawie w galeriach/pawilonach handlowych/supermarketach jest wykonywana stała praca (trwająca 8 godzin w ciągu dnia) w pomieszczeniach bez okien lub świetlików, skoro ze względu na Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf § 57 pracownicy w tych pomieszczeniach powinni mieć zapewnione doświetlenie o powierzchni 1:8 powierzchni podłogi.

Czy każdorazowo projektant takiego budynku przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę uzyskuje zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, o której mowa w § 58 w.w. Rozporządzenia?

Jeśli tak to na jakiej zasadzie są użytkowane przestrzenie handlowe, które nie są całkowicie doświetlane światłem naturalnym albo całkowicie oświetlane sztucznym, a np. do sali sprzedaży oświetlonej światłem sztucznym wpada też niewielka ilość światła ze świetlika nad pasażem w galerii handlowej albo z odległego okna w ścianie pawilonu handlowego? Takie pomieszczenie nie ma zapewnionego doświetlenia z § 57, ani nie spełnia warunków uzyskania zgody z § 58.

Architektura

Biblioteka Tianjin - Riken Yamamoto, laureat Nagrody Pritzkera 2024
W uzasadnieniu jury stwierdzono, że został on laureatem Nagrody Pritzkera za budowanie świadomośc...
Marzec 6, 2024
Jian Wai SOHO, Riken Yamamoto, fot.: Riken Yamamoto & Field Shop
Riken Yamamoto rozwija nowy język architektoniczny, który nie tylko tworzy przestrzenie do życia...
Marzec 6, 2024

Konkursy

In this competition, we invite architects, designers, and dreamers to imagine the future of art as influenced and created by artificial intelligence. The challenge is to conceptualize what an AI ar...
Marzec 11, 2024
Instytut Wzornictwa Przemysłowego prezentuje wyjątkowe wyzwanie dla młodych kreatywnych umysłów – konkurs Young Design 2024 pod hasłem „REsponsibility – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE”
Marzec 4, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 26.09.2014 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024