Powrót do listy tematów
Czwartek 28 Grudzień 2023, 10:07:19

Pytanie o stałe miejsca pracy w obiektach handlowych bez doświetlenia

Witam, chciałbym zapytać projektantów -siedzących w temacie - na jakiej podstawie w galeriach/pawilonach handlowych/supermarketach jest wykonywana stała praca (trwająca 8 godzin w ciągu dnia) w pomieszczeniach bez okien lub świetlików, skoro ze względu na Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf § 57 pracownicy w tych pomieszczeniach powinni mieć zapewnione doświetlenie o powierzchni 1:8 powierzchni podłogi.

Czy każdorazowo projektant takiego budynku przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę uzyskuje zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, o której mowa w § 58 w.w. Rozporządzenia?

Jeśli tak to na jakiej zasadzie są użytkowane przestrzenie handlowe, które nie są całkowicie doświetlane światłem naturalnym albo całkowicie oświetlane sztucznym, a np. do sali sprzedaży oświetlonej światłem sztucznym wpada też niewielka ilość światła ze świetlika nad pasażem w galerii handlowej albo z odległego okna w ścianie pawilonu handlowego? Takie pomieszczenie nie ma zapewnionego doświetlenia z § 57, ani nie spełnia warunków uzyskania zgody z § 58.

Architektura

Kamienica na Emilii Plater w Warszawie | projekt:pracownia loesch+partnerzy
Autorem projektu jest pracownia loesch+partnerzy. Konrad Loesch, będący partnerem pracowni znalaz...
Lipiec 15, 2024
Budynek biurowy Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. | autor projektu: loesch+partners
Współautor projektu - Konrad Loesch znalazł się na liście 40 obiecujących młodych architektów w E...
Lipiec 15, 2024

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 24.01.2024 rOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany ak...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024