Aktualności

Czerwiec 18, 2024

Wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju w polskich firmach

Agata Burska, strategic territory sales manager Poland D&M w Autodesku
Agata Burska, strategic territory sales manager Poland D&M w Autodesku

Polskie firmy przemysłowe, architektoniczne i budowlane przykładają coraz większą wagę do aspektów związanych z ESG. 39 proc. deklaruje, że podchodzi do tego tematu poważnie, choć często nie ma wyznaczonych osób czy działów, które zajmowałyby się celami zrównoważonego rozwoju – pokazuje II edycja raportu Autodesk „Droga do zrównoważonego rozwoju”. Głównymi barierami w ich realizacji są właśnie brak specjalistycznej wiedzy na ten temat oraz ograniczone środki finansowe. W osiąganiu zrównoważonych celów firmy mogą się jednak wspierać cyfryzacją. Inwestycje w tym zakresie wdraża i planuje coraz więcej przedsiębiorstw. Część z nich nakierowana jest na narzędzia ułatwiające sprawozdawczość ESG, a w tym obszarze badane sektory czekają duże wyzwania.

– Według danych z raportu „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych” już 39 proc. przedsiębiorstw deklaruje poważne podejście do zrównoważonego rozwoju, choć nie mają wyznaczonego formalnego stanowiska w ramach organizacji. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw wciąż nie posiada dedykowanego zespołu do spraw sustainability. W stosunku do wyników badania z 2021 roku gwałtownie wzrosła też liczba firm, która planuje w najbliższych kilku latach powziąć ten temat jako strategiczny w swoich inwestycjach – mówi agencji Newseria Biznes Agata Burska, strategic territory sales manager Poland D&M w Autodesku.

Raport pokazuje, w jaki sposób firmy z sektorów projektowego, budowlanego i przemysłowego radzą sobie z integrowaniem zasad zrównoważonego rozwoju ze swoimi strategiami biznesowymi i operacyjnymi. Z badań ASM Research Solutions – przeprowadzonych na jego potrzeby na grupie ponad 200 firm – wynika, że głównym powodem zaangażowania w ten obszar są dla nich obowiązki wynikające z przepisów prawa (72 proc.), ale także oczekiwania klientów (48 proc.) i chęć poprawy rentowności (23 proc.).

– Z drugiej strony zrównoważony rozwój oraz raportowanie ESG mają dla dużej części badanych przedsiębiorstw neutralne znaczenie w procesie wyboru partnerów biznesowych – zauważa Agata Burska.

Zadeklarowało tak 40 proc. badanych firm przemysłowych i architektoniczno-budowlanych. Jednocześnie podobny odsetek przedsiębiorstw (37 proc.) zadeklarował jednak, że ma to dla nich duże bądź bardzo duże znaczenie.

Najważniejszym celem, w który firmy inwestują, aby stać się bardziej zrównoważone, jest ograniczenie zużycia energii i materiałów,  wdrożenie nowych przepisów prawa i inwestycje w nowe technologie i oprogramowanie – na te aspekty wskazało odpowiednio 91, 82 i 73  proc. badanych przedsiębiorstw. 

Mierzą się one jednak z wieloma wyzwaniami we wdrażaniu bardziej zrównoważonych, prośrodowiskowych praktyk. Te wyzwania to przede wszystkim brak środków finansowych na ten cel (41 proc. wskazań), brak specjalistycznej wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju (31 proc.), a także brak zainteresowania takimi rozwiązaniami ze strony klientów (30 proc.).

– W realizacji planów zrównoważonego rozwoju zdecydowanie największym wyzwaniem jest dla firm brak środków finansowych. Odsetek przedsiębiorstw, które wskazują na ten problem, wzrósł z 25 proc. jeszcze w 2021 roku do 41 proc. obecnie. Najsilniej wskazują na ten aspekt przedstawiciele branży projektowej – mówi ekspertka Autodesku. – Kolejne 23 proc. firm uznaje, że problemem w realizacji planów dotyczących zrównoważonego rozwoju jest dla nich także dostęp do odpowiednich technologii.

– Na rynku mamy już do czynienia z bardzo szeroką gamą narzędzi, które wspierają ESG, np. w zakresie pozyskiwania danych dotyczących śladu węglowego. Zaczynają się też pojawiać narzędzia, które wspierają raportowanie w innych tematach, związanych z kwestiami społecznymi i zarządzaniem przedsiębiorstwem – mówi Olga Assanowicz, ESG strategy & reporting lead w Arcadis Polska.

Zapytane o narzędzia, które wspierają je w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, firmy wskazują obecnie przede wszystkim na rozwiązania do zarządzania wodą (44 proc.), oprogramowania chmurowe – wspólne środowisko danych (41 proc.) oraz rozwiązania do zarządzania energią (36 proc.). Dla firm z sektora przemysłowego kluczowe okazały się natomiast narzędzia służące do optymalizacji gospodarki odpadami (74 proc.).

– Pojawia się coraz więcej rozwiązań w zakresie opomiarowania i raportowania śladu węglowego, wpływu na środowisko oraz optymalizacji zużycia zasobów w trakcie realizacji. W związku z tym ta część technologiczna inwestycji będzie zyskiwała na znaczeniu w przyszłości – mówi Mateusz Mielewczyk, członek zarządu i dyrektor ds. projektowania w firmie Biproraf.

– Firmy zauważyły już konieczność intensywnego inwestowania w technologie i oprogramowanie, aby zwiększyć swój poziom zrównoważenia – mówi Agata Burska. – Aż 74 proc. z nich już inwestuje w takie technologie, a 94 proc. uważa, że inwestycje te w ciągu kolejnych dwóch lat wzrosną lub utrzymają się na tym samym poziomie. Ponadto 59 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że liczy na pojawienie się oprogramowania wspierającego rejestrowanie i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego biznesu. 37 proc. oczekuje lepszego dostępu do informacji na temat tego, w jaki sposób takie narzędzia wspierają wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, a blisko 33 proc. poszukuje nowych możliwości w zakresie danych i analiz.

W badaniu Autodesku na razie tylko 7 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że już korzysta z narzędzi automatyzujących analizę danych na potrzeby ESG. Najwięcej wskazań odnotowano wśród przedsiębiorstw przemysłowych, a najmniej – w branży budowlanej. To oznacza, że narzędzia, które mogą wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju w firmach, nie są jeszcze szeroko stosowane i potrzebna jest szersza edukacja w zakresie korzyści, jakie niesie ich implementacja.

– W obszarze projektowania przemysłowego wykorzystujemy narzędzia, które umożliwiają nam bieżącą współpracę z klientem. Pozwalają one nam nie tylko na wykorzystywanie wszelkich metod prowadzących do dobrego raportowania ESG, ale również na zoptymalizowanie działań projektowych, a także na optymalne wykorzystywanie materiałów podczas realizacji inwestycji – mówi Mateusz Mielewczyk.

W ciągu nadchodzących kilku lat sektory przemysłowy i architektoniczno-budowlany staną przed szeregiem kluczowych wyzwań związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem. Jednym z nich będą unijne wymogi dotyczące sprawozdawczości w tym zakresie, wynikające m.in. z dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). W tym kontekście bardzo ważne jest m.in. dążenie firm do efektywności energetycznej i korzystanie ze zrównoważonych materiałów, które dają gwarancję systematycznej dekarbonizacji w całym cyklu życia produktów wytwarzanych przez omawiane w raporcie branże, w tym m.in. budynków, elementów infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, maszyn i innego rodzaju trwałych konstrukcji.

Źródło: Newseria

Tagi: raportowanie ESG cele zrównoważonego rozwoju cyfryzacja zrównoważony rozwój ESG

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Wasze projekty

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Wardrobe design
Lipiec 4, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024