Konkursy architektoniczne

Październik 24, 2022

ART WALK OPEN CALL 2023

Data końca rejestracji: 09/01/2023
Termin składania prac: 09/01/2023
Data zakończenia: 31/01/2023
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłasza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola. Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w 2023 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest galeria Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.
Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

JURY
 • Jury konkursowe obradować będzie w składzie:
 • Marta Czyż (członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)
 • Jakub Słomkowski (członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer)
 • Karolina Wlazło-Malinowska (Fundacja Sztuka w Mieście, kuratorka i koordynatorka)
 • Justyna Wołowska (Ghelamco Poland, PR & Marketing Director; Fundacja Sztuka w Mieście)
KRYTERIA OCENY PRAC
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
 • atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
 • realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
 • zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu.
TERMINY
 • Termin ogłoszenia Konkursu: 24 października 2022
 • Nadsyłanie zapytań konkursowych: 02 listopada 2022
 • Wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 04 listopada 2022
 • Nadsyłanie prac konkursowych: 09 stycznia 2023 (decyduje data wpłynięcia)
 • Ogłoszenie wyników Konkursu: do 31 stycznia 2023
 • Termin otwarcia wystawy: 2023
SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC

Prace można składać lub wysyłać na adres biura Podmiotu współpracującego – Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17). Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2023”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do recepcji Podmiotu współpracującego.
Prace należy składać w formie fizycznej ze względu na konieczność złożenia oryginału oświadczeń autorów/autorek prac.

Szczegóły i regulamin: https://artwalk.sztukawmiescie.pl/pl/open-call-2023/

Dodano: 24/10/2022

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Człowiek jest istotą wrażliwą na otaczające go piękno. Estetyczne środowisko wpływa pozytywnie na...
Grudzień 6, 2023
Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023