Konkursy architektoniczne

Wrzesień 30, 2023

Przebudowa centrum Miechowa

Data końca rejestracji: 09/10/2023
Termin składania prac: 08/12/2023
Miasto: Miechów
Kraj: Polska

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy centrum Miechowa.

Sąd konkursowy
 • arch. Michał Szymanowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Paweł Wieczorek – Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Marcin Kościuch – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań
 • dr arch. Marcin Włodarczyk – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Dominik Adamczyk – członek Sądu Konkursowego, D.A.-Projekt, Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów
 • Andrzej Banaśkiewicz – Zastępca Burmistrza, członek Sądu Konkursowego Urząd Miasta i Gminy
 • Iwona Dróżdż – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy Miechów, członek Sądu Konkursowego
 • Mateusz Sobecki – członek Sądu Konkursowego
 • Wojciech Tambor – członek Sądu Konkursowego
 • Jakub Gołąb – członek Sądu Konkursowego
 • Kamil Dąbrowski – członek Sądu Konkursowego
Sekretariat konkursu

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz Organizacyjny Konkursu, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

Harmonogram konkursu
 • Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 21.09.2023
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia Prac konkursowych – do 20.10.2023
 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023
Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023
 • O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.
Pula nagród (kwoty brutto) – 85 000,00 PLN
 • I nagroda 45 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej
 • II nagroda 25 000,00 PLN
 • III nagroda 15 000,00 PLN
Komunikacja
Dodano: 30/09/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Człowiek jest istotą wrażliwą na otaczające go piękno. Estetyczne środowisko wpływa pozytywnie na...
Grudzień 6, 2023
Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023