Konkursy architektoniczne

Wrzesień 4, 2023

Reinterpretacja przestrzeni

Data końca rejestracji: 30/09/2023
Termin składania prac: 30/01/2024
Data zakończenia: 12/02/2024
Kraj: Ukraina

Adaptacja terenu dawnego zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością dowolnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej, historycznie ukształtowanej struktury. Znalezienie koncepcyjnych rozwiązań projektowych rewitalizacji historycznego środowiskа zespołu wraz z utworzeniem otwartych i zamkniętych przestrzeni wielofunkcyjnych - wysokiej jakości sztuczne środowisko z kontekstem historycznie-kulturowym.

Proponowane zasady rewitalizacji:

  • wielofunkcyjność przestrzeni z możliwością szybkiej transformacji w środowisko zapewniające zarówno izolację, indywidualne użytkowanie, jak i użytkowanie przez grupy zwiedzających;
  • zachowanie historycznej struktury urbanistycznej terytorium i ducha miejsca (genius loci);
  • zagospodarowanie terenu zgodnie z utworzoną strukturą zespołu oraz z koncepcją zagospodarowania zespołu pałacowego;
  • ujednolicenie przestrzeni na zewnątrz budynków wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonuw, architektury krajobrazu; przy pomocy struktur kryjących, konstrukcji mobilnych, transformerow i innych środków;
  • organizacja półotwartej przestrzeni komunikacyjnej pomiędzy budynkami i komfortowy ruch między nimi;
  • organizacja wielofunkcyjnej otwartej mobilnej przestrzeni publicznej w centralnej części parkowej zespołu;
  • stworzenie możliwości bezpiecznego pobytu zwiedzającym w związku z możliwym rosyjskim uderzeniem rakietowym.

Szczegóły: https://picpalace.com.ua/contest

Dodano: 04/09/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Człowiek jest istotą wrażliwą na otaczające go piękno. Estetyczne środowisko wpływa pozytywnie na...
Grudzień 6, 2023
Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023