Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft

Polska i Świat

Listopad 18, 2013

Centrum kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu

Projekt zespołu dwóch pracowni ch+ architekci i sofft zdobył pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej NOWE ŻERNIKI wraz z zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnie - użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej obiektu pełniącego rolę centrum, umożliwiającego łączną realizację zadań ośrodka kultury oraz miejsca stymulującego aktywność lokalną mieszkańców. Zakres projektu obejmował rozbudowę istniejącego tam schronu z początku lat 40-tych XX wieku.

Koncepcja architektoniczna Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej z adaptacją budynku schronu, swoją formą i treścią miała także w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisać się w otaczający krajobraz oraz sprostać wymogom współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych.

Centrum adresowane jest do wszystkich grup wiekowych i tematycznych.

Jury w zwycięskiej pracy doceniło zwłaszcza dyspozycje przestrzenne i sposób powiązania różnych bloków funkcjonalnych, dające bogaty potencjał różnych zdarzeń i interakcji.

Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft
Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft
Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft

Fragmenty opisu autorskiego

Proponowana architektura stara się unikać niepotrzebnych gestów i skupia na stworzeniu dostępnego, przyjaznego i elastycznego w użytkowaniu miejsca wydarzeń dla społeczności lokalnej.

Adaptacja schronu

Istniejący schron posiada bardzo grube, żelbetowe ściany i niskie, klaustrofobiczne przestrzenie wewnątrz. Adaptacja istniejących pomieszczeń wiązałaby się z olbrzymim nakładem energii związanym z dostosowaniem do warunków technicznych oraz przeróbkami grubych ścian zewnętrznych.
Proporcje obrysu wewnętrznego schronu (18x13m) doskonale nadają się na umiejscowienie tam sali na ok.200 osób. Dodatkowo grube ściany stają się wówczas atutem - jako doskonała izolacja akustyczna oddzielająca salę widowiskową od pozostałych funkcji centrum kultury. Stąd pomysł wyburzenia
wszystkich wewnętrznych ścian i stropów w schronie (grubość ok.30cm) i stworzenie jednej, betonowej przestrzeni o dobrych proporcjach.

Architektura

Poza masywną bryłą bunkra - sali widowiskowej, pozostała część centrum kultury jest projektowana jako obiekt parterowy przez co łatwo dostępny dla osób starszych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu staje się ponadto bardziej "społeczny" - wszystkie pomieszczenia umożliwiają kontakt
wzrokowy z otaczającą zielenią i życiem lokalnym ulicy.Wokół bunkra utworzona zostaje część związana z salą widowiskową czyli hol/foyer oraz zaplecze sceniczne. Pozostałe funkcje lokalizuje się w naturalny sposób po południowej stronie bunkra.

Pomieszczenia wewnątrz są elastyczne, łatwo dają się wydzielić lub łączyć. Wielofunkcyjna przestrzeń kawiarni w subtelny sposób przechodzi z jednej strony w hol, z drugiej staje się klubem seniora (z możliwością wydzielenia) lub miejscem pobytu dzieci czy kuchni społecznej. Zarówno kawiarnia jak i pracownie mają kontakt z zewnętrznym otoczeniem jak i mogą się otwierać na wewnętrzny dziedziniec za pomocą składanej fasady. Zaproponowana dyspozycja przestrzenna daje również możliwość elastycznego przemodelowania zarówno na etapie projektowym jak i użytkowym. Zaproponowany układ pozwala na organizację imprez dużych, mniejszych, oraz na jednoczesną organizację kilku mniejszych wydarzeń.

Plansza 1 / Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft
Plansza 3 / Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft
Plansza 4 / Centrum Kultury Nowe Żerniki - laureat konkursu architektonicznego, autorzy: pracownie ch+architekci i sofft

Tagi: centrum kultury konkurs architektura zabytki nagroda

Domy jednorodzinne

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Materiały budowlane

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Lipiec 16, 2019
H+H Silikaty - A - produkty o podwyższonej izolacji akustycznej
A Produkty o podwyższonej izolacji akustycznej.H+H Silikaty A to wyroby wapienno-piaskowe stosowa...
Kwiecień 2, 2019

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019