Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda

Polska i Świat

Wrzesień 23, 2013

Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej.

Prezentowany projekt zdobył I nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Autorem projektu jest pracownia Grupa Hybryda. W skład zespołu projektowego weszli: arch. Zuzanna Polak-Cytawa (grupa hybryda), arch. Anna Wójtowicz, arch. Marcin Skrzypczak (grupa hybryda).

Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda

Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda

Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda

Opis autorski projektu

ARCHITEKTURA

Projekt zespołu szkół w Skokowej ma na celu dać wyczerpującą odpowiedź na zagadnienia architektoniczno-estetyczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Charakter miejsca, sąsiedztwo, natężenie światła, ruchu, kolory, materiały, oczekiwania funkcjonalne dają pierwszy, rzetelny zarys samego budynku i całej operacji. Praca nad tymi elementami (kontekstem, funkcją i użytkowaniem) kotwiczy projekt w zagadnieniach ekologii i szacunku dla środowiska.

Budynek usytuowany jest wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki. Główne elewacje części edukacyjnej zorientowane są w kierunkach wschód-zachód. Bryła rozrasta się według zapotrzebowania i funkcji w głąb działki, w stronę wschodnią. Elewacje zachodnia i północna ograniczają plac w centralnej części działki tworząc barierę chroniącą dzieci przed zewnętrzem i zapewniając łatwiejszą kontrolę nad nimi opiekunom.

Miejscowy plan zagospodarowania narzucił formę dachów: strome, o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia 40stopni. Zawsze równolegle względem siebie kalenice dachów są równolegle do zachodniej granicy działki. Gra wysokości dachów jest wynikową kryjących pod sobą funkcji, ich wymogów wysokościowych i wysokości maksymalnej narzuconej w MPZT (max 12m). Zapis MPZT określający maksymalną wysokość kalenicy zdefiniował także zarys kompleksu sali gimnastycznej, której poziom 0, ze względu na dużą wysokość kondygnacji, został zaprojektowany w podziemiu.

Ze względu na funkcję budynek przewyższa powierzchniowo okoliczną zabudowę jednorodzinną. Jednak podobne gabaryty szkoły (parter + piętro), spadziste dachy, użyte materiały wykończeniowe (elewacje z cegły, dachówka ceramiczna…) niwelują różnicę powierzchni budynków. Bryła szkoły jak niedokończone puzzle składa kształty okolicznych domów.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wzdłuż zachodniej elewacji budynku zaprojektowano promenadę. Staje się ona elementem łączącym okolice z nowoprojektowanym budynkiem użyteczności publicznej. Szeroka aleja ciągnąca się wzdłuż głównej elewacji odkrywa budynek przed mieszkańcami. Przedstawia go im. Zaprojektowana mała architektura (ławki, oświetlenie) ożywia ją nadając jej funkcję integracyjną i użytkową. Publiczny budynek osadzony jest w publicznej przestrzeni.

Zastany teren jest częściowo porośnięty drzewami. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia zachowanie jak największej ich ilości. Istniejące drzewa wpłynęły na ogólny plan budynku i stały się jego integralna częścią.
(...)

Plansza 1. Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda
Plansza 2. Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda
Plansza 3. Koncepcja architektoniczna zespołu szkół w Skokowej / I nagroda w konkursie / autor: Grupa Hybryda

ROZWIĄZANIA DETERMINUJĄCE ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKU

Założenia konkursu mówiły o rozwiązaniach technologicznych, które mają zbliżyć budynek do standardu pasywnego (...)
Elementy i rozwiązania, które zdeterminowały zaproponowaną formę budynku pod kątem energooszczędności to orientacja działki, zastana i projektowana zieleń, szczególny nacisk na naturalny obieg powietrza oraz oświetlenie z jak największym wykorzystaniem światła słonecznego, prosta oraz stosunkowo zwarta, przy specyficznym dla szkół układzie liniowym, bryła budynku zapobiegająca powstawaniu mostków termicznych, wykorzystanie temperatury gleby, użycie wysokiej jakości materiałów budowlanych, zastosowanie zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła…

W systemie ogrzewania budynku odniesiono się do ekologicznych źródeł energii- pompa ciepła, oraz zaproponowano opracowanie szczegółowego planu rozprowadzania wody deszczowej.


Źródło: Grupa Hybryda

Tagi: architektura szkoły konkurs

Komentarze

Gratuluję

Dodano: Czwartek, 26 Wrzesień 2013, 08:07, Autor: młody architekt

Gratuluję wygranej.

Domy jednorodzinne

Projekt futurystyczny i minimalistyczny rezydencji z basenem na Śląsku.
Lipiec 13, 2019
Dom z Ogrodem ma charakter budynku funkcjonalnie współpracującego z otoczeniem. Głównym założenie...
Lipiec 12, 2019

Wasze realizacje

Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019
Miło nam, iż Inwestor będący pod wrażeniem zrealizowanego już przez naszą pracownię projektu domu...
Lipiec 13, 2019

Materiały budowlane

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania architektów i inwestorów, którzy poszukują do swoich projektó...
Lipiec 16, 2019
H+H Silikaty - A - produkty o podwyższonej izolacji akustycznej
A Produkty o podwyższonej izolacji akustycznej.H+H Silikaty A to wyroby wapienno-piaskowe stosowa...
Kwiecień 2, 2019

Konkursy

Tematyka tegorocznej edycji konkursu promuje ideę zrównoważonego rozwoju (sustainable economic growth), czyli procesu łączącego rozwój krajów, miast i wspólnot ludzkich z równowagą ekologiczną i oc...
Lipiec 15, 2019
Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu: “funkcjonalność, prostota i seryjność-dla każdego ” – dom zgodny z ideami bauhausu.
Lipiec 15, 2019