Polska i Świat

Sierpień 10, 2011

II nagroda w konkursie na Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej.

Widok północno-wschodni - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych  Politechniki Opolskiej - II nagroda. Autor: pracownia NUA Studio
Widok północno-wschodni - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej - II nagroda. Autor: pracownia NUA Studio

II nagroda w konkursie na Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej. Autorem projektu jest pracownia NUA Studio.

Zobacz także:

I nagroda - Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

III nagroda - pracownia SLAS

III nagroda - pracownia HS99

Fragmenty opisu autorskiegoMIASTO
Planowany obiekt, z jednej strony lokalizowany jest "na skraju" rozwijającej się tkanki miejskiej (wchłaniającej mniejszą, drobniejszą zabudowę) z drugiej strony przy krajobrazie otwartym. "Działając" na styku różnych rodzajów przestrzeni, w dynamicznie zmieniającym się środowisku (zmiana funkcji dla obszaru), istotnym wydaje się być określenie relacji między poszczególnymi elementami warunkującymi kształt kreowanego obiektu.

FUNKCJA

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych ma być obiektem świadczącym usługi z zakresu edukacji i dostępu do informacji. W erze rozwoju Internetu, zapotrzebowania na "wiedzę", obiekty o takim charakterze również wydają się podlegać modyfikacjom. (...)

Plansza 1 - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej. Autor: pracownia NUA Studio

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE
Podejście ukierunkowane założeniami wyjściowymi, pozwala widzieć projekt jako element integrujący, zespalający odrębne aspekty. Mając na uwadze lokalizację oraz funkcję obiektu proponujemy rozwiązanie wpasowanej bryły, zaznaczonej jednak subtelnie wejściem fasady frontowej, tak aby wytworzyć charakterystyczne zamknięcie przekątnej placu.
Sam obiekt wewnątrz został oparty na bazie trzech głównych trzonów:
1.przestrzenie biblioteki/ mediateki,

2. przestrzenie dydaktyczne / edukatorium,

3. zaplecze biurowe (blok biurowy zorganizowany wzdłuż północnej fasady).

Rozwiązanie funkcji zostało oparte o trój podział, także ze względu na dostępność: przestrzenie holu, pełniącego także funkcję wystawiennicze, miejsca zasięgu bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz gastronomii - otwarte(publiczna); przestrzenie dydaktyczne oraz biblioteka - pół-otwarte (pół-publiczne); biura oraz zaplecza o ograniczonym dostępie.
(...)

Plansza 2 - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej. Autor: pracownia NUA Studio
Plansza 3 - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej. Autor: pracownia NUA Studio
Plansza 4 - Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej. Autor: pracownia NUA Studio

KONSTRUKCJA
Na etapie koncepcji przewiduje się wykonanie konstrukcji nośnej obiektu żelbetowej. Duże rozpiętości nad przestrzeniami biblioteki oraz sal audytoryjnych przewiduje się osiągnąć poprzez zastosowanie przestrzennych kratownic stalowych wspartych na ścianach nośnych.
Dach wykonany w technologii szalunku traconego z użyciem blachy trapezowej. Przegłębienie obiektu oraz wzmocnienie fundamentów z użyciem technologii ścian szczelinowych. Fasady szklano aluminiowe w systemie słupowo ryglowym mocowane do konstrukcji nośnej budynku. Okładzina elewacyjna - blacha perforowana - podkonstrukcja stalowa.

ROZWIĄZNIA TECHNICZNE
Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w zakresie wentylacji i ogrzewania. Lokalizacja bloku biurowego w północnej części obiektu uwzględnia zmniejszenia strat spowodowanych nadmiernym ogrzewaniem się pomieszczeń, podobnie zastosowanie warstw biologicznie czynnych w połaciach eksponowanych na południe będzie służyć optymalizacji kosztów utrzymania obiektu. Wyposażenie obiektu według wytycznych i standardów uzgodnionych z zamawiającym.


DYSPOZYCJE MATERIAŁOWE
Koncepcja przedstawia rozwiązania ideowe, zakładając nawiązanie do nowoczesnych materiałów / współczesnych materiałów.

  • Obiekt projektowany jest w technologii żelbetonowej.
  • Szklenie: system fasadowy (szklano - aluminiowy),
  • Okładzina elewacji - stal perforowana w kolorze naturalnym
  • Dach - warstwa biologicznie czynna.

Źródło: Politechnika Opolska

Tagi: Politechnika Opolska architektura Opole konkurs

Domy jednorodzinne

Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024
Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Materiały budowlane

Personalizacja i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb, stają się kluczowymi elementa...
Lipiec 19, 2024
Personalizacja i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb, stają się kluczowymi elementa...
Lipiec 19, 2024

Konkursy

Participants are invited to submit innovative adaptive-reuse projects focused on the “Youth Union Summer Retreat” building in Ohrid, working on the recovery of this modern heritage left unused for...
Lipiec 22, 2024
Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024