Tagi

urbanistyka Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie - I miejsce
(Artykuł)
  Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie - II miejsce w konkursie
(Artykuł)
  Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie - III miejsce w konkursie
(Artykuł)
  Aleja Zdobywców Kosmosu
(Artykuł)
  Miasto zrównoważone
(Artykuł)
  Caterpillar - projekt kładki dla pieszych
(Artykuł)
  EC‐1 w Łodzi - rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych
(Artykuł)
  EUROPAN 11 - zabudowa mieszkaniowa w Holandii
(Artykuł)
  Nowy dworzec kolejowy w Sopocie
(Artykuł)
  Koncepcja programowo-przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl
(Artykuł)
  Biblioteka w Dalian
(Artykuł)
  Bulwar nad rzeką Supraśl
(Artykuł)
  Miasto-ogród
(Artykuł)
  Blok Kultury
(Artykuł)
  RE_kreacja ulicy
(Artykuł)
  Praski Zakątek
(Artykuł)
  Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie - wyróżnienie
(Artykuł)
  Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie - wyróżnienie
(Artykuł)
  Design for Poznań - meble miejskie dla Poznania
(Artykuł)
  Domy dla ambasady
(Artykuł)