Polska i Świat

Listopad 13, 2009

Szpital Pediatryczny - II miejsce

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci
II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci

Projekt architektoniczno-urbanistyczny szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który zajął II miejsce w konkursie. Autorem projektu jest pracownia Mąka Sojka Architekci.

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; widok zewnętrzny

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; hol z kaplica

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; hol wejściowy

Opis autorski projektu

Wyraz architektoniczny szpitala jest wypadkową dwóch przenikających się ze sobą światów – zewnętrznego: o zdyscyplinowanej architekturze jednoznacznie kojarzącej się z budynkiem użyteczności publicznej - medycznym budynkiem uniwersyteckim oraz świata wewnętrznego: bardziej złożonego i „rozdrobnionego”, składającego się elementów o przyjaznej dla człowieka skali.

Wyodrębniono następujące determinanty projektu:

 • integracja urbanistyczna i zapewnienie połączeń funkcjonalnych z istniejącym zespołem szpitala Banacha, zapewnienie właściwej orientacji w przestrzeni całego kampusu;
 • znalezienie odpowiedniej oprawy architektonicznej dla budynku medyczno-dydaktycznego, który będzie równocześnie obiektem przyjaznym dla pacjentów i ich rodzin;
 • ścisłe zintegrowanie kubatury budynku z zielenią, zarówno otaczającą jak i wtórnie wprowadzoną na powierzchnie architektoniczne;
 • zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych i materiałowych z uwzględnieniem optymalizacji budżetu.

Urbanistyka

Główną decyzją urbanistyczną jest kontynuowanie równoleżnikowego usytuowania oddziałów szpitalnych w nawiązaniu do rytmu bloków istniejącego szpitala Banacha. Przyjęto potrójny układ bloków o wysokości ograniczonej zapisami planu miejscowego (30 metrów) „spięty” pośrodku traktu kubaturą, której gabaryty od zewnątrz korespondują z przedłużeniem istniejących ciągów komunikacyjnych. W efekcie otrzymano jednoznaczną i czytelną kompozycję przestrzenną, spójną urbanistycznie i funkcjonalnie z istniejącym obiektem. Ustawienie budynków w kształcie podwójnej litery H pozwala na zorganizowanie czterech rozległych, dobrze oświetlonych dziedzińców, zlokalizowanych po stronie wschodniej i zachodniej kompleksu i pełniących rolę zewnętrznych ogrodów. Przyjęty układ pozwala na racjonalne rozplanowanie obszernego programu użytkowego określonego przez Zamawiającego oraz spełnia wymagane programem połączenia komunikacyjne i logistyczne z istniejącymi na działce obiektami/funkcjami.

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; urbanistyka

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; sytuacja

Architektura
Architektura jest wynikiem poszukiwań formy adekwatnej dla rangi i funkcji budynku. Bryła została wymodelowana jako prosty, prostopadłościenny element zamknięty od strony krótszych ścian szczytowych dużymi, jednorodnymi płaszczyznami i otwierającymi się na południe i wewnętrzne dziedzińce pozostałymi elewacjami. Wprowadzono horyzontalne pasy brise-soleil ułożone w rytmie odpowiadającym jednej kondygnacji. Ich położenie skorelowano z głównymi podziałami modularnymi pozostałych elewacji generując spójną i czytelną w odbiorze formę.

Z jednej strony dążymy do otwarcia budynku na otoczenie, a z drugiej strony ze względu na zapewnienie intymności „chronimy” jego wnętrze zagęszczonym rytmem wertykalnych, filigranowych okien ujętych w widoczne na wizualizacjach pionowe szprosy. Układ funkcjonalny pomieszczeń szpitala przenosi się na tektonikę elewacji w miejscach występowania płytkich loggi „rozbijających” fasadę w nieregularnym rytmie. Dzięki temu zabiegowi zmniejszamy jej skalę i wprowadzamy elementy mające duże walory użytkowe.

Elewacje

Elewacja południowa – otwarte na zielone tereny Rakowca i Pól Mokotowskich, elewacje szczytowe bloków oddziałowych w formie przymykających „ekranów”. Pozostałe elewacje są otwarte i zwrócone na wewnętrzne dziedzińce z urządzoną zielenią.

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:Mąka Sojka Architekci; elewacja północna

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; elewacja południowa

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; elewacja wschodnia

II nagroda w Konkursie na szpital pediatryczn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Mąka Sojka Architekci; elewacja zachodnia

Zespół Autorski:

 • Maciej Maka
 • Radosław Sojka
 • Paweł Pyłka
 • Grzegorz Pyzikiewicz
 • Grzegorz Madejski
 • Artur Paczkowski
 • Dagmara Witczak
 • Współpraca:
 • Radosław Bajor
 • Jakub Kalinowski
 • Agnieszka Kaszczewska
 • Mikołaj Zdanowski

Technologia:

 • Bogdan Lewandowski

Architektura Krajobrazu:

 • Robert Nowicki
 • Zofia Pieniążek

Rozwiązania branżowe:

 • Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o.

Źródło: Mąka Sojka Architekci

Tagi: szpital architektura konkurs

Domy jednorodzinne

Niewielki budynek jednorodzinny w nowoczesnej formie i tradycyjnych materiałach
Kwiecień 24, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Materiały budowlane

ELEKTRA - nowa era w sterowaniu systemami ochrony przed śniegiem i lodem
Od czerwca 2021 roku dostępny na rynku jest najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Sma...
Lipiec 4, 2021
FRONTROCK SUPER to idealny produkt do rozwiązań, gdzie kluczowa jest jakość i odporność mechanicz...
Kwiecień 20, 2021

Konkursy

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce ekologicznej, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Projekt muralu powinien nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – tr...
Czerwiec 29, 2021
źródło: http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/konkurs-na-nowa-wystawe-polska-w-miejscu-pamieci,2210.html
Nowa wystawa polska w Miejscu Pamięci Auschwitz zostanie sfinansowana dzięki nadzwyczajnemu wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ekspozycja zajmie dwa piętra historyczneg...
Czerwiec 19, 2021