Powrót do listy tematów
Czwartek 15 Luty 2024, 12:57:53

odległość wyjść ewakuacyjnych od drogi pożarowej

Dzień dobry.
Mam pytanie proj. z zakresu ppoż.
1. Czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne z tej samej strefy pożarowej ( tu ZL I) muszą spełniać warunek odległości max 50 m od drogi pożarowej ? Wariant z 30m nie wchodzi w grę.
2. Czy wyjścia z pomieszczeń technicznych / śmietnika wydzielonych pożarowo od strefy PM (garażu) też muszą spełniać ww. warunek ?

Zgodnie z Rozdziałem 6. Drogi pożarowe§ 12. Wymogi dotyczące drogi pożarowej
4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach.
Zgodnie z : Rozdziałem 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe § 226.
1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.

Mam różne opinie głównego projektanta i strażaka w tej sprawie dlatego chciałabym poznać uzasadnienie kogoś może bardziej doświadczonego w tej materii.
Piątek 08 Marzec 2024, 06:20:25

Re: odległość wyjść ewakuacyjnych od drogi poża...


Tak, zgodnie z przepisami, wyjścia ewakuacyjne z tej samej strefy pożarowej (ZL I) oraz wyjścia z pomieszczeń technicznych/śmietników wydzielonych pożarowo od strefy PM (garażu) muszą spełniać warunek odległości maksymalnej 50 m od drogi pożarowej.

Architektura

Biblioteka Tianjin - Riken Yamamoto, laureat Nagrody Pritzkera 2024
W uzasadnieniu jury stwierdzono, że został on laureatem Nagrody Pritzkera za budowanie świadomośc...
Marzec 6, 2024
Jian Wai SOHO, Riken Yamamoto, fot.: Riken Yamamoto & Field Shop
Riken Yamamoto rozwija nowy język architektoniczny, który nie tylko tworzy przestrzenie do życia...
Marzec 6, 2024

Konkursy

In this competition, we invite architects, designers, and dreamers to imagine the future of art as influenced and created by artificial intelligence. The challenge is to conceptualize what an AI ar...
Marzec 11, 2024
Instytut Wzornictwa Przemysłowego prezentuje wyjątkowe wyzwanie dla młodych kreatywnych umysłów – konkurs Young Design 2024 pod hasłem „REsponsibility – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE”
Marzec 4, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 26.09.2014 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024