Aktualności

Marzec 27, 2013

Istota wody w feng shui w aspekcie architektonicznym

Korzystna podcinająca wirtualna droga wodna według zasad klasycznefo feng shui, fot.: Marta Pieńkowska
Korzystna podcinająca wirtualna droga wodna według zasad klasycznefo feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Woda jest jednym z dominujących środków do osiągnięcia celów życiowych. Niezbędne jest jednak właściwe zrozumienie jej znaczenia i sposób jej wykorzystania.

W poprzednim artykule opisałam wykorzystanie klasycznego feng shui w planowaniu urbanistycznym, podkreślając znaczenie gór i wody, które są nieodłącznym aspektem feng shui.

Formy krajobrazowe są naturalnymi siłami, tworzącymi i przewodzącymi qi (nienamacalną formę energii), a naturalny krajobraz otaczający nieruchomość nieuchronnie i niezmiennie określa jej feng shui, niezależnie od charakteru jej zagospodarowania.

Zgodnie z klasycznym feng shui, najkorzystniejsze miejsca są tam, gdzie występują i góry i woda. Na terenach, gdzie są tylko góry i brak wody, przepływ energii jest słabszy. Z kolei tam, gdzie jest tylko woda, trudno jest utrzymać energię. Aby miejsce było korzystne (miało siłę), energia nie może być ani w stagnacji, ani rozproszona.

Istota wody w feng shui

W jednym z tekstów chińskich można znaleźć zdanie, które w tłumaczeniu na język polski brzmi: Qi unosi się na wietrze i rozprasza, lecz gromadzi się napotykając wodę. Upraszczając, woda jest nośnikiem energii. Niektóre jej formy mogą przenosić korzystną energię, zaś wpływ innych jest niekorzystny. Woda może również wyprowadzać qi z nieruchomości.

Woda jako narzędzie służące bogaceniu się

Wiele mówi się na temat wpływu wody na feng shui nieruchomości. Woda w feng shui reprezentuje dobrobyt, symbolizuje wpływy do domostwa oraz gromadzony z biegiem lat majątek. Różne formy wodne mają różny wpływ na ludzi i układ wody korzystny dla jednej osoby może okazać się niekorzystny dla innej.

Woda, jeżeli jest wykorzystana prawidłowo, może w krótkim czasie wpłynąć na wzbogacenie się mieszkańców. Może się to zadziać nawet z dnia na dzień. Warunkiem jest zamieszkanie w domu, w którym drzwi wejściowe są odpowiednio skierowane względem wody według ściśle określonej formuły klasycznego feng shui. Ważny jest również moment wprowadzenia się.

Woda zastosowana w odpowiedni sposób może wspierać domowników w realizacji ich celów i działań a także przynieść korzyści finansowe. Złe umiejscowienie wody może przynieść bardzo niekorzystne rezultaty.

Formy wody uważane za pozytywne wpływają korzystnie na możliwości finansowe okolicznych mieszkańców. Negatywne formy wody mogą mieć zły wpływ na emocje i myśli, prowadzić do skandali, problemów w małżeństwie itp., szczególnie jeśli są wykorzystane w niewłaściwy sposób.

Wpływ wód powierzchniowych również zależy od ich właściwości i położenia, jednakże muszą one być widoczne, aby ich oddziaływanie było odczuwalne.

Klasyfikacja form wody w feng shui

W feng shui istotne jest określenie właściwości wody. Rozpatruje się jej czystość, przejrzystość, kierunek i prędkość nurtu, a także kształt, wielkość i pochodzenie (sztuczne czy naturalne). Ponadto bierze się pod uwagę jej usytuowanie w terenie, względem poszczególnych form krajobrazu oraz planowanego bądź istniejącego budynku. Rozróżnia się rzeki, strumienie, jeziora, stawy, baseny i studnie.
Najbardziej cenione są wody meandrujące, spokojne, ciche i czyste, które kierują dobroczynne qi do nieruchomości. Niekorzystne wody o nieprzyjemnym zapachu, błotniste lub silnie i głośno rwące rzeki sprowadzą agresywne i negatywne qi.

W klasycznym feng shui drogi i autostrady przyjmuje się jako wirtualne drogi wodne.

  • Przykłady wirtualnych dróg wodnych według klasycznego feng shui
Korzystna wirtualna droga wodna według klasycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska
Niekorzystna wirtualna droga wodna według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Niekorzystna prosto biegnąca wirtualna droga wodna według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Niekorzystna wirtualna droga wodna według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Niekorzystna wirtualna droga wodna według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Niekorzystna podcinająca wirtualna droga wodna według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska
Korzystna podcinająca wirtualna droga wodna według klasycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Niekorzystna rwąca rzeka według kalsycznego feng shui, fot.: Marta Pieńkowska

Zastosowanie formuł do oceny wpływu wody

Klasyczne feng shui wykorzystuje ściśle określone formuły w celu analizy wpływu wody na mieszkańców danego obszaru. Uwzględnianych jest przy tym szereg parametrów, m.in. położenie geograficzne wody względem całego kompleksu i drzwi wejściowych do poszczególnych budynków, jej widoczność z drzwi i okien, a także indywidualne cechy tych budynków, takie jak ich skierowanie względem stron świata.

Do określenia wpływu obwodnic, autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz pozostałych szos i większych ciągów komunikacyjnych na mieszkańców stosuje się inne formuły, niż w przypadku wody. Ponadto uwzględnia się położenie i charakter skrzyżowań oraz ujście qi.

Podstawowe błędy

Do podstawowych błędów w budowaniu form wodnych (np. basenów otwartych, oczek wodnych w ogrodach itp.) należy ich niewłaściwe usytuowanie względem budynku. Drugim powszechnym błędem jest nieodpowiednie zaprojektowanie budynku, stojącego w pobliżu wody, np. bez uwzględnienia kierunku nurtu rzeki. Fontanny, pomimo swoich walorów estetycznych, uważane są za formy niekorzystne.

Wybrane formy wody

Budując baseny lub oczka wodne w obrębie dzielnicy, osiedla i innych kompleksów urbanistycznych czy też obok domów, kluczowe jest ich właściwe umiejscowienie na terenie. Im bliżej domu leżą i im są większe, tym ich wpływ jest silniejszy oraz zauważalny w krótszym okresie.
Podobnie jest z autostradami, drogami szybkiego ruchu oraz ulicami.

O autorce

Marta Pieńkowska - ekspert klasycznego feng shui

Marta Pieńkowska jest ekspertem klasycznego feng shui oraz dyplomowaną absolwentką Mastery Academy of Chinese Metaphysics w Malezji. Prowadzi własną działalność pod nazwą Szan He (www.szanhe.pl).

Autorzy:
Marta Pieńkowska

Tagi: woda feng shui architektura

Konkursy

This compendium is developed to highlight the importance of collaboration between architects and local communities in the design process, through the lens of the UN SDG 11 (Sustainable Cities and C...
Maj 30, 2023
The European Green Cities Award encourages successful, ambitious, inspiring and innovative green infrastructures projects.
Maj 29, 2023

Wasze projekty

W 2017 powstał wielobranżowy projekt domu dla dwóch rodzin o powierzchni 520m2. Zrealizowany w 20...
Maj 26, 2023
Projekt parterowego domu jednorodzinnego o powierzchni 270m2. Dom jednorodzinny podzielony na...
Maj 26, 2023

Wasze realizacje

Cellaio - biblioteczka / ścianka telewizyjna z półkami na książki i zamykanymi szafkami.
Maj 2, 2023
Narożne półki na książki Cellaio. Bardzo wytrzymałe na obcążenia (ok. 100 kg/mb), bez widocznych...
Maj 1, 2023

Wydarzenia

The world congress will focus on how architecture can be a central tool in achieving the 17 UN Su...
Kwiecień 20, 2023
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wykład z cyklu "Architektura w Wozowni".
Kwiecień 15, 2023