Powrót do listy tematów
Czwartek 15 Luty 2024, 12:57:53

odległość wyjść ewakuacyjnych od drogi pożarowej

Dzień dobry.
Mam pytanie proj. z zakresu ppoż.
1. Czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne z tej samej strefy pożarowej ( tu ZL I) muszą spełniać warunek odległości max 50 m od drogi pożarowej ? Wariant z 30m nie wchodzi w grę.
2. Czy wyjścia z pomieszczeń technicznych / śmietnika wydzielonych pożarowo od strefy PM (garażu) też muszą spełniać ww. warunek ?

Zgodnie z Rozdziałem 6. Drogi pożarowe§ 12. Wymogi dotyczące drogi pożarowej
4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach.
Zgodnie z : Rozdziałem 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe § 226.
1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.

Mam różne opinie głównego projektanta i strażaka w tej sprawie dlatego chciałabym poznać uzasadnienie kogoś może bardziej doświadczonego w tej materii.
Piątek 08 Marzec 2024, 06:20:25

Re: odległość wyjść ewakuacyjnych od drogi poża...


Tak, zgodnie z przepisami, wyjścia ewakuacyjne z tej samej strefy pożarowej (ZL I) oraz wyjścia z pomieszczeń technicznych/śmietników wydzielonych pożarowo od strefy PM (garażu) muszą spełniać warunek odległości maksymalnej 50 m od drogi pożarowej.
Środa 17 Kwiecień 2024, 19:03:59

Re: odległość wyjść ewakuacyjnych od drogi poża...

W kontekście ochrony przeciwpożarowej trzeba tez koniecznie pamiętać o zapewnieniu odpowiednich dróg przeciwpożarowych i zastosowaniu okien/klap oddymiających, względnie drzwi i fasad o wysokiej odporności na ogień. Polecam sprawdzić aluminiowe rozwiązania okien i drzwi przeciwpożarowych Schuco i Saelzer dostępnych w ofercie firmy CB Aluminium z Krakowa. Są dostępne w różnych klasach i wariantach wyposażenia, w zależności od wymagań i indywidualnego projektu.

Architektura

Kamienica na Emilii Plater w Warszawie | projekt:pracownia loesch+partnerzy
Autorem projektu jest pracownia loesch+partnerzy. Konrad Loesch, będący partnerem pracowni znalaz...
Lipiec 15, 2024
Budynek biurowy Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. | autor projektu: loesch+partners
Współautor projektu - Konrad Loesch znalazł się na liście 40 obiecujących młodych architektów w E...
Lipiec 15, 2024

Konkursy

L A M P is a small organization that devotes itself to promoting and connecting emerging talents to new markets in lighting design. This is an opportunity to showcase your work outside of the costl...
Lipiec 15, 2024
As part of Barcelona’s nomination as the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO-UIA, Fundació Mies van der Rohe – Barcelona City Council have launched this international competition of ideas...
Lipiec 10, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 24.01.2024 rOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany ak...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024