Powrót do listy tematów
Czwartek 28 Grudzień 2023, 10:07:19

Pytanie o stałe miejsca pracy w obiektach handlowych bez doświetlenia

Witam, chciałbym zapytać projektantów -siedzących w temacie - na jakiej podstawie w galeriach/pawilonach handlowych/supermarketach jest wykonywana stała praca (trwająca 8 godzin w ciągu dnia) w pomieszczeniach bez okien lub świetlików, skoro ze względu na Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf § 57 pracownicy w tych pomieszczeniach powinni mieć zapewnione doświetlenie o powierzchni 1:8 powierzchni podłogi.

Czy każdorazowo projektant takiego budynku przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę uzyskuje zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, o której mowa w § 58 w.w. Rozporządzenia?

Jeśli tak to na jakiej zasadzie są użytkowane przestrzenie handlowe, które nie są całkowicie doświetlane światłem naturalnym albo całkowicie oświetlane sztucznym, a np. do sali sprzedaży oświetlonej światłem sztucznym wpada też niewielka ilość światła ze świetlika nad pasażem w galerii handlowej albo z odległego okna w ścianie pawilonu handlowego? Takie pomieszczenie nie ma zapewnionego doświetlenia z § 57, ani nie spełnia warunków uzyskania zgody z § 58.

Architektura

Dom jednorodzinny w Iławie | IFA Kamil Domachowski
Pracownia założona przez Kamila Domachowskiego znalazła wśród 40 najbardziej obiecujących archite...
Kwiecień 29, 2024
Biblioteka Tianjin - Riken Yamamoto, laureat Nagrody Pritzkera 2024
W uzasadnieniu jury stwierdzono, że został on laureatem Nagrody Pritzkera za budowanie świadomośc...
Marzec 6, 2024

Konkursy

Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centr...
Maj 15, 2024
Europe 40 Under 40® is an annual awards program that celebrates the next new talented generation of European architects and designers. The program is directed to support new and emerging design tal...
Maj 8, 2024

Prawo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Stan prawny na dzień 26.09.2014 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu...
Listopad 21, 2014
  brzmienie od 2011-08-10    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)Zmiany aktu: Zmiany aktu: 2011-08...
Sierpień 26, 2009

Wydarzenia

Instytut Cervantesa w Krakowie serdecznie zaprasza na cykl spotkań z wybitnymi hiszpańskimi ekspe...
Kwiecień 15, 2024
Festival des Architectures Vives 2024 odbędzie się w dniach 11-16 czerwca 2024 r. w Montpellier w...
Marzec 22, 2024