Polska i Świat

Sierpień 29, 2008

I nagroda w konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku”

Port lotniczy w Świdniku; wizualizacja, I nagroda SENER Sp. z o.o.
Port lotniczy w Świdniku; wizualizacja, I nagroda SENER Sp. z o.o.

I nagrodę otrzymała firma to SENER Sp. z o.o. z Warszawy, której Prezesem Zarządu jest p. Lope Seco Gonzalez, to konsorcjum skupiające firmy SENER INGENIERRIA AND SISTEMAS SA, BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT sp. z o.o. oraz ARE sp. z o. o.

Koncepca zagospodarowania rejonu

Nagrodę przyznano za umiejętne uwzględnienie wymagań określonych przez kryteria oceny prac, a w szczególności umiejętne połączenie projektowanego terminalu z zabudową portową, co w połączeniu z zaproponowanym rozwiązaniem dojazdu od strony miasta stanowi czytelny i zwarty w odbiorze zespół zabudowy.

Sąd Konkursowy wyróżnia schemat komunikacji kołowej, pozwalający na wydzielenie stref podjazdów dla odlotów i przylotów rozwiązanych na jednym poziomie.
Właściwe dyspozycje i rozwiązanie poszczególnych bloków funkcjonalnych hali odlotowo-przylotowej, zapewniających łatwą orientację wewnątrz i relatywnie krótkie odległości konieczne do pokonania przez pasażerów tak w odlocie jak i przylocie.
Prawidłowe rozwiązanie stref odpraw i kontroli pasażerów oraz związanych z ich funkcjonowaniem pomieszczeń służb lotniskowych. Za unikalną, współczesną i uzasadnioną odniesieniami do tradycji lotniczych, w tym Regionu Lublina, zewnętrzną formę projektowanego terminalu. Na podkreślenie zasługuje spójny wyraz architektoniczny budynku terminalu i zabudowy towarzyszącej. Sąd Konkursowy wyraża przekonanie, że po realizacji zespół terminalu stanie się symbolem i wizytówką miasta.
W opinii Sądu Konkursowego dyscyplina formalna w połączeniu z czytelnym układem funkcjonalnym stwarza możliwość ograniczenia kosztów inwestycji i jego przyszłej eksploatacji.

Źródło: www.portlotniczy.lublin.pl

Tagi: port lotniczy architektura

Domy jednorodzinne

Projekt kameralnego osiedla 5 domów jednorodzinnych w Krakowie w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Na...
Marzec 20, 2024
Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024

Wasze realizacje

Ścianka telewizyjna stworzona na wymiar i wg indywidualnego projetu www.facebook.com/cellaio
Kwiecień 11, 2024
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok.100kg/mb półki na książki tworzone na wymiar i wg indywidualn...
Kwiecień 11, 2024

Materiały budowlane

Oświetlenie to jedno z najważniejszych elementów każdego wnętrza. Bez niego trudno jest wyobrazi...
Maj 28, 2024
Źródło: unsplash.com | Licencja: https://unsplash.com/license
Certyfikat energetyczny, inaczej świadectwo energetyczne, jest kluczowym dokumentem, który oceni...
Maj 15, 2024

Konkursy

Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centr...
Maj 15, 2024
Europe 40 Under 40® is an annual awards program that celebrates the next new talented generation of European architects and designers. The program is directed to support new and emerging design tal...
Maj 8, 2024