Aktualności

Luty 19, 2024

Rośnie popyt na domy dla seniorów

W większości powiatów w Polsce za 10 lat jedna piąta ludności będzie miała ponad 65 lat, wskazuje GUS. Nawet bez uwzględniania przyszłych zmian demograficznych w naszym kraju istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi mieszkaniowe dla seniorów. Już teraz liczba miejsc w takich placówkach w zestawieniu z populacją osób starszych plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie – wynika z raportu „Domy seniora w Polsce” CBRE i Greenberg Traurig. W naszym kraju większość podaży znajduje się w publicznych obiektach mieszkaniowych, a tam miejsc przybywa wolno. Dynamicznie rosną natomiast prywatne placówki, w których od 2016 roku liczba miejsc dla seniorów zwiększyła się o 68 proc.   

W porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska zajmuje dziesiąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem łącznej liczby miejsc oferowanych w domach seniora. Jeżeli jednak zestawić liczbę miejsc w tego typu placówkach z populacją osób starszych, nasz kraj plasuje się na jednej z ostatnich pozycji w całej Europie. Liczba miejsc w obiektach opiekuńczych i innych placówkach opieki długoterminowej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców starszych niż 65 lat jest w Polsce od sześciu do nawet siedmiu razy niższa w porównaniu do liderów, takich jak Luksemburg, Holandia, Malta czy Belgia i ponad czterokrotnie niższa niż w Niemczech. Już teraz zapotrzebowanie na tego typu domy opieki jest w Polsce duże, a biorąc pod uwagę prognozowane zmiany demograficzne, będzie jeszcze rosło – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Za rosnącym zapotrzebowaniem na rozwój tego sektora muszą podążać stosowne ramy prawno-regulacyjne i jednolita praktyka organów w zakresie m. in. wymogów związanych z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie obiektów, które ułatwią realizację inwestycji w ramach budownictwa senioralnego – dodaje Kamil Majewski, Local Partner w Greenberg Traurig.

Mediana wieku w Polsce rośnie najszybciej w Europie, wskazuje Eurostat. Obecnie wynosi 41,9 lat, a do 2030 roku wzrośnie o 7 proc. i sięgnie 45 lat. Z kolei wg prognoz GUS, w większości powiatów w naszym kraju w 2033 roku ponad 20 proc. populacji będzie miało 65 lat. W 2030 roku na każdą osobę w wieku emerytalnym w Polsce będą przypadać mniej niż trzy osoby w wieku aktywności zawodowej.

Domy dla seniorów w Polsce

W 2022 roku w 902 publicznych obiektach pomocy społecznej znajdowało się 84 617 miejsc, a w 632 placówkach funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej lub statutowej było ich 26 007. O ile liczba miejsc w publicznych ośrodkach rośnie powoli (wzrost o 4 proc. od 2016 roku), to rynek prywatnych domów opieki rozwija się szybko i w porównaniu z 2016 rokiem obecnie jest o 68 proc. więcej miejsc w tego typu obiektach. Mimo to, dostępność domów seniorów nie jest wystarczająca, zwłaszcza w przypadku obiektów publicznych. Czas oczekiwania w wielu ośrodkach waha się od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od placówki i lokalizacji.

Zapotrzebowanie na mieszkania dla seniorów

Choć najważniejszym czynnikiem sprzyjającym coraz większemu popytowi na domy dla seniorów jest starzenie się społeczeństwa, to na rozwój rynku wpływają także inne aspekty demograficzne, społeczne i finansowe. Po pierwsze, mamy do czynienia z trwałą migracją młodych ludzi do największych aglomeracji, bez możliwości opieki nad seniorami pozostającymi w domach rodzinnych. Po drugie, spada liczba gospodarstw wielopokoleniowych, w których młodsi mają możliwość zajmować się starszymi. Po trzecie rosną płace, zwłaszcza w dużych miastach, dzięki czemu coraz więcej osób może pozwolić sobie na pokrycie kosztów całodobowej opieki i zakwaterowania rodziców lub dziadków.

Nie bez znaczenia jest również rosnąca świadomość społeczna dotycząca konieczności aktywizacji osób starszych i zapewnienia im optymalnych warunków życia, w tym odpowiedniej opieki medycznej, inicjatywy kulturalnej, czy rekreacji. A to elementy kluczowe w ofercie dobrej jakości domu seniora – dodaje Agnieszka Mikulska, CBRE.

‒ Istniejące ustawodawstwo umożliwia świadczenie różnorodnych usług na rzecz mieszkańców domów seniora, natomiast w zależności od zakresu takich usług, konieczne może być uzyskanie wpisu do więcej niż jednego rejestru prowadzonego przez organy administracji publicznej. Niewątpliwie, ograniczenie biurokracji związanej z prowadzeniem działalności w tym sektorze, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów w zakresie odpowiedniego poziomu jakości usług świadczonych seniorom oraz bezpieczeństwa seniorów, zadziałałoby stymulująco na rozwój tego sektora – mówi Filip Widuch, Senior Associate w Greenberg Traurig.

Źródło: CBRE

Tagi: mieszkania dla seniorów domy seniora

Konkursy

In this competition, we invite architects, designers, and dreamers to imagine the future of art as influenced and created by artificial intelligence. The challenge is to conceptualize what an AI ar...
Marzec 11, 2024
Instytut Wzornictwa Przemysłowego prezentuje wyjątkowe wyzwanie dla młodych kreatywnych umysłów – konkurs Young Design 2024 pod hasłem „REsponsibility – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE”
Marzec 4, 2024

Wasze projekty

Inwestorzy projektu Trzy Szczyty mieli założenie, chcieli dom katalogowy. Po kilku spotkaniach ud...
Marzec 13, 2024
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika – praca fina...
Marzec 6, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024