Aktualności

Styczeń 23, 2009

Europan10

Europan to odbywający się co dwa lata konkurs dla młodych architektów i osób zajmujących się gospodarką przestrzenią, którzy nie ukończyli 40 lat. Przedmiotem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań mieszkalnictwa dla miejsc położonych na terenie całej Europy. Jako największy europejski konkurs dotyczący mieszkalnictwa, Europan jest najbardziej znanym sposobem na zaistnienie jako architekt w Europie.

Europan cieszy się dużym prestiżem wśród europejskich architektów. Jego istoty nie stanowi fakt, iż jest to konkurs idei, ale możliwość zetknięcia tych idei i talentu młodych twórców z rzeczywistymi inwestorami działającymi w dziedzinie mieszkalnictwa. Umożliwia to wzbogacenie europejskiej debaty dotyczącej mieszkalnictwa o świeże myśli, które są rozwijane, aż do postaci zbudowanych obiektów.
Konkurs służy zachęceniu interdyscyplinarnych zespołów twórczych do zaangażowania się w proces społecznych i ekonomicznych zmian zachodzących w miastach. Daje też możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i powstawania różnych form współpracy między przedstawicielami różnych kultur. W procesie tym biorą udział zarówno uczestnicy konkursu, jak i zgłaszający do niego tereny. Europan pomaga miastom i inwestorom w znajdowaniu nowatorskich sposobów, architektonicznych i urbanistycznych, przekształceń ich terenów.

Cele Europanu
Celem Europanu - federacji zainicjowanej w 1988 roku przez 9 państw europejskich, zrzeszającej dziś narodowe struktury 22 państw, jest nawiązanie ponadnarodowej współpracy młodych architektów tworzących zespoły projektowe wraz z innymi specjalistami, której efektem są niezauważane lub pomijane dotąd nowatorskie idee i możliwości budowy miast. Europan ma prowokować i nakłaniać do poszukiwania awangardowych rozwiązań oraz podejmowania efektywnego, konstruktywnego dialogu organizatorów, uczestników, decydentów i inwestorów.

Uczestnicy mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny z położonych w całej Europie terenów zgłoszonych do konkursu, przez organizatorów poszczególnych komitetów. Takie zasady konkursu sprzyjają uzyskaniu nowego spojrzenia uczestników, np. uczestnicy z południowych Włoch mogą się ustosunkować w swoich pracach studialno-projektowych na problemy terenu położonego w północnej Finlandii. Może to wzbogacić dotyczącą go debatę o odkrywcze wnioski. Dzięki Europanowi powstają interesujące formy współpracy intelektualnej, zwłaszcza od czasu rozszerzenia konkursu na kraje wschodnioeuropejskie.

Edycja Polska

Druga polska edycja konkursu Europan jest wyjątkową okazją debaty otwartej dla młodych profesjonalistów różnych dziedzin, z Polski i Europy, którzy wykorzystując ich kreatywność, energię i świeże spojrzenie, zechcą udowodnić, iż możliwe są nowatorskie przekształcenia Warszawy w świetle jej specyficznych uwarunkowań.
Polska lokalizacja wchodząca w zakres wyboru uczestników z całej Europy znajduje się
na Pradze Północ, lewej stronie Wisły. Są to tereny w swej strukturze bardzo zaniedbane przez społeczeństwo zamieszkujące tą lokalizacje, zdegradowane po przez przemysł, który w ostatnim czasie przekształceń gospodarczych upada, a luka po nim jest nieco nieporadnie uzupełniana po przez rodzące się inicjatywy , z pogranicza życia kulturalnego i szeroko rozumianej rozrywki.
Głównym zadaniem uczestników warszawskiej lokalizacji pod hasłem „przemiana ulicy w serce pełnej życia okolicy ” - stanowi przekształcenie ulicy Wileńskiej w przestrzeń integrującą różnorodnych mieszkańców i użytkowników dzielnicy, będącej sercem okolicy, która już dziś jest miejscem gdzie współistnieją różne grupy społeczne i różne funkcje. Ulica Wileńska nie powinna stać się „salonem miasta”, lecz „pokojem dziennym dzielnicy”. Sformułowanie szczegółowego programu należy do zadania konkursowego. Nie wyklucza się stworzenia w przestrzeni ulicy Wileńskiej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W kontekście założeń dotyczących uczynienia z ulicy Wileńskiej przestrzeni kontaktu rożnych grup znajdujący się tutaj, nieujęty w żadnych zapisach planistycznych przystanek początkowy podmiejskich autobusów stanowi cenny element.
Ulica Wileńska do 1949 roku była główną trasą wylotową na północny wschód. Po wytyczeniu równoległej do niej alei straciła znaczenie komunikacyjne. Dlatego szerokość jezdni może być zmniejszona, a uzyskana dzięki temu powierzchnia spożytkowana do stworzenia przestrzeni publicznej.
Przylegające do ulicy Wileńskiej działki zostały włączone do project site dla zapewnienia optymalnych relacji między nimi a ulicą.

Przylegający do ulicy Wileńskiej od południa kwartał, Plac Wileński – Wileńska – Konopacka- Aleja Solidarności zajmuje się na obszarze dawnego dworca Petersburskiego, który był dużo większy niż obecny dworzec Warszawa Wileńska. Kwartał wypełnia zabudowa biurowa i mieszkaniowa. Zachodnią część kwartału zajmuje wpisany do rejestru zabytków zespół pięciokondygnacyjnych budynków ( z siedmiokondygnacyjną centralną partią głównego gmachu) należących do Polskich Kolei Państwowych mieszczący obecnie biura głównej siedziby Polskich Linii Kolejowych. Został wzniesiony w latach 1928-1931 Posiada on kompozycję opartą na osiach symetrii i architekturę o klasycyzujących formach. Poza biurami mieszczą się tu też mieszkania – wybudowane jako służbowe dla pracowników kolei. Na terenie zespołu znajduje się też parterowy dawny dworek z XIX wieku mieszczący obecnie przychodnię weterynaryjną. Od strony ulicy Wileńskiej zespół jest częściowo oddzielony jest płotem, a częściowo przylega fasadami budynków, które nie mają jednakże od tej strony wejść. Wschodnią część kwartału zajmują cztero i pięciokondygnacyjne wolnostojące podłużne budynki mieszkalne ustawione prostopadle do ulicy Wileńskiej i oddzielone od niej płotem. Dwa położone na wschodnim krańcu kwartału powstały w latach 30-ych XX wieku, zaś pozostałe trzy w latach 50-ych i 60-ych. W dwóch miejscach kwartału znajdują się niezabudowane tereny zielone.

Północna pierzeja ulicy Wileńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Targową a Inżynierską należy do kwartału stanowiącego jeden z najlepiej zachowanych na Pradze zespołów kamienic czynszowych oraz budynków pofabrycznych i pomagazynowych. Wzdłuż ulicy Wileńskiej znajduje się ciąg kamienic mieszkalnych z lokalami usługowymi i handlowymi w parterach. Wysokość kamienic wynosi od 3 do 5 kondygnacji Duża część ciągu kamienic posiada zagospodarowane według tego samego schematu podwórza. Kamienice te po wojnie zostały skomunalizowane. Obecnie znajdują się w złym stanie. Kamienica przy ul. Wileńskiej 3 podczas II Wojny Światowej utraciła najwyższe kondygnacje, których do dziś nie odbudowano. Kamienica przy ulicy Wileńskiej 13 figuruje w rejestrze zabytków. Pozostałe w ewidencji zabytków. Wzdłuż północnej granicy project site – bezpośrednio za nią- przy ulicu Inżynierskiej 3 znajduje się wpisany do rejestru zabytków zespół wzniesionych w latach 1885-1910 ceglanych budynków będących pierwotnie magazynami mebli, a obecnie mieszczących między innymi pracownie artystów, studio filmowe, a także prywatny teatr.

Północną pierzeję ulicy Wileńskiej na odcinku Inżynierska-Zaokopowa tworzą trzy wybudowane na przełomie XIX i XX wieku 4-5 kondygnacyjne kamienice mieszkalne z usługami w parterach. Dwie położone bliżej ulicy Inżynierskiej figurują w rejestrze zabytków, zaś znajdująca się na rogu ulicy Zaokopowej w ewidencji zabytków. Przy ulicy Inżynierskiej 4 znajduje się wybudowany na przełomie lat 80-ych i 90-ych XX wieku w oparciu o wcześniejsze mury dawnego kina budynek studia telewizyjnego. Północną pierzeję ulicy Wileńskiej na odcinku Zaokopowa-Konopacka tworzą mające wysokość od 4 do 6 kondygnacji kamienic mieszkalne z usługami w parterach wzniesione w ostatniej ćwierci XIX wieku i figurujące w ewidencji zabytków Dwie kamienice położone najbliżej ulicy Konopackiej otwarte są na większy dziedziniec.

Informacje:

Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
Plac Defilad 1, p. 1716
telefon + 48. 22. 656 65 01, fax + 48. 22. 656 64 88
strona centrali europejskiej www.europan-europe.com
strona edycji polskiej www.europan.com.pl
kontakt z nami : [email protected]
link do regulaminu na stronach centrali europejskiej
http://www.europan-europe.com/e10/gb/rules/rules.php
link do kalendarium na stronach centrali europejskiej
http://www.europan-europe.com/e10/gb/calendar/calendar.php

Zobacz również:Warszawa - Polska - europan 10

Tagi: Europan10 architekt konkurs

Konkursy

Weź udział w międzynarodowym konkursie dla architektów: Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020. Projektowanie Domu Przyszłości z dachem solarnym SunRoof przy użyciu BIMobject.
Wrzesień 18, 2020
Ministerstwo Klimatu wspiera ekologiczne i proklimatyczne inwestycje. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski nagrodzimy najlepszą zrealizowaną inwestycję, która...
Wrzesień 17, 2020

Wasze projekty

Wizualizacje gotowego projektu domu jednorodzinnego. Projekt dostępny m.in. na https://www.extrad...
Sierpień 24, 2020
STODOŁA NA PRZESTRZAŁ Projekt domu jednorodzinnego w charakterze współczesnego domu wiejskiego -...
Sierpień 18, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

ilustracja: Kaja Kusztra
WARSZAWA W BUDOWIE rusza 2 października i potrwa do 17 stycznia 2021 roku. Składa się z dwóch rów...
Wrzesień 18, 2020
World Architecture Festival Goes Virtual in December, Returning as Live Event in June 2021.
Wrzesień 3, 2020