Aktualności

Marzec 14, 2008

Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

"Przekaz architektury – architektura przekaz" - to hasło Kongresu, które w swej bardzo pojemnej formule pozwala na przedstawienie szerokiego spektrum aktywności, działań, badań związanych z architekturą. Będzie to forum wymiany myśli i poglądów, forum spotkań architektów i ich gości, wśród których będą władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe, zaprzyjaźnione organizacje zawodowe, wybitni przedstawiciele zawodu architekta i kręgu biznesu, inwestorów i przemysłu materiałów budowlanych, jak również i sami mieszkańcy miasta będący odbiorcami tego „przekazu”.

Nie bez znaczenia jest wybór miejsca Kongresu - miasto Poznań. Miasto znane ze swej tradycyjnej gościnności, kontaktów międzynarodowych, miejsce wielu interesujących inwestycji publicznych oraz inwestycji finansowanych przez kapitał polski i zagraniczny. Współorganizator, obok innych miast Polski, EURO 2012, miasto, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Poznań jest jednym z najstarszych miast polskich i posiada swój niewątpliwy dorobek w odbudowie, konserwacji i rewitalizacji zabytków. Kongres Architektury Polskiej będzie więc bez wątpienia okazją do zapoznania się z tymi osiągnięciami przez gości Kongresu.

Obrady Kongresu będą prowadzone zgodnie z założeniami Kongresu U.I.A., w trzech panelach tematycznych:

- Pierwszy panel będzie dotyczył związków architektury z kulturą, odpowiedzialnością architektów za zachowanie, ochronę i rewitalizowanie historycznej spuścizny materialnej oraz przekazywanie tych wartości społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu.

- Drugi panel poświęcony będzie demokracji w planowaniu, wypracowaniu consensusu społecznego, uwzględniającego prawo, strategie i polityki rozwojowe, dające równe szanse innym, również najsłabszym.

- Nadzieja to hasło przewodnie trzeciego panelu. Dyskutanci zmierzą się z następującymi tematami: jak przekazać potrzebę tworzenia dobrych projektów, które są przyjazne środowisku, jak budować, by przyszłe generacje żyły w lepszych warunkach.

Kongresowi towarzyszyć będą różnego rodzaju wystawy o tematyce architektonicznej - prezentacje dorobku polskich architektów, przegląd filmów o architekturze, warsztaty studenckie czy wreszcie warsztaty dla dzieci – architektoniczne przedszkole.

Aktualny program Kongresu oraz informacje praktyczne związane z uczestnictwem znajdują się na stronie internetowej www.kongresarchitektury.pl .

Kongres Architektury Polskiej jest organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przy współpracy organizacyjnej Fundacji Twórców Architektury, Izby Architektów Rzeczypospolitej i Miasta Poznań.

Autorzy:

Tagi: kongres dla architektów Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

Konkursy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanis...
Październik 13, 2020
W tej edycji Mazda poszukuje młodych projektantów zainteresowanych tematem recyklingu, którzy tworzą w dziedzinach grafiki użytkowej, mody, designu oraz architektury wnętrz. Warunkiem wstępnym udzi...
Październik 6, 2020

Wasze projekty

Projekt budowlano-wykonawczy przychodni okulistycznej dla Prywatnej Specjalistycznej praktyki Lek...
Październik 16, 2020
Projekt obejmował adaptację lokalu w parterze budynku wielokondygnacyjnego przy ul. Ząbkowskiej w...
Październik 16, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

Szansa dla architektów na realizację dużych projektów urbanistycznych o znaczeniu strategicznym.
Październik 20, 2020
Wykład jest częścią cyklu „Architektury droga do współczesności: od postmodernizmu do szklanych i...
Październik 14, 2020