Aktualności

Marzec 14, 2008

Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

"Przekaz architektury – architektura przekaz" - to hasło Kongresu, które w swej bardzo pojemnej formule pozwala na przedstawienie szerokiego spektrum aktywności, działań, badań związanych z architekturą. Będzie to forum wymiany myśli i poglądów, forum spotkań architektów i ich gości, wśród których będą władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe, zaprzyjaźnione organizacje zawodowe, wybitni przedstawiciele zawodu architekta i kręgu biznesu, inwestorów i przemysłu materiałów budowlanych, jak również i sami mieszkańcy miasta będący odbiorcami tego „przekazu”.

Nie bez znaczenia jest wybór miejsca Kongresu - miasto Poznań. Miasto znane ze swej tradycyjnej gościnności, kontaktów międzynarodowych, miejsce wielu interesujących inwestycji publicznych oraz inwestycji finansowanych przez kapitał polski i zagraniczny. Współorganizator, obok innych miast Polski, EURO 2012, miasto, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Poznań jest jednym z najstarszych miast polskich i posiada swój niewątpliwy dorobek w odbudowie, konserwacji i rewitalizacji zabytków. Kongres Architektury Polskiej będzie więc bez wątpienia okazją do zapoznania się z tymi osiągnięciami przez gości Kongresu.

Obrady Kongresu będą prowadzone zgodnie z założeniami Kongresu U.I.A., w trzech panelach tematycznych:

- Pierwszy panel będzie dotyczył związków architektury z kulturą, odpowiedzialnością architektów za zachowanie, ochronę i rewitalizowanie historycznej spuścizny materialnej oraz przekazywanie tych wartości społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu.

- Drugi panel poświęcony będzie demokracji w planowaniu, wypracowaniu consensusu społecznego, uwzględniającego prawo, strategie i polityki rozwojowe, dające równe szanse innym, również najsłabszym.

- Nadzieja to hasło przewodnie trzeciego panelu. Dyskutanci zmierzą się z następującymi tematami: jak przekazać potrzebę tworzenia dobrych projektów, które są przyjazne środowisku, jak budować, by przyszłe generacje żyły w lepszych warunkach.

Kongresowi towarzyszyć będą różnego rodzaju wystawy o tematyce architektonicznej - prezentacje dorobku polskich architektów, przegląd filmów o architekturze, warsztaty studenckie czy wreszcie warsztaty dla dzieci – architektoniczne przedszkole.

Aktualny program Kongresu oraz informacje praktyczne związane z uczestnictwem znajdują się na stronie internetowej www.kongresarchitektury.pl .

Kongres Architektury Polskiej jest organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przy współpracy organizacyjnej Fundacji Twórców Architektury, Izby Architektów Rzeczypospolitej i Miasta Poznań.

Autorzy:

Tagi: kongres dla architektów Kongres Architektury Polskiej w Poznaniu

Konkursy

Participants are invited to submit innovative adaptive-reuse projects focused on the “Youth Union Summer Retreat” building in Ohrid, working on the recovery of this modern heritage left unused for...
Lipiec 22, 2024
Throughout history, designers have employed drawings as a fundamental tool for the communication of ideas and visions. Drawings were used as a means of rendering abstract concepts and engaging the...
Lipiec 18, 2024

Wasze projekty

architekt wnętrz poznań
Mieszkanie w Dąbrówce to idealne połączenie skromnej elegancji i naturalnego ciepła, które zachwy...
Lipiec 22, 2024
Total area: 89 sq.m Location: Ukraine, Sumy Year: 2024 Modern and stylish guest house with a...
Lipiec 12, 2024

Wasze realizacje

Cellaio to bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) półki na książki. Tworzone są zawsze n...
Lipiec 15, 2024
The design project for the layout of the apartment with an area of ​​51 sq.m includes rational us...
Lipiec 15, 2024

Wydarzenia

Aluprof startuje z kolejną edycją swojego głośnego projektu Future Builders. To wyjątkowa przestr...
Lipiec 15, 2024
Fot. Agnieszka Kowalska
Fundacja Bęc Zmiana zaprasza na warsztaty architektoniczne wzmacniające kompetencje mieszkanek i...
Czerwiec 25, 2024