Aktualności

Styczeń 26, 2018

Nowe warunki projektowania budynków od 1 stycznia 2018 r.

14 listopada 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości przepisów, co wyeliminuje pojawiające się wątpliwości interpretacyjne. Nowelizacja ma również na celu częściowe wyeliminowanie konieczności występowania o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

Tekst jednolity Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujący od dnia 01.01.2018

Najważniejsze założenia

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

  • Przepisy ogólne,
  • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
  • Budynki i pomieszczenia,
  • Wyposażenie techniczne budynków,
  • Bezpieczeństwo pożarowe,
  • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Nowo projektowane mieszkania będą miały co najmniej 25 m2 powierzchni i będzie można zaaranżować lokal w sposób nowoczesny. Nie będzie już nakazu usytuowania pralki w łazience czy zakazu urządzenia aneksu kuchennego połączonego z pokojem w kawalerce.

Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie minimalnej powierzchni mieszkania: 25 m2. W nowelizacji zaproponowano zniesienie minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń na rzecz wyznaczenia minimalnej powierzchni całego lokalu mieszkalnego. Wpływające w ramach prac nad projektem uwagi dotyczyły przede wszystkim zagwarantowania minimalnej powierzchni mieszkania. W projekcie określono ją na 25 m2. Zaproponowane w nowelizacji rozwiązanie da większą swobodę projektantom oraz pozwoli na dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb inwestora, przy zachowaniu właściwego standardu użytkowania. Co warte podkreślenia, już na podstawie obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę wymagania w zakresie minimalnej powierzchni przynajmniej jednego pokoju w mieszkaniu (wynoszącej 16 m²) oraz powierzchnie kuchni, łazienki i korytarza można przyjąć, że minimalna powierzchnia mieszkania jednopokojowego powinna wynosić co najmniej 24-25 m². Próg określony w projekcie pokrywa się z aktualną praktyką - przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w Polsce wynosi - 26,7 m2 (zgodnie z badaniem GUS z 2015 r. „Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r.).

Usunięto zapis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience. Od czasu kiedy powstał niniejszy przepis sposób w jaki ludzie korzystają z pralek zmienił się. Pralki często umieszczane są w wydzielonych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych, niekoniecznie w łazience, dlatego też wprowadzono regulację ogólną, mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej – do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie pralka będzie umieszczona. Dodatkowo usunięto zapis mówiący o tym, o wyposażeniu kuchni oraz wprowadzono regulacje mające na celu dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji. Fakt ten wynika z zapotrzebowania na takie rozwiązania.

Usuwając anachroniczne ograniczenia wzięto pod uwagę fakt, że rozporządzenie powinno określać parametry podstawowe, które zapewnią bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. W ocenie MIB projektanci, którzy posiadają niezbędne wykształcenie i odpowiednią praktykę zawodową, powinni mieć większą swobodę w projektowaniu, dostosowaną do potrzeb rynkowych, biorąc za przyjęte rozwiązania pełną odpowiedzialność. W zakresie tematyki związanej z wyposażeniem mieszkań, wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie swobody projektanta, co pozwoli na dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb inwestora/użytkownika.

Po długich, trwających od maja 2016 r. konsultacjach publicznych i uzgodnieniach wprowadzono obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług a także stacji paliw pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. Propozycja trafiła do rozporządzenia z uwagi na docierające do MIB sygnały o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków dla rodziców podróżujących z małymi dziećmi, jak również z uwagi na konieczność uwrażliwienia projektantów na ich potrzeby. To element prorodzinnych zmian wprowadzanych do przepisów przez rząd. Chcemy, żeby wrażliwość na potrzeby rodzin znalazła wyraz także w przestrzeni publicznej.

Po rozpatrzeniu uwag, zaproponowano aby obowiązek wyposażenia w pomieszczenia przystosowane do karmienia i przewijania dzieci dotyczył budynków gastronomii, handlu i usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, oraz stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2. Wymóg został zaproponowany z myślą o rodzicach, dla których przewinięcie czy też karmienie dziecka podczas podróży oraz w miejscach publicznych jest bardzo kłopotliwe.

Zaproponowana regulacja odnosi się do nowoprojektowanych bądź przebudowywanych budynków. Istniejące budynki gastronomii, handlu lub usług czy też stacji paliw powinny spełniać wymagania i warunki jakie obowiązywały w czasie ich projektowania.

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi wymaganych odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe, wprowadzono w nowelizacji zapis odnoszący się zarówno do minimalnych odległości tych stanowisk od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Wyeliminowano w ten sposób niejasności oraz ujednolicono kwestie dotyczące sytuowania stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe.

Zmieniono również przepis dotyczący liczby stanowisk postojowych, od której uzależniano zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dla przykładu obecnie należy zachować odległość 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w przypadku, gdy mamy do czynienia z maksymalnie czterema stanowiskami postojowymi, natomiast nowelizacja nakłada obowiązek zachowania takiej odległości przy maksymalnie dziesięciu stanowiskach postojowych. Analogiczna zależność występuje przy sytuowaniu parkingów od granicy działki budowlanej.

W rozporządzaniu zwiększono również szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto, ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, odniesiono wymaganą odległość od słupa i ściany w garażu do dłuższej krawędzi stanowiska postojowego, a nie jak ma to miejsce obecnie do boku samochodu.

Dodatkowo mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.

Do pobrania prezentacja Ministerstwa Infrastruktury wskazująca zakres głównych zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji rozporządzenia

Źródło: Ministerstwo Infrastrukuty

Tagi: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie warunki techniczne 2018

Komentarze

Google Chrome Technical Support Number +1-855-746-8414

Dodano: Wtorek, 10 Kwiecień 2018, 08:42, Autor: AadaJames

To get the best solutions you need get in touch with Google Chrome Technical Support which is only a phone call away. +1-855-746-8414.
To know more you can visit our website @ http://www.browserhelpnumber.com

Konkursy

Architecture at Zero is a design competition for decarbonization, equity and resilience, open to students and professionals worldwide. It serves to engage the fields of architecture, design, engine...
Listopad 29, 2021
The Wheelwright Prize is dedicated to advancing original architectural research that shows potential to make a significant impact on architectural discourse.
Listopad 29, 2021

Wasze projekty

Przykładowe rzuty 3d mieszkania jakie wykonujemy dla deweloperów i inwestorów nieruchomości. Dwu-...
Październik 27, 2021
Koncepcja projektu powstała w zasadzie poprzez zderzenie potrzeb klienta z uwarunkowaniami działk...
Październik 17, 2021

Wasze realizacje

Żywica epoxydowa / jesion / diody LED
Kontrowersyjna realizacja schodów przez umieszczenie ich w pomieszczeniu o mnogości wzorów, tekst...
Czerwiec 24, 2021
Półki na książki stworzonene wymiar i wg indywidualnego projektu.
Czerwiec 12, 2021

Wydarzenia

Targi imm cologne w Kolonii od 17 do 23 stycznia 2022 r. - pomysły, inspiracje i innowacje z pier...
Listopad 8, 2021
A virtual exhibition and events series highlighting the built environment’s role in tackling the...
Listopad 2, 2021