Aktualności

Wrzesień 9, 2011

Nowy Ekspert! - program dla innowacyjnej gospodarki skierowany do architektów

Nowy Ekspert to program pozwalający na rozwój przedsiębiorstwa przez poszerzenie jego działalności, bez ponoszenia kosztów własnych. Fundacja Poszanowania Energii przygotowała je na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą stosować w swojej pracy zawodowej najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach.


Udział w programie jest bezpłatny. Nowy Ekspert jest skierowany do trzech grup przedsiębiorców: architektów i projektantów, zarządców nieruchomości oraz doradców energetycznych. Z nowych proinnowacyjnych rozwiązań poszerzających możliwości i zakres działania może skorzystać grupa blisko 300 przedsiębiorców.

I etap programu NOWY EKSPERT


Po zgłoszeniu się przedsiębiorcy do programu przez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.nowyekspert.pl, następuje proces weryfikacji i kwalifikacji. Pozytywna weryfikacja przedsiębiorcy kończy się podpisaniem umowy a następnie rozpoczęciem pierwszego etapu udziału w programie.

Pierwszy etap projektu Nowy Ekspert to przekazanie przedsiębiorcy wiedz technologicznej i organizacyjnej – pakietu know-how. Każda z grup przedsiębiorców (architekci i projektanci, zarządcy nieruchomościami oraz doradcy energetyczni) z pakietu know-how może wybrać tzw. „paczki wiedzy” przygotowane z myślą o ich potrzebach. Osiem paczek to osiem obszarów tematycznych. Przedsiębiorca wybiera optymalny skład pakietu technologicznego. Pomaga mu konsultant, który przeprowadza indywidualną ocenę potrzeb i rekomenduje, jaki zakres pakietu tematycznyu pakietu know-how powiniem być przedmiotem transferu.

Zakres tematyczny poszczególnych paczek dostępnych dla przedsiębiorców:

  • Paczka I – Systemy zaopatrzenia w energię w nowo wznoszonych budynkach;
  • Paczka II – Ocena stanu ochrony cieplnej budynków, czyli metody pomiarów, badań i oceny elementów budynku pod względem ich właściwości energetycznych;
  • Paczka III – Ocena jakości ochrony środowiska i szczelności budynków (m.in. metodypomiarów, badań i oceny systemów wentylacji pod względem ich skuteczności i właściwości energetycznych);
  • Paczka IV – Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach – polega na ocenie opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach;
  • Paczka V – Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych - określarozwiązania techniczne prowadzące do osiągnięcia redukcji 50% i 75% zużycia energii końcowej;
  • Paczka VI – Systemy zarządzania energią w budynkach – dotyczy metody ocenystosowanych rozwiązań w zarządzaniu energią w budynkach przez zarządców nieruchomości;
  • Paczka VII – Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko – to opis procedur szacowania efektu środowiskowego inwestycji;
  • Paczka VIII – Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie – czyli m.in. sposoby pozyskania finansowania na rozwój, w tym dotacji UE.

II etap programu NOWY EKSPERT

Drugi etap to wsparcie przez konsultantów i ekspertów Fundacji procesu wdrożenia pozyskanej wiedzy technologicznej I organizacyjnej do działalności usługowej przedsiębiorstwa. Jest to etap, w którym skutecznie wdrożona wiedza zawarta w pakiecie know-how, pozwala na rozwinięcie działalności, a przez to zwiększenie konkurencyjności i dalszy rozwój firmy. W przypadku architekta, dzięki wiedzy zawartej np. w paczce czwartej, może on
rozszerzyć usługi o projektowanie budynków energooszczędnych.

Doradca energetyczny, przyswajając wiedzę z drugiej paczki, może rozwinąć swoją działalność o usługi związane z termowizją, co pozwoli mu na ocenę stanu ochrony cieplnej budynków.

Dla zarządców nieruchomości przygotowana została paczka szósta. Pozwaloli ona na rzetelną ocenę stanu technicznego budynku oraz ustalenie parametrów związanych ze zużyciem energii, co pozwoli na efektywniejsze pozyskiwanie środków na inwestycje – remonty i modernizację.

O projekcie

Nowy Ekspert to autorski projekt zespołu Fundacji Poszanowania Energii. Program Nowy Ekspert to szansa rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności na rynku poprzez poszerzenie działalności. Pozwalają na to przekazywana podczas programu wiedza – pakiet know-how, oraz indywidualne spotkania z konsultantami mające na celu wsparcie wdrożenia pozyskanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz
wprowadzenie na ich bazie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Projekt Nowy Ekspert współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

O Fundacji Poszanowania Energii


Fundacja Poszanowania Energii to zespół audytorów i konsultantów, wykładowców wyższych uczelni warszawskich, publicystów licznych artykułów w prasie specjalistycznej, ekspertów w dziedzinach związanych m.in. z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii, energią odnawialną, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wdrażaniem nowych technologii.

Fundacja Poszanowania Energii jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz Instytucją Otoczenia Biznesu działającą od lipca 1992 r. Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do ograniczenia aktualnego zużycia i racjonalnego wykorzystania energii, oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W ostatnich latach głównym polem działania Fundacji jest działalność szkoleniowa, w tym kursy szkoleniowe dla osób przygotowujących się do sporządzania świadectw energetycznych. Działalność doradcza prowadzona na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy racjonalizacji użytkowania energii w budynkach. Fundacja bierze także udział w pracach i studiach koordynujących wdrożenie w Polsce dyrektywy UE w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biuro Projektu: Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, biuro@nowyekspert.pl
TEL. +48 22 505 46 86, FAX.+48 22 825 86 70, www.nowyekspert.pl

Wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych potwierdzają – uczestnictwo Fundacji w Krajowym Systemie Usług oraz wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO: 9001:2008.


Więcej informacji na stronach internetowych:
www.nowyekspert.pl

Kontakt dla przedsiębiorców:
Biuro Projektu Nowy Ekspert
Fundacja Poszanowania Energii
Email: biuro@nowyekspert.pl
Tel. (22) 50-54-686

Tagi: dotacje na rozwój architektura UE

Konkursy

Echo Investment ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla studentów Wydziałów Architektury i Urbanistyki zatytułowany „Patchwork Łódź”.
Październik 3, 2019
Jury oceni zgłoszenia, wykorzystując pięć „istotnych zagadnień”, dotyczących zrównoważonego budownictwa, obejmujących: innowacje i możliwości przenoszenia (postęp), standardy etyczne i zapobieganie...
Wrzesień 17, 2019

Wasze projekty

Modulo House mały dom
Modulo House Dom Modulo to mały i tani w budowie energooszczędny dom o powierzchni zabudowy niep...
Październik 1, 2019
Nowoczesna kuchnia wykończona pięknymi materiałami
Projekt kuchni w nowoczesnym domu parterowym. Podobnie jak pozostałe wnętrza tego domu, zaprojekt...
Wrzesień 27, 2019

Wasze realizacje

Dom usytuowany na południowym zboczu gór izerskich nad miejscowością Wojcieszyce w Kotlinie Jelen...
Październik 7, 2019
Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering will be held at the F...
Wrzesień 24, 2019
W dniach 24 września – 13 października 2019 na warszawskich bulwarach obejrzeć można będzie zorga...
Wrzesień 20, 2019