BIM

Listopad 29, 2021

Spacemaker w Polsce

Spacemaker
Spacemaker

Spacemaker to rozwiązanie, które już od pierwszego dnia umożliwia architektom i urbanistom pracę nad projektami urbanistycznymi, tworzenie studiów wykonalności czy rozwijanie koncepcji w całkowicie cyfrowy sposób. Innowacyjne, inteligentne oprogramowanie pozwala optymalizować warianty projektowe obejmujące wiele czynników, w tym: ukształtowanie terenu, warunki oświetlenia i wiatru czy ruch uliczny. Zapewnia też możliwość uwzględnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju, wspomagając realizację potrzeb współcześnie żyjących ludzi bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń.

Dzięki oprogramowaniu Spacemaker projektanci mogą szybko tworzyć i oceniać poszczególne warianty budynku oraz zabudowy miejskiej. Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwia efektywne generowanie i optymalizację coraz lepszych alternatyw projektowych uwzględniających kryteria architektoniczne i dane, takie jak  model ukształtowania terenu pobierany z polskiego Geoportalu, informacje o sile wiatru, oświetleniu i ruchu ulicznym. Spacemaker dostarcza kolejne warianty projektowe zoptymalizowane pod kątem pełnego potencjału budynku. Prowadzi to do lepszych efektów od samego początku tworzenia zabudowy miejskiej i pozwala projektantom skupić się na kreatywnej części ich pracy zawodowej. Z rozwiązania korzystają obecnie takie firmy, jak Bouygues Immobilier, NREP czy Skanska.

Projektowanie generatywne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Według szacunków ONZ[1] w ciągu najbliższych trzydziestu lat liczba ludności na świecie wzrośnie do blisko 10 miliardów. Oznacza to konieczność stosowania wyższej i gęstszej zabudowy, która jednocześnie zapewniać będzie wysoką jakość życia i zrównoważone środowisko miejskie. Spełnienie wszystkich tych kryteriów jest wyzwaniem na skalę globalną, uznanym za cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 11[2].

Spacemaker to narzędzie z obszaru tzw. projektowania generatywnego, przeznaczone do wykorzystania w codziennej pracy zespołów projektowych i planistycznych. W podejściu tym projektant jest inicjatorem koncepcji architektonicznej, natomiast koncepcje wynikowe są już rezultatem pracy algorytmów sztucznej inteligencji wspieranej mocą obliczeniową znajdującą się w chmurze. Pozwala to na generowanie różnych wariantów projektowych.

Projektanci, architekci i urbaniści mogą bezproblemowo opracować kompleksowy model 3D terenu aby płynnie analizować różne możliwości jego zagospodarowania uwzględniając przy tym nawet 100 różnych kryteriów. Do najważniejszych funkcji rozwiązania zaliczyć można m.in. analizę placu budowy, weryfikację zgodności projektowanego budynku z przepisami prawa dotyczącymi oświetlenia i poziomu hałasu oraz ocenę jakości życia i atrakcyjności lokalizacji z uwzględnieniem takich parametrów, jak poziom światła dziennego i uciążliwości otoczenia dla potencjalnych mieszkańców. Spacemaker oferuje w pełni cyfrowe podejście do planowania terenu, a także wizualizacje 360 stopni. Oprogramowanie zapewnia porównania zarówno za pomocą metod statystycznych, jak i wizualnych, co ułatwia wybór najlepszego projektu. Zespoły projektowe mogą przechowywać wszystkie swoje projekty przestrzenne w bibliotece cyfrowej, co umożliwia przejrzenie w dowolnym momencie różnych wariantów oraz zestawienie korzyści i potencjalnych wad każdego z nich.

Ważną funkcją oprogramowania są usprawnienia komunikacyjne zespołu. Dzięki nim wszyscy uczestnicy projektu mogą łatwo wizualizować dane, a poprawki, których naniesienie trwało jeszcze do niedawna nawet kilka dni, wprowadzać w ciągu kilku godzin. Spacemaker zapewnia dostęp do planów 2D i 3D, pozwala także eksportować wgląd w formacie Excel lub PDF oraz bezproblemowo integruje się z narzędziami BIM.

Funkcja analizy mikroklimatu

Choć już istnieją sposoby obliczania skutków powstawania miejskich wysp ciepła, często są one dostępne tylko ekspertom, obliczenia zajmują długie godziny lub nie jest zapewniana wizualizacja danych. Analiza mikroklimatu Spacemaker jest tak szybka, intuicyjna i wysoce obrazowa, że po raz pierwszy cały zespół projektowy może szybko zobaczyć skutki decyzji projektowych dla komfortu cieplnego i wszelkie problemy z nim rozwiązywać sprawnie i skutecznie. Użytkownicy mają możliwość łatwej zmiany percentyli, by sprawdzać, jak dobrze obiekt będzie sobie radził z ekstremami, np. w szczególnie upalne letnie dni i natychmiast oglądać wyniki na mapie Komfortu Cieplnego. Korzystając z mapy Częstotliwości Komfortu użytkownicy mogą indywidualnie ustawiać zakresy czasowe i temperatury, które uznają za komfortowe. Wygenerowana zaledwie w ciągu sekund mapa cieplna pokaże czasy trwania i godziny występowania warunków komfortowych i niekomfortowych na terenach zewnętrznych. W ten sposób funkcja analizy mikroklimatu wraz z innymi analizami dostępnymi w oprogramowaniu Spacemaker daje projektantom do rąk nowe narzędzie pozwalające im podejmować decyzje projektowe bardziej na podstawie ich rezultatów.

Zespół firmy Spacemaker poświęcił dwa lata na badania nad stresem cieplnym i temperaturą odczuwalną. W analizie mikroklimatu stosowany jest wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka UTCI (Universal Thermal Climate Index). Poszukującym dodatkowych informacji o UTCI polecamy pracę badawczą [(PDF) An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI)], w której szczegółowo opisano, w jaki sposób są tworzone i obliczane przybliżenia UTCI, która była podstawowym źródłem informacji do analizy.

Z punktu widzenia polskich przepisów budowlanych ważną funkcją jest linijka słońca. Przepisy nakładają wymóg bezpośredniego nasłonecznienia podczas równonocy w określonych porach dnia. Spacemaker pozwala użytkownikowi przeanalizować w ciągu kilku sekund, ile godzin światła słonecznego przypada na każdy punkt fasady. Funkcja ta została opracowana specjalnie na rynek polski. Użytkownik może również przybliżyć ilość światła słonecznego w mieszkaniu, licząc tylko światło słoneczne padające na elewację pod określonym kątem, określanym przez grubość ścian i szerokość okna. Dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej na temat zgodności z przepisami, użytkownik może w krótkim czasie zapoznać się z wieloma propozycjami.

Główne przesłania:

  • Spacemaker wprowadził nową funkcję analizy mikroklimatu, obecnie już dostępną w platformie.
  • Analiza mikroklimatu jest pierwszym prostym w obsłudze narzędziem wizualnym do analizowania komfortu cieplnego, które w zaledwie sekundy umożliwia pełnemu zespołowi projektującemu lokalizację obejrzenie wpływu jego decyzji projektowych na komfort cieplny w miastach. 
  • Analizy pomogą w ograniczaniu zjawiska powstawania miejskich wysp ciepła, z którym boryka się wiele miast, poprzez ułatwienie projektowania lokalizacji miejskich na wstępnych etapach tworzenia planów miejscowych na podstawie danych i rezultatów decyzji.
  • Dzięki stosowaniu analizy mikroklimatu od samego początku procesu, rozległe przyszłe problemy z komfortem cieplnym można rozwiązywać na wczesnych etapach, unikając konieczności późniejszego wprowadzania drogich i marnotrawnych rozwiązań na małą skalę.
  • Funkcja analizy mikroklimatu w Spacemaker jest wynikiem przeszło dwóch lat badań zespołu produktowego i działa zgodnie z metryką UTCI.

------------------------------

[1] https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

[2] https://www.un.org.pl/cel11

Tagi: oprogramowanie Spacemaker projektowanie urbanistyczne

Komentarze

AI

Dodano: Wtorek, 07 Grudzień 2021, 16:36, Autor: ARCHIE

Koniec z nami jak sztuczna inteligencja zacznie nam projektować miasta..

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023