Konkursy architektoniczne

Luty 3, 2020

Konkurs na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa

Data rozpoczęcia: 14/01/2020
Data końca rejestracji: 18/02/2020
Termin składania prac: 09/06/2020
Data zakończenia: 14/07/2020
Miasto: Gmina Myszków
Kraj: Polska
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa

 W poszukiwaniu centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Miasta młodego, powstałego na początku lat 50. XX wieku poprzez połączenie kilku mniejszych osad. Miasta o bogatej historii gospodarczej. Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest centrum? Kolejne lata to kolejne warsztaty, rozmowy, spotkania, badania, analizy, konsultacje z mieszkańcami i mieszkankami. Ostatnie przeprowadzone przez Fundację Napraw Sobie Miasto. A przestrzeń nie czeka, zmienia się z roku na rok. Zmieniają się szanse i możliwości,których nie chcemy już więcej zgubić. W konkursie architektonicznym chcemy odszukać je i rozwijać. Myszków rozwija możliwości.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegającej na: kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta; przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną, zwanego dalej budynkiem „A” oraz budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem, zwanego dalej budynkiem „B”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej (najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych spełniającej wymagania Zamawiającego) oraz wyłonienie wykonawcy, który w szczególności wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robót  i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychoraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Sąd Konkursowy:

 

Przewodniczący Sądu Konkursowego:
• arch. Jerzy Grochulski – sędzia konkursowy, Warszawski Oddział SARP
Sędzia referent:
• arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie
 Sędziowie: 
• mgr Iwona Franelak   – Zastępca Burmistrza Miasta Myszków 
• arch. Tomasz Pęczek  – członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   w Myszkowie   
• arch. Magdalena Pilch  – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   w Myszkowie
• arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

Zastępcy sędziów: 

• mgr Eugeniusz Bugaj           – Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
• arch. Jarosław Kołodziejczyk  – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

 Sekretarz Organizacyjny:  

• arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział w Częstochowie                                      
 
 Harmonogram konkursu:

1.  Przekazanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia:   14.01.2020. 
2.  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia:  18.02.2020. 
3.  Opublikowanie listy Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia:  25.02.2020.
4.  Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia:   03.03.2020. 
5.  Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia:  10.03.2020. 
6.  Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia:  17.03.2020. 
7.  Składanie prac konkursowych do dnia:  09.06.2020. 
8.  Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych:  14.07.2020. 
9.  Dyskusja pokonkursowa: 28.07.2020.

  

Pula nagród (kwoty brutto): 100 000 PLN

  •     pierwsza nagroda – 55 000 PLN brutto

  •     druga nagroda – 30 000 PLN brutto
  •     trzecia nagroda – 15 000 PLN brutto
Dodano: 03/02/2020

Konkursy

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem wizualnym, ekonomicznym, funkcjonalnym oraz eksploatacyjnym koncepcji projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Sienn...
Marzec 24, 2020
This international one-stage architecture ideas competition invites all architecture and landscape architecture students, young architects and landscape architects, young professionals with a degre...
Marzec 22, 2020

Wasze projekty

Wizualizacje 3d apartamentu w nowo-powstającym obiekcie hotelowym, zaprojektowanego w nowoczesnym...
Marzec 9, 2020
projekt salonu
Projektując wnętrze nowoczesnego domu, zastosowaliśmy stonowaną, ponadczasową kolorystykę – beże,...
Luty 3, 2020

Wasze realizacje

Tutoń Art
Drewniane umywalki często budzą kontrowersje. słyszane nie raz - NIE PRAKTYCZNE, a czy wanna akr...
Marzec 22, 2020
Umywalki te to unikatowy dizajn, powstają w małej pracowni artystycznej. Tworzone są ręcznie jak...
Marzec 8, 2020

Wydarzenia

The RIBA Norman Foster Travelling Scholarship offers £7,000 to a student of architecture who demo...
Marzec 22, 2020
Podczas wykładu przyjrzymy się kontaktom polskich modernistów z międzynarodowym środowiskiem arch...
Marzec 3, 2020