Konkursy architektoniczne

Wrzesień 4, 2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni.

żródło: kcynia.pl
Data rozpoczęcia: 16/08/2023
Data końca rejestracji: 31/10/2023
Termin składania prac: 31/10/2023
Miasto: Kcynia
Kraj: Polska

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym, w którym zainteresowani, spełniający wymagania określone w Regulaminie Konkursu składają swoje prace. Ze zgłoszonych prac do konkursu Komisja konkursowa wybierze zwycięską pracę, która otrzymuje nagrodę pieniężną. Regulamin konkursu nie przewiduje weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczestników. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji istniejącego obiektu zawierającej w szczególności rozwiązania w zakresie: elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także zawierającego koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni.

  • Lokalizacja obiektu: Kcynia, ul. Podgórna 3
  • Działka nr 938, obręb Kcynia – miasto.
  • Powierzchnia zabudowy: - budynek istniejący  392 m2.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno –użytkowym, opracowania w formie koncepcji rewitalizacji budynku po młynie przy ul. Podgórna 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.
Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości obiektu jako miejsca spotkań atrakcyjnego dla mieszkańców gminy i turystów.

Organizator konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obiektu objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie terenu
z uwzględnieniem uwarunkowań krajobrazowych oraz istniejącej zabudowy. Organizator nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

https://kcynia.pl/konkurs-mlyn.html

Dodano: 04/09/2023

Konkursy

Adaptacja terenu dawnego zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością dowolnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej, historycznie ukształtowanej st...
Wrzesień 4, 2023
żródło: kcynia.pl
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji rewitalizacji budynku po m...
Wrzesień 4, 2023

Wasze projekty

Nowoczesny salon z jadalnią
Otwartą strefę dzienną tego nowoczesnego domu zaprojektowaliśmy głównie w bieli, ale z kontrastow...
Sierpień 29, 2023
aranżacja wnętrz nowoczesnego domu
Strefa dzienna tego domu to otwarta przestrzeń z dużymi przeszkleniami, które pozwalają cieszyć s...
Sierpień 29, 2023

Wasze realizacje

Półki na książki cellaio są: - bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok/. 100kg/m2) - tworzone są...
Sierpień 29, 2023
Bardzo wytrzymałe na obciążenia (ok. 100kg/mb) pólki nad łóżko. Tworzone na wymiar i wg indywidu...
Sierpień 28, 2023

Wydarzenia

W piątek, 8 września 2023, odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu MEETING POINT FOKSAL – gościn...
Wrzesień 4, 2023
Tytułowa ekspozycja przeprowadza nas przez 100 lat architektury Biblioteki Śląskiej – zobaczyć mo...
Czerwiec 26, 2023