Konkursy architektoniczne

Maj 23, 2023

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

Data końca rejestracji: 01/06/2023
Termin składania prac: 05/09/2023
Miasto: Oświęcim
Kraj: Polska

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań oraz możliwością wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp).

Celem konkursu jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy Hali lodowej, która najlepiej pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym i społecznym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia -będzie realizowała wskazane przez Zamawiającego wytyczne. Złożenie funkcjonalno-przestrzenne zawierać powinno wszelkie niezbędne funkcje towarzyszące i współzależne, w szczególności: - zaplecze socjalno-techniczne i sportowe; - zaplecze administracyjne; - zaplecze gospodarcze, - zaplecze infrastruktury technicznej, - zaplecze dla obsługi medialnej imprez i monitoringu, - kasy biletowe, - zaplecze strefy kibica, w tym strefy VIP, - zaplecze komunikacyjne i parkingowe,. Przy opracowywaniu koncepcji urbanistyczno–architektonicznej należy założyć, że istniejący obiekt hali lodowej ulegnie przebudowie i rozbudowie. Zakłada się wyłączenie z zakresu prac: - istniejącej tafli lodowej, z uwagi na jej dobry stan techniczny i spełnianie funkcji do jakiej została przystosowana - konstrukcji stalowej, stanowiącej zadaszenie tafli i trybun (łuki). Wszystkie inne elementy istniejącego obiektu należy uznać za podlegające przebudowie/wymianie. Przy opracowywaniu koncepcji należy przyjąć, że głównym obiektem rozgrywek sportowych, meczów hokejowych czy też organizacji koncertów będzie istniejąca hala z taflą lodową. Halę należy wyposażyć w odpowiedni system multimedialny, tj.: nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__1005.html

Dodano: 23/05/2023

Konkursy

The biennial prize seeks to encourage innovative and visionary architectural concepts with an interdisciplinary approach that explore new models of living and strategies for inhabiting an urban con...
Luty 16, 2024
The International Render Awards (IntRA): Architecture Edition is thrilled to announce its annual award for 2024, inviting talented architects, designers, artists, and visualization professionals fr...
Luty 16, 2024

Wasze projekty

Budynek mieszkalny w Krakowie, klasyczne elementy klinkierowe na fasadzie nadają ponadczasowy cha...
Luty 14, 2024
si:ti studio Willa Leśna
Parterowa willa tworząca harmonijną i zrównoważoną przestrzeni życiową w otoczeniu lasu. Willa pr...
Luty 12, 2024

Wasze realizacje

Mieszkanie w Krakowie zostało zaaranżowane z myślą o właścicielu – miłośniku science fiction. Ins...
Luty 21, 2024
Dom jednorodzinny pod Krakowem. Inspiracje do projektu zaczerpnięte z różnych dziedzin sztuki- mu...
Styczeń 24, 2024

Wydarzenia

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strateg...
Luty 5, 2024
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na pierwsze Forum Młodej Architektury – Forma 2024....
Styczeń 31, 2024