Konkursy architektoniczne

Maj 23, 2023

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

Data końca rejestracji: 01/06/2023
Termin składania prac: 05/09/2023
Miasto: Oświęcim
Kraj: Polska

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań oraz możliwością wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp).

Celem konkursu jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy Hali lodowej, która najlepiej pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym i społecznym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia -będzie realizowała wskazane przez Zamawiającego wytyczne. Złożenie funkcjonalno-przestrzenne zawierać powinno wszelkie niezbędne funkcje towarzyszące i współzależne, w szczególności: - zaplecze socjalno-techniczne i sportowe; - zaplecze administracyjne; - zaplecze gospodarcze, - zaplecze infrastruktury technicznej, - zaplecze dla obsługi medialnej imprez i monitoringu, - kasy biletowe, - zaplecze strefy kibica, w tym strefy VIP, - zaplecze komunikacyjne i parkingowe,. Przy opracowywaniu koncepcji urbanistyczno–architektonicznej należy założyć, że istniejący obiekt hali lodowej ulegnie przebudowie i rozbudowie. Zakłada się wyłączenie z zakresu prac: - istniejącej tafli lodowej, z uwagi na jej dobry stan techniczny i spełnianie funkcji do jakiej została przystosowana - konstrukcji stalowej, stanowiącej zadaszenie tafli i trybun (łuki). Wszystkie inne elementy istniejącego obiektu należy uznać za podlegające przebudowie/wymianie. Przy opracowywaniu koncepcji należy przyjąć, że głównym obiektem rozgrywek sportowych, meczów hokejowych czy też organizacji koncertów będzie istniejąca hala z taflą lodową. Halę należy wyposażyć w odpowiedni system multimedialny, tj.: nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__1005.html

Dodano: 23/05/2023

Konkursy

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji dla inwestycji „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokurat...
Maj 23, 2023
Propozycja powinna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe, ale też, jak piszą organizatorzy, wzbogacić istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu...
Maj 23, 2023

Wasze projekty

Karbonado House – architektoniczny diament polikrystaliczny Wszechświat skrywa w sobie wiele t...
Maj 18, 2023
DOM NAD WZGÓRZEM Bryła Domu nad Wzgórzem wyłania się w postaci jasnych geometrycznych pasów na...
Kwiecień 26, 2023

Wasze realizacje

Cellaio - biblioteczka / ścianka telewizyjna z półkami na książki i zamykanymi szafkami.
Maj 2, 2023
Narożne półki na książki Cellaio. Bardzo wytrzymałe na obcążenia (ok. 100 kg/mb), bez widocznych...
Maj 1, 2023

Wydarzenia

The world congress will focus on how architecture can be a central tool in achieving the 17 UN Su...
Kwiecień 20, 2023
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wykład z cyklu "Architektura w Wozowni".
Kwiecień 15, 2023