Konkursy architektoniczne

Wrzesień 30, 2023

Przebudowa centrum Miechowa

Data końca rejestracji: 09/10/2023
Termin składania prac: 08/12/2023
Miasto: Miechów
Kraj: Polska

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy centrum Miechowa.

Sąd konkursowy
 • arch. Michał Szymanowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Paweł Wieczorek – Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • arch. Marcin Kościuch – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań
 • dr arch. Marcin Włodarczyk – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Dominik Adamczyk – członek Sądu Konkursowego, D.A.-Projekt, Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów
 • Andrzej Banaśkiewicz – Zastępca Burmistrza, członek Sądu Konkursowego Urząd Miasta i Gminy
 • Iwona Dróżdż – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy Miechów, członek Sądu Konkursowego
 • Mateusz Sobecki – członek Sądu Konkursowego
 • Wojciech Tambor – członek Sądu Konkursowego
 • Jakub Gołąb – członek Sądu Konkursowego
 • Kamil Dąbrowski – członek Sądu Konkursowego
Sekretariat konkursu

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz Organizacyjny Konkursu, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

Harmonogram konkursu
 • Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 21.09.2023
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia Prac konkursowych – do 20.10.2023
 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023
Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023
 • O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.
Pula nagród (kwoty brutto) – 85 000,00 PLN
 • I nagroda 45 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej
 • II nagroda 25 000,00 PLN
 • III nagroda 15 000,00 PLN
Komunikacja
Dodano: 30/09/2023

Konkursy

The Minister Responsible for the Capitale-Nationale region, Jonatan Julien, is officially inviting landscape architects, urban designers, urban planners, and other environmental design professional...
Grudzień 1, 2023
The International VELUX Award (IVA) is a biennial ideas competition for students of architecture. It invites students from all over the world to create projects investigating the role of daylight i...
Listopad 29, 2023

Wasze projekty

I nagroda w nieograniczonym, jednoetapowym konkursie na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew...
Listopad 29, 2023
si:ti studio
Istotą pracy nad projektem domu było znalezienie przejrzystej struktury przestrzenno-funkcjonalne...
Listopad 19, 2023

Wasze realizacje

Idea architektoniczna to otwarty zbiór elementów poetyckich i matematycznych, aspektów efemeryczn...
Listopad 22, 2023
Liberty House to dom który próbuje reinterpretować wzorce charakterystyczne dla krakowskiej archi...
Listopad 9, 2023

Wydarzenia

Fot. Eugeniusz Hannemann, 1969. Ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej.
Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, gdzie i kiedy pojawiły się w Toruniu pierwsze neony;...
Listopad 29, 2023
Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój
Listopad 23, 2023