Konkursy architektoniczne

Listopad 19, 2019

Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU

Termin składania prac: 22/11/2019
Miasto: Konkurs ogólnopolski
„Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU” to konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe, obronione w latach 2017/18 i 2018/19. Celem konkursu jest nie tylko promocja najciekawszych dyplomów, lecz także motywowanie studentów i studentek, by podejmowali tematy związane z przestrzeniami wspólnymi czy budynkami użyteczności publicznej. 

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych. Projekty powinny dotyczyć przestrzeni wspólnych: placów, ulic, przestrzeni zielonych i rekreacyjnych czy obiektów sportowych. Zachęcamy też do nadsyłania projektów budynków użyteczności publicznej: szkół, szpitali, urzędów, obiektów kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace, które opisują zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej i dotyczą budynków publicznych, typologii, historii, zmian społeczno-gospodarczych czy demografii. Zachęcamy do nadsyłania prac z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektury, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania czy innych dziedzin, jeśli prace dotyczą funkcjonowania budynków i kształtowania i przestrzeni wspólnych.

Prace wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby NIAiU (u. Foksal 4, 00-366 Warszawa) do 22 listopada 2019 roku do godz. 16.00.

Jury w kategorii projektowej
  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach
  • mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
  • dr inż. arch. Jerzy Grochulski
Jury w kategorii teoretycznej
  • dr inż. arch. Tomasz Sławiński
  • Tomasz Fudala
  • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN
Nagrody
  • I nagroda w kategorii praktycznej: 10 000 zł
  • I nagroda w kategorii teoretycznej: 10 000 zł
  • Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii: 5 000 zł

Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia w pawilonie SARP w Warszawie.

Szczegółowy regulamin konkursu na niaiu.pl/nagroda-niaiu-2019/

Dodano: 19/11/2019

Konkursy

For this architecture competition, participants are tasked with creating sustainable designs for lodges that can be replicated throughout the protected areas of Abu Dhabi.
Listopad 19, 2019
„Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU” to konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomy projektowe, obronione w latach 2017/18 i 2018/19. Celem konkursu jest nie tylko promocja najc...
Listopad 19, 2019

Wasze projekty

DZIAŁKA / LOKALIZACJA BUDYNKU Działka zlokalizowana w Mikołowie, u podnóża góry pokrytej gęstym...
Listopad 16, 2019
dzienna wizualizacja 3d budynku mieszkalnego
Wizualizacja 3d budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, prezentująca stan obiektu po planowanej pr...
Listopad 13, 2019

Wasze realizacje

Dom usytuowany na południowym zboczu gór izerskich nad miejscowością Wojcieszyce w Kotlinie Jelen...
Październik 7, 2019
Glass House Architekt Seweryn Nogalski Beton House
Kaskadowo spływająca kubatura, choć pełna surowego betonu, daje wrażanie lekkości. Charakterystyc...
Lipiec 13, 2019

Wydarzenia

Ekspozycja prezentuje nieruchome obiekty, które widziane z różnych perspektyw nabierają ruchu.
Grudzień 2, 2019
Wystawa przygląda się wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie świat, oraz nowym możliwościom budowa...
Październik 24, 2019