Wydarzenia architektoniczne Październik 20, 2020

Forum Liderów PPP

Typ: Konferencje i spotkania
Data od: 28/10/2020
Data do: 28/10/2020
Miasto: konferencja on-line

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest rewitalizacja, jako katalizator zmian poprawiających jakość życia miejskiego dla lokalnych społeczności.

Rewitalizacja - polityka odnowy struktury miejskiej

Rewitalizacja to nie tylko projekt urbanistyczny. Jest to zjawisko wielopoziomowe i wieloetapowe, obejmujące kompleksowo procesy transformacji struktury miejskiej. Polityka odnowy struktury miejskiej wpisuje się w szerszy kontekst procesów urbanizacyjnych, powodujący, że inżynierskie i artystyczne podejście do architektury miasta staje się elementem mechanizmu problematyki społeczno- przestrzennej o zasięgu regionalnym. Celem rewitalizacji jest nie tylko nowe zagospodarowanie przestrzeni i renowacje, ale przede wszystkim przywrócenie do życia zdegradowanych części miast i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na wyznaczonym obszarze, dzięki którym jakość życia, przebywania i pracy będzie na najwyższym poziomie. Chodzi w szczególności o zaprojektowanie przestrzeni miejskiej w sposób gwarantujący optymalne zapełnienie jej przez komplementarne strefy. Rewitalizacja ma także funkcję prospołeczną, to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze w tym procesie jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.

Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz planowanych w Warszawie inwestycji w Zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, Projekt Osiedla Warszawy i rewitalizacja w Łodzi.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych oraz możliwości drzemiących w zabytkach i tradycji obszarów rewitalizacji. Rewitalizacja może posłużyć do adaptowania obiektów historycznych na potrzeby zróżnicowanych funkcji, co może wpływać korzystnie na jakość życia w centrum dużych miast.

Interesariuszami biorącymi udział w projekcie rewitalizacyjnym mogą być deweloperzy, firmy budowlane, dostawcy usług technicznych, inżynieryjnych, infrastrukturalnych, drogowych, elektromobilności, innowacyjnych rozwiązań dla przestrzeni publicznej, mebli miejskich, oświetlenia energooszczędnego, usług prawnych, consultingowych, marketingowych, urbanistycznych i architektonicznych, a także firmy komercjalizujące nowopowstałe powierzchnie, real estate, operatorzy i administratorzy przestrzeni. Korzyścią dla partnera prywatnego jest długoterminowość kontraktu ppp, który umożliwia czerpanie korzyści finansowych z inwestycji nawet przez 30 lat. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a rewitalizacja będzie omawiana w kontekście biznesowym, z perspektywy sektora publicznego inicjującego potrzebę inwestycji, sektora prywatnego realizującego inwestycje, oraz instytucji doradczych i finansujących.

Swój udział potwierdził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. PPP, Pan Waldemar Buda, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urzędu M. St. Warszawy oraz Urzędu Miasta Gdańska oraz wielu ekspertów i przedstawicieli firm prywatnych, które realizowały już projekty rewitalizacyjne (między innymi  Warbud, Budimex, Acciona, White-Star, Eurostyl i inni)

FORUM LIDERÓW PPP to konferencja cykliczna, która odbywa się od roku 2016. Tegoroczna edycja osadzona jest w kontekście ppp w sektorze rewitalizacji oraz projektów o charakterze deweloperskim. Wartość merytoryczna opracowana została przez Radę Programową pod przewodnictwem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w której uczestniczyli Pani Alina Sarnacka, Tomasz Korczyński, Bartosz Mysiorski, Magazyn Forum PPP. Wydarzenie będzie miało charakter podsumowujący jako ostatnie forum branżowe w tym roku. Składają się na nie prelekcje i seria debat z udziałem ponad dwudziestu ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w realizacji projektów ppp w Polsce i za granicą.

Czas i miejsce 
  • Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników.
  • Transmisja realizowana będzie na stronie www.pap.pl dnia 28 października 2020 roku w godzinach 9:30 – 14:40. 
  • Rejestracja udziału na stronie konferencji gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl 

Dodano: 20/10/2020

Konkursy

Accolade – międzynarodowy inwestor w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych, chcąc zadbać o estetyczny aspekt nowoczesnego, białostockiego Parku, ogłosił konkurs na projekt muralu, któ...
Październik 26, 2020
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanis...
Październik 13, 2020

Wasze projekty

Projekt salonu w domu z dużym przeszkleniem
Projekt, który pokazujemy, to nowoczesne wnętrze domu z antresolą i bardzo dużym przeszkleniem. Z...
Listopad 2, 2020
Projekt budowlano-wykonawczy przychodni okulistycznej dla Prywatnej Specjalistycznej praktyki Lek...
Październik 16, 2020

Wasze realizacje

Cellaio - pólki do salonu. Bardzo wytrzymałe (ok. 100 kg/mb) półki na książki bez widocznych wspo...
Maj 19, 2020
Stojąca biblioteczka stworzona na wymiar i wg indywidualnego projektu.
Maj 3, 2020

Wydarzenia

Szansa dla architektów na realizację dużych projektów urbanistycznych o znaczeniu strategicznym.
Październik 20, 2020
Wykład jest częścią cyklu „Architektury droga do współczesności: od postmodernizmu do szklanych i...
Październik 14, 2020