Wydarzenia architektoniczne Październik 20, 2020

Forum Liderów PPP

Typ: Konferencje i spotkania
Data od: 28/10/2020
Data do: 28/10/2020
Miasto: konferencja on-line

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest rewitalizacja, jako katalizator zmian poprawiających jakość życia miejskiego dla lokalnych społeczności.

Rewitalizacja - polityka odnowy struktury miejskiej

Rewitalizacja to nie tylko projekt urbanistyczny. Jest to zjawisko wielopoziomowe i wieloetapowe, obejmujące kompleksowo procesy transformacji struktury miejskiej. Polityka odnowy struktury miejskiej wpisuje się w szerszy kontekst procesów urbanizacyjnych, powodujący, że inżynierskie i artystyczne podejście do architektury miasta staje się elementem mechanizmu problematyki społeczno- przestrzennej o zasięgu regionalnym. Celem rewitalizacji jest nie tylko nowe zagospodarowanie przestrzeni i renowacje, ale przede wszystkim przywrócenie do życia zdegradowanych części miast i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na wyznaczonym obszarze, dzięki którym jakość życia, przebywania i pracy będzie na najwyższym poziomie. Chodzi w szczególności o zaprojektowanie przestrzeni miejskiej w sposób gwarantujący optymalne zapełnienie jej przez komplementarne strefy. Rewitalizacja ma także funkcję prospołeczną, to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze w tym procesie jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.

Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz planowanych w Warszawie inwestycji w Zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, Projekt Osiedla Warszawy i rewitalizacja w Łodzi.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych oraz możliwości drzemiących w zabytkach i tradycji obszarów rewitalizacji. Rewitalizacja może posłużyć do adaptowania obiektów historycznych na potrzeby zróżnicowanych funkcji, co może wpływać korzystnie na jakość życia w centrum dużych miast.

Interesariuszami biorącymi udział w projekcie rewitalizacyjnym mogą być deweloperzy, firmy budowlane, dostawcy usług technicznych, inżynieryjnych, infrastrukturalnych, drogowych, elektromobilności, innowacyjnych rozwiązań dla przestrzeni publicznej, mebli miejskich, oświetlenia energooszczędnego, usług prawnych, consultingowych, marketingowych, urbanistycznych i architektonicznych, a także firmy komercjalizujące nowopowstałe powierzchnie, real estate, operatorzy i administratorzy przestrzeni. Korzyścią dla partnera prywatnego jest długoterminowość kontraktu ppp, który umożliwia czerpanie korzyści finansowych z inwestycji nawet przez 30 lat. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a rewitalizacja będzie omawiana w kontekście biznesowym, z perspektywy sektora publicznego inicjującego potrzebę inwestycji, sektora prywatnego realizującego inwestycje, oraz instytucji doradczych i finansujących.

Swój udział potwierdził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. PPP, Pan Waldemar Buda, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urzędu M. St. Warszawy oraz Urzędu Miasta Gdańska oraz wielu ekspertów i przedstawicieli firm prywatnych, które realizowały już projekty rewitalizacyjne (między innymi  Warbud, Budimex, Acciona, White-Star, Eurostyl i inni)

FORUM LIDERÓW PPP to konferencja cykliczna, która odbywa się od roku 2016. Tegoroczna edycja osadzona jest w kontekście ppp w sektorze rewitalizacji oraz projektów o charakterze deweloperskim. Wartość merytoryczna opracowana została przez Radę Programową pod przewodnictwem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w której uczestniczyli Pani Alina Sarnacka, Tomasz Korczyński, Bartosz Mysiorski, Magazyn Forum PPP. Wydarzenie będzie miało charakter podsumowujący jako ostatnie forum branżowe w tym roku. Składają się na nie prelekcje i seria debat z udziałem ponad dwudziestu ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w realizacji projektów ppp w Polsce i za granicą.

Czas i miejsce 
  • Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników.
  • Transmisja realizowana będzie na stronie www.pap.pl dnia 28 października 2020 roku w godzinach 9:30 – 14:40. 
  • Rejestracja udziału na stronie konferencji gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl 

Dodano: 20/10/2020

Konkursy

FOCUS OPEN REWARDS FORWARD-LOOKING DESIGN! Design creates added value, design is a competitive advantage! Professional design has never been as important and taken for granted as it is today.
Luty 24, 2021
As more of us flock to urban living in quest of enhanced lives and professions, there is a paradigm shift in the way we live, work, and play. Today, more than half the world’s population lives in c...
Luty 23, 2021

Wasze projekty

Dom został zaprojektowany w nowoczesnym, reprezentacyjnym stylu. Na podłodze mamy litą deskę. W c...
Luty 19, 2021
Nowoczesny dom gdzie dominują meble w antracytowych i czarnych kolorach. Również takie powierzchn...
Luty 4, 2021

Wasze realizacje

Siedziba Arpex to budynek hybrydowy, który łączy w sobie przestrzenie magazynowe i biura administ...
Styczeń 12, 2021
Villa Marie is situated on a south orientated slope in the alpine foothill region of Upper Austri...
Styczeń 12, 2021

Wydarzenia

Hasło GDD 2021 – Solidarni – to próba zmiany naszej perspektywy poprzez postawienie planety w cen...
Luty 22, 2021
Nowa Huta, Kraków. Plac Centralny 1969. Sludge G Flickr
Nowa Huta to jeden z największych programów urbanistycznych zrealizowanych w Polsce w XX wieku. B...
Luty 15, 2021